Mācības pieaugušajiem tūrisma nozarē projekta 4.kārtā – KTTT

Mācības pieaugušajiem tūrisma nozarē projekta 4.kārtā

No 7.augusta līdz 27.novembrim ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 4. kārtas ietvaro…s 3 izglītojamie apguva profesionālās pilnveides izglītības programmu “Tūrisma produktu izstrāde”. 160 stundu programmu pie skolotājiem Vijas Zariņas, Ivetas Rogas, Daces Cines, Aivara Varņecka, Ēvalda Johansona, Anetes Puriņas, Zanes Lases, Lauras Zeidakas apguva audzēknes no Kuldīgas novada. Programmā iekļautas nodarbības aktīvajā tūrismā, veselības tūrismā, viesmīlībā, profesionālajā svešvalodā u.c.

Materiālu sagatavoja ESF projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” koordinatore tehnikumā Zanda Šlegelmilha.