Mācības ESF projektā nodarbinātajiem – KTTT

Mācības ESF projektā nodarbinātajiem

2018.gada vasarā praktiskās nodarbības pie skolotājiem Imanta Bērziņa un Solveigas Melnaces ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 2. kārtas izglītojamie izglītības programmā “Latviska arhitektūra, interjers un ainava lauku tūrisma uzņēmējiem” apguva z/s “Bērziņi” un “Lazdkalni”.

Materiālu sagatavoja ESF projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” koordinatore tehnikumā Zanda Šlegelmilha.