Mācības ESF projektā nodarbinātajiem – KTTT

Mācības ESF projektā nodarbinātajiem

Novembrī mācības uzsāka un līdz aprīlim turpinās ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 3. kārtas izglītojamie profesionālās izglītības programmā “Tūrisma produktu izstrāde”. 160 stundu programmu pie skolotājiem Vijas Zariņas, Ivetas Rogas, Daces Cines, Ilonas Varņeckas, Ēvalda Johansona, Anetes Puriņas, Ivetas Pieses, Lauras Zeidakas apgūst 9 audzēkņi no Tukuma un Jaunpils novada. Programmā iekļautas nodarbības aktīvajā tūrismā, veselības tūrismā, viesmīlībā, profesionālajā angļu valodā u.c. Mācības Jaunpils iedzīvotājiem tiek realizētas sadarbībā ar Jaunpils reģionālās attīstības centru “RATS” un Jaunpils vidusskolu. Pieteikšanās mācībām 4. kārtā plānota maijā.

Materiālu sagatavoja ESF projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” koordinatore tehnikumā Zanda Šlegelmilha.