Nordplus – KTTT

Nordplus

Nordplus  pieaugušo izglītības projekts Best adult training experiences in Baltic countries.

Projekta partneri: Võrumaa Kutsehariduskeskus – vadošais partneris, PIKC Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums un Klaipeda Vocational training center Ernestas Galvanauskas.

Projekta Nordplus „Labākās pieaugušo apmācību  iespējas Baltijas valstīs” noslēguma tikšanās Igaunijā, Viru notika no  6. līdz 10. maijam Viru novada profesionālās izglītības centrā. Tajā piedalījās PIKC Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma  tehnikuma skolotājas Gunita Meijere un Katrīna Spuleniece-Aišpure. Viru kopīgi ar igauņu un lietuviešu kolēģiem turpinājās darbs pie e grāmatas izveides par pieaugušo izglītību Baltijas valstīs.

          Igauņu kolēģi bija sagatavojuši interesantas aktivitātes – tradicionālo ēdienu mestarklasi skolas pavāru labaratorijā, pārgājienu ar uzdevumiem purvā, izmantojot digitālo karti, skolas darbnīcu apskati, piedalīšanos Eiropas dienā Viru centrā un viesošanos Tartu Igauijas Nacionālajā vēstures muzejā.

          Par darbu projekta aktivitātēs skolotājas saņēma sertifikātus.

Laikā no 2019.gada 4.februāra līdz 8.februārim Kuldīgā notika projekta otrā sanāksme, kurā   pieaugušo izglītības vadītāja PIKC Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā Zanda Šlegelmilha iepazīstināja ar dažādām  mācību iespējām tehnikumā. Viesiem bija iespēja diskutēt par kopējo un atšķirīgo pieaugušo izglītībā katrā valstī .

Tehnikuma metodiķe Līga Muceniece iepazīstināja partnerus ar iespēju pieaugušām personām kārtot ārpusformālās izglītības eksāmenus un saņemt izglītības dokumentu sagatavojoties  un nokārtojot  kvalifikācijas eksāmenus bez formālām mācībām.

Skolotāja Solvita Medniece prezentēja pieredzi, kas gūta Portugālē, iepazīstoties ar izglītības iestādēm un izzinot pieaugušo izglītību šajā valstī.

Projekta dalībnieki apciemoja arī mācību centru “BUTS” un  Nodarbinātības valsts aģentūras Kuldīgas filiāli. 

Bez darba projektā bija arī Latvijas vides un  kultūras iepazīšana. Tika izzināta UNESCO nemateriālā mantojuma Suitu kultūrtelpa, apskatītas Kurzemes muižas un netradicionāla lauku saimniecība.

Attēlos projekta dalībnieki darbā un atpūtā.

Laikā no 4.janvāra līdz 8.janvārim Klaipēdā notika projekta pirmā sanāksme, kurā piedalījās PIKC Kuldīgas tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma skolotājas Liene Peniķe un Gunita Meiere. Kolēģi no Klaipeda Vocational training center Ernestas Galvanauskas prezentēja savas valsts pieaugušo izglītības norisi, kā arī iepazīstināja ar savu darbu šajā jomā.