Restauratora asistents pēc vidējās izglītības – KTTT

Restauratora asistents pēc vidējās izglītības

Izglītības programma – Restaurācija

Profesionālā kvalifikācija – restauratora asistents, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis

Izglītības dokuments – diploms par profesionālo vidējo izglītību

Mācību ilgums – 2 gadi

Grants – audzēkņi saņem stipendiju atbilstoši MK noteikumiem Nr.740 „Noteikumi par stipendijām”.  

Restauratora asistents kvalificētu restauratoru vadībā izpēta, saglabā, konservē, kā arī restaurē dažāda veida kultūras vērtības, tajā skaitā, mēbeles, kokgriezumus, koka ēkas, būvju daļas; veic koka iekārtu un priekšmetu virsmas apdares konservācijas, restaurācijas un atjaunošanas darbus.

Mācību priekšmeti: būvgaldniecības izstrādājumu restaurācijas tehnoloģija, restaurācijas pamati un ētika, materiālmācība, tehniskā grafika, būvkonstrukcijas, restaurācijas dokumentācija, profesionālā saskarsme, profesionālā svešvaloda, profesionālā ķīmija, sabiedrības un cilvēka drošība, fotodokumentācija, mākslas vēsture, zīmēšana, kompozīcija, krāsu mācība, maketēšana, veidošana, stilu vēsture.

Praktiskās mācības: uzmērīšana, ēku daļu skicēšana, krāsu zondāža, izpēte, protezēšana, restaurācijas dokumentēšana.

 Kvalifikācijas prakse.