Pirmais izlaidums ESF projektā Nr. 8.4.1.0/16/I/001 – KTTT

Pirmais izlaidums ESF projektā Nr. 8.4.1.0/16/I/001

 
17. februārī tehnikumā mācības beidza ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 1. kārtas izglītojamie izglītības programmā “Dekoratīvo koka izstrādājumu izgatavošana”. 57 stundu programmu pie skolotājiem Jāņa Feldberga un Elitas Asnes apguva 5 audzēknes no Skrundas novada. Apliecības audzēknēm pasniedza kokapstrādes nodaļas vadītājs Mārtiņš Mednieks un programmas vadītājs Jānis Feldbergs, vēlot apgūtās zināšanas un prasmes mērķtiecīgi likt lietā turpmākajā dzīvē.

Materiālu sagatavoja ESF projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” koordinatore tehnikumā Zanda Šlegelmilha.

 

Pirmais izlaidums ESF projektā Nr. 8.4.1.0/16/I/001

17. februārī tehnikumā mācības beidza ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 1. kārtas izglītojamie izglītības programmā “Dekoratīvo koka izstrādājumu izgatavošana”. 57 stundu programmu pie skolotājiem Jāņa Feldberga un Elitas Asnes apguva 5 audzēknes no Skrundas novada. Apliecības audzēknēm pasniedza kokapstrādes nodaļas vadītājs Mārtiņš Mednieks un programmas vadītājs Jānis Feldbergs, vēlot apgūtās zināšanas un prasmes mērķtiecīgi likt lietā turpmākajā dzīvē.

Materiālu sagatavoja ESF projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” koordinatore tehnikumā Zanda Šlegelmilha.