Mācības pieaugušajiem tūrisma nozarē projekta 4.kārtā – KTTT

Mācības pieaugušajiem tūrisma nozarē projekta 4.kārtā

No 30.augusta līdz 26.oktobrim Rojā ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 4. kārtas i…etvaros izglītojamie apguva neformālās izglītības programmā “Latvisko ēdienu gatavošanas tradīciju saglabāšana”. 75 stundu programmu (bez priekšzināšanām) pie skolotājiem Ievas Misānes un Aivara Varņecka apguva 4 audzēknes no Rojas novada. Programmas ietvaros izglītojamie apguva visu četru vēsturisko novadu tradicionālo ēdienu gatavošanas pamatus. Mācības Rojas iedzīvotājiem tehnikums realizē sadarbībā ar Rojas novada pašvaldību un Rojas vidusskolu.

Materiālu sagatavoja ESF projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” koordinatore tehnikumā Zanda Šlegelmilha.