Pašvērtējums uz 01.09.2019. – KTTT

Pašvērtējums uz 01.09.2019.