Pavārs pēc vidējās izglītības – KTTT

Pavārs pēc vidējās izglītības

Izglītības programma – Ēdināšanas pakalpojumi

Profesionālā kvalifikācija – pavārs, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis

Izglītības dokuments – diploms par profesionālo vidējo izglītību

Mācību ilgums – 1,5 gadi

Grants – audzēkņi saņem stipendiju atbilstoši MK noteikumiem Nr.740 „Noteikumi par stipendijām”. 

Pavārs novērtē pārtikas produktu kvalitāti, veic to pirmapstrādi, gatavo un noformē ēdienus, atbild par sava darba kvalitāti vadības un kontroles nodrošināšanā; strādā ar ēdināšanas komersanta aprīkojumu ievērojot higiēnas un darba aizsardzības noteikumus un uzņemas atbildību par savu darba kvalitāti.

Mācību moduļi: ēdienu gatavošanas tehnoloģija, ēdienkartes izveide, latviešu nacionālā un mūsdienu virtuve, ražošanas darba organizācija, produktu un izstrādājumu uzglabāšana, pārtikas produktu un izejvielu pirmapstrāde, tehnoloģiskās un uzskaites dokumentācijas izveide, profesionālā saziņa svešvalodās, ēdināšanas uzņēmuma darbības pamatprincipi, paškontroles sistēma ēdināšanas uzņēmumā, lietišķās saskarsmes pamatprincipi.

Kvalifikācijas prakse