Restaurācijas tehniķis pēc pamatizglītības – KTTT

Restaurācijas tehniķis pēc pamatizglītības

Izglītības programma – restaurācija

Profesionālā kvalifikācija – restaurācijas tehniķis, 3.profesionālās kvalifikācijas līmenis, (4.LKI)

Izglītības dokuments – diploms par profesionālo vidējo izglītību

Mācību ilgums – 4 gadi

Grants – audzēkņi saņem stipendiju atbilstoši MK noteikumiem Nr.740 „Noteikumi par stipendijām”.

Restaurācijas tehniķis kvalificētu restauratoru vadībā izpēta, saglabā, konservē, kā arī restaurē dažāda veida kultūras vērtības, tajā skaitā, mēbeles, kokgriezumus, koka ēkas, būvju daļas; veic koka iekārtu un priekšmetu virsmas apdares konservācijas, restaurācijas un atjaunošanas darbus.

Mācību moduļi: vidējās vispārējās izglītības priekšmeti un profesionālās izglītības moduļi: Kultūrvēsturisko vērtību saglabāšana,  Kompozīcija, Restaurācijas procesi, Vides ietekme uz objektu un preventīvā konservācija, Objektu elementu atdarināšana, Konservācijas un restaurācijas procesa dokumentešana, Konstruēšana ar speciālajām datorprogrammām, Intarsija, Restaurācijas tehniķa prakse.