Mācības pieaugušajiem tūrisma nozarē projekta 4.kārtā – KTTT

Mācības pieaugušajiem tūrisma nozarē projekta 4.kārtā

No 21.augusta līdz 16.novembrim ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 4. kārtas ietvar…os Jaunpilī 2 izglītojamie apguva profesionālās pilnveides izglītības programmu “Konferenču un semināru apkalpošana” (160 stundas). Nodarbības šajā programmā vadīja skolotāji Dace Šēna, Iveta Roga, Anete Puriņa, Ēvalds Johansons, Kristīne Liepiņa, Gunita Meiere, Iveta Piese, Dace Cine, kuru vadībā izglītojamie apguva gan tūrisma menedžmentu, gan informācijas tehnoloģijas, gan profesionālo svešvalodu, gan gida prasmes, gan galdu klāšanu, gan uzkodu pagatavošanu u.tml. Mācības Jaunpils iedzīvotājiem tehnikums piedāvā sadarbībā ar Jaunpils novada pašvaldību, Jaunpils reģionālās attīstības centru “RATS” un Jaunpils vidusskolu.

Informāciju sagatavoja ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” koordinatore tehnikumā Zanda Šlegelmilha.