Sanāksme nodarbināto projektā iesaistītajiem skolotājiem – KTTT

Sanāksme nodarbināto projektā iesaistītajiem skolotājiem

19.decembrī tehnikuma skolotāji, kuri strādāja ES fondu projektā Nr. 8.4.1.0/16/I/001 „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnv…eide”, tikās sanāksmē, lai izvērtētu projekta 4.kārtas rezultātus un vizionētu projekta 5.kārtu.

Informāciju sagatavoja tehnikuma nodarbināto personu mūžizglītības jomas vadītāja Zanda Šlegelmilha.