Seminārs pedagogiem – KTTT

Seminārs pedagogiem

26.janvārī tehnikumā notika ESF projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” seminārs pedagogiem.

Materiālu sagatavoja Zanda Šlegelmilha.

 
 

Seminārs pedagogiem

26.janvārī tehnikumā notika ESF projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” seminārs pedagogiem.

Materiālu sagatavoja Zanda Šlegelmilha.