Mācības pieaugušajiem kokrūpniecības nozarē projekta 4.kārtā – KTTT

Mācības pieaugušajiem kokrūpniecības nozarē projekta 4.kārtā

No 16.augusta līdz 13.septembrim tehnikumā ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 4. …kārtas ietvaros 8 izglītojamie apguva neformālās izglītības programmu “Koka izstrādājumu dizains, restaurācija” (62 stundas, bez priekšzināšanām). Nodarbības šajā programmā vadīja skolotāji Jānis Feldbergs un Māris Saulgriezis, kuru vadībā izglītojamie apguva gan intarsijas, gan kokgriešanas, gan restaurācijas pamatus, gan praktiski darbojās ar rokas un elektriskajiem instrumentiem.

Informāciju sagatavoja ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” koordinatore tehnikumā Zanda Šlegelmilha.