Mācības ESF projektā nodarbinātajiem – KTTT

Mācības ESF projektā nodarbinātajiem

18. janvārī tehnikumā mācības uzsāka ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 1. kārtas izglītojamie 5 izglītības programmās- “Automobiļu elektroiekārtu diagnostika”, “Dekoratīvo koka izstrādājumu izgatavošana”, “Koka izstrādājumu dizains, restaurācija”, “Koka izstrādājumu izgatavošana” (kvalifikācija- galdnieks), “Metāla apstrāde ar portatīvajiem instrumentiem”. 1.kārtā apgūt kādu no tehnikuma piedāvātajām 19 izglītības programmām vēlējās 37 personas, no kurām 34 tika atzītas par projekta mērķgrupai atbilstošām.

Materiālu sagatavoja ESF projekta „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” koordinatore tehnikumā Zanda Šlegelmilha.