Nordplus projekts par pieaugušo apmācību – KTTT

Nordplus projekts par pieaugušo apmācību

No 4. līdz 8.februārim Nordplus projekta par pieaugušo apmācību ietvaros tehnikumā viesojās pedagogi no Voru profesionālās kompetences centra Igaunijā un E.Galvanauska Klaipēdas mācību centra Lietuvā. Viesus ar pieaugušo apmācības virzieniem Latvijas izglītības sistēmā iepazīstināja tehnikuma direktore Dace Cine, metodiķe Līga Muceniece un Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 „ Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” koordinatore Zanda Šlegelmilha.

Projekta dalībnieki dalījās pieredzē par pieaugušo izglītošanu savā valstī, viesojās mācību centra “BUTS” Kuldīgas filiālē, Nodarbinātības valsts aģentūras Kuldīgas filiālē, kā arī tehnikumā hospitēja atklātās nodarbības ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 „ Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” izglītojamajiem – profesionālās angļu valodas nodarbību vadīja Dace Cine, savukārt nodabību veselības tūrismā vadīja skolotāja Laura Zeidaka. Projekta dalībnieki devās arī ekskursijās uz Skrundas novadu, kā arī Alsungas novadu.

Informāciju sagatavoja ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” koordinatore Zanda Šlegelmilha.