Mācības pieaugušajiem kokrūpniecības nozarē projekta 4.kārtā – KTTT

Mācības pieaugušajiem kokrūpniecības nozarē projekta 4.kārtā

No 19.augusta līdz 3.decembrim tehnikumā ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 4. kārt…as ietvaros 7 izglītojamie apguva profesionālās pilnveides izglītības programmu “Programmvadības (CNC) kokapstrādes darbmašīnu operācijas” (165 stundas, bez priekšzināšanām). Nodarbības šajā programmā vadīja skolotāji Mārtiņš Mednieks, Pēteris Zāģeris un Māris Saulgriezis, kuru vadībā izglītojamie apguva gan automatizēto projektēšanu, gan datorizētās projektēšanas programmu, gan jaunākās tehnoloģijas u.c., gan praktiski darbojās ar rokas un elektriskajiem instrumentiem.

Informāciju sagatavoja ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” koordinatore tehnikumā Zanda Šlegelmilha.