Seminārs “Bioloģiskā daudzveidība visapkārt mums” – KTTT

Seminārs “Bioloģiskā daudzveidība visapkārt mums”

  1. maijā skolotāja Ieva Misāne piedalījās seminārā “Bioloģiskā daudzveidība visapkārt mums”, kas norisinājās Dabas un tehnoloģiju parkā “URDA” un bija veltīts bioloģiskās daudzveidības izzināšanai izglītībā. ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķos bioloģiskā daudzveidība cieši saistīta gan ar dabas resursu saglabāšanu, gan ar nabadzības mazināšanu, veselīga un pilnvērtīga uztura nodrošināšanu, ekonomikas labklājības un iekļaujošas sabiedrības veicināšanu u.c. mērķiem. Savukārt izglītībā UNESCO aicina bioloģisko daudzveidību izzināt gan no zinātniskās, vēsturiskās un ģeogrāfiskās perspektīvas, gan arī domājot par tās nozīmi cilvēktiesību, vērtību un kultūru daudzveidību kontekstā.

Semināra dalībnieki iepazina Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta un programmas “Cilvēks un biosfēra” piedāvātās iespējas, uzklausīja UNESCO Baltijas jūras projekta pieredzi, kā arī grupu darbos un tematiskajās stacijās radoši iepazina jaunākos materiālus un metodes, kā runāt par bioloģisko daudzveidību gan dabas zinību un ģeogrāfijas, gan sporta, vizuālās mākslas u.c. mācību stundās. Semināru organizēja UNESCO LNK sadarbībā ar UNESCO katedru Vidzemes Augstskolā, SIA “ZAAO”, Dabas un tehnoloģiju parku “URDA” un Dabas aizsardzības pārvaldi.

Informāciju sagatavoja skolotāja Zanda Šlegelmilha. Foto: I.Misāne, kā arī UNESCO LNK un URDA arhīvs.