“Prakse pieredzei un iedvesmai” 2019-1-LV01-KA116-060319 – KTTT

“Prakse pieredzei un iedvesmai” 2019-1-LV01-KA116-060319

Ārzemju prakses kopsavilkumā

Erasmus + projekta – “Prakse pieredzei un iedvesmai” 2019-1-LV01-KA116-060319 ietvaros šajā mācību gadā 19. Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma audzēkņi ieguva zināšanas un praktisko pieredzi mobilitātēs Igaunijā, Vācijā, Dānijā, Somijā un Zviedrijā. Tika īstenotas arī divas pedagogu pieredzes apmaiņas Igaunijā un Dānijā. Sakarā ar valstī izsludināto ārkārtas situāciju šajā mācību gadā mācību prakses ārvalstīs šajā mācību gadā vairs netiks īstenotas, bet plānotās mobilitātes tiek pārceltas uz nākošo mācību gadu.

Piedaloties Erasmus+ mobilitātēs, audzēkņiem ir papildināt savas profesionālās prasmes reālā darba vidē ārzemēs, iepazīstot ar citu valstu darba specifiku, pilnveidojot svešvalodu prasmes un iepazīstot citu tautu tradīcijas un kultūru. Šāda pieredze paplašina jauno profesionāļu redzesloku un sniedz personības izaugsmes iespējas.  Foto atskats uz šī gada īstenotajām mācību mobilitātēm – audzēkņu praktizēšanos ārvalstīs.