Orientēšanās spēle Gaismas pilī – KTTT

Orientēšanās spēle Gaismas pilī

5.decembrī 19.grupas audzēkņi devās mācību ekskursijā uz Energoefektivitātes centru Jūrmalā un Latvijas Nacionālo bibliotēku.