Mēbeļu galdnieks pēc vidējās izglītības – KTTT

Mēbeļu galdnieks pēc vidējās izglītības

Izglītības programma – Koka izstrādājumu izgatavošana

Profesionālā kvalifikācija – mēbeļu galdnieks, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis

Izglītības dokuments – diploms par profesionālo vidējo izglītību

Mācību ilgums – 1,5gadi

Grants – audzēkņi saņem stipendiju atbilstoši MK noteikumiem Nr.740 „Noteikumi par stipendijām”. 

Mēbeļu galdnieks izgatavo, montē un uzstāda objektā dažāda veida un konstrukciju mēbeles, tai skaitā, masīvas koksnes un koka plātņu mēbeles, karkasa un mīkstās mēbeles, veic mēbeļu remonta un atjaunošanas darbus.

Mācību priekšmeti: kokapstrādes tehnoloģija, materiālmācība, mēbeļu konstruēšana un rasēšana, zīmēšana, kompozīcija, koksnes mākslinieciskā apdare, stilu vēsture, elektrotehnika, sabiedrība un cilvēka drošība, koksnes apdare un aizsardzība, datorizētās projektēšanas programmas apguve, programmvadības (CNC) kokapstrādes darbmašīnu operācijas, profesionālā terminoloģija svešvalodā, izstrādājumu kalkulācija, komercdarbības pamati, lietišķā saskarsme.

Praktiskās mācības: koka izstrādājumu konstrukcijas, CNC programmēšana, kokapstrādes tehnoloģija, materiālmācība, programmēto darbmašīnu (CNC) vadīšana un iestatīšana.

 Kvalifikācijas prakse.