Mācības pieaugušajiem tūrisma nozarē projekta 4.kārtā – KTTT

Mācības pieaugušajiem tūrisma nozarē projekta 4.kārtā

No 27.augusta līdz 29.oktobrim ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 4. kārtas ietvar…os izglītojamie apguva neformālās izglītības programmu “Latvisko ēdienu gatavošanas tradīciju saglabāšana”. 75 stundu programmu (bez priekšzināšanām) pie skolotājiem Ievas Misānes un Aivara Varņecka apguva 2 audzēknes no Kuldīgas un Tukuma novada. Programmas ietvaros izglītojamie apguva visu četru vēsturisko novadu tradicionālo ēdienu gatavošanas pamatus, iemācījās pagatavot pildītu cūkas kuņģi, asuškas, sklandu raušus, guļbešņīkus u.c. ēdienus.

Materiālu sagatavoja ESF projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” koordinatore tehnikumā Zanda Šlegelmilha.