Mācības pieaugušajiem tūrisma nozarē projekta 4.kārtā – KTTT

Mācības pieaugušajiem tūrisma nozarē projekta 4.kārtā

No 12.augusta līdz 10.decembrim tehnikumā ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 4. kā…rtas ietvaros 10 izglītojamie apguva profesionālās pilnveides izglītības programmu “Latviska arhitektūra, interjers un ainava lauku tūrisma uzņēmējiem”. 160 stundu programmu pie skolotājiem Elitas Asnes, Zanes Lases, Evitas Pētersones, Imanta Bērziņa, Solveigas Zīles, Igurda Baņķa, Jura Lipšņa apguva audzēkņi no Kuldīgas novada, Talsiem, Saldus un Ventspils. Praktiskos darbus izglītojamie apguva z/s “Bērziņi” un “Lazdkalni”.

Materiālu sagatavoja ESF projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” koordinatore tehnikumā Zanda Šlegelmilha.