SPA speciālists – KTTT

SPA speciālists

PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS KOMPETENCES CENTRS
KULDĪGAS TEHNOLOĢIJU UN TŪRISMA TEHNIKUMS
Iepazīstina ar apgūstamajām profesijām 2022./2023. mācību gadā!
 
IEGŪSTAMĀ
KVALIFIKĀCIJA

IEPRIEKŠĒJĀ IZGLĪTĪBA

MĀCĪBU
ILGUMS
SPA SPECIĀLISTS
VISPĀRĒJĀ VIDĒJĀ VAI
PROFESIONĀLĀ VIDĒJĀ (PĒC
12. KLASES)
1,5 GADI

KO TU APGŪSI TEHNIKUMĀ?

 • ANATOMIJAS UN FIZIOLOĢIJAS PAMATUS
  ĀJŪRVĒDAS MASĀŽAS
  AROMTERAPIJAS MASĀŽAS
  DZINTARA SPA PROCEDŪRAS
  EPIDEMIOLOĢIJAS UN HIGIĒNAS PRASĪBU
  NODROŠINĀŠANU
  KLIENTA ĀDAS VESELĪBAS STĀVOKĻA
  NOTEIKŠANU
  KLIENTA LABSAJŪTAS VEICINĀŠANU
  KOMUNIKĀCIJU AR KLIENTU
  SPA PROCEDŪRU PROGRAMMAS IZVEIDI
  UN VEIKŠANU
  SPA SALONA ADMINISTRĒŠANU
  SPA UN PIRTS PROCEDŪRU VEIKŠANU
  VISPĀRĒJĀS ĶERMEŅA MASĀŽAS AR
  KLASISKĀS MASĀŽAS PAŅĒMIENIEM,
  TAJĀ SKAITĀ VULKĀNISKIE AKMEŅI,
  DŪŅU TERAPIJA, HALOTERAPIJA, U.C.
  ATPŪTAS REŽĪMA NODROŠINĀŠANU
  PROCEDŪRAS LAIKĀ
SPA speciālists ir
skaistumkopšanas
pakalpojumu meistars, kurš
strādā skaistumkopšanas
salonos, SPA centros un
viesnīcās, atpūtas un
tūrisma centros vai kā
individuālais uzņēmējs. SPA
speciālists veic SPA
procedūras, kuru mērķis ir
uzlabot klienta veselību un
labsajūtu, mazināt stresu un
sasprindzinājumu, atjaunot
emocionālo līdzsvaru, kā arī
sniedz konsultācijas par
ķermeņa ādas kopšanu,
veselīgu uzturu, izstrādā
individuālas
skaistumkopšanas
programmas.

SPA speciālists

SPA speciālists pēc vidējās izglītības

Izglītības programma – Skaistumkopšanas pakalpojumi

Profesionālā kvalifikācija –  SPA speciālists, 3.līmeņa profesionālā kvalifikācija, (4.LKI)

Izglītības dokuments –  diploms par profesionālo vidējo izglītību

Mācību ilgums – 1,5 gadi

Grants – audzēkņi saņem stipendiju atbilstoši MK noteikumiem Nr.740 „Noteikumi par stipendijām”. 

SPA speciālists ir skaistumkopšanas nozares speciālists, kurš iesaistās SPA procedūru sniegšanā, veicinot klienta labsajūtas uzlabošanu, noguruma novēršanu un atpūtu, kvalitatīvi izpildot SPA procedūras un izvēloties SPA procedūru veidus un grafiku. SPA speciālists var būt citu speciālistu vadībā nodarbināta persona, pašnodarbināta persona, var veikt individuālu komercdarbību, var strādāt SPA uzņēmumos, viesmīlības un tūrisma uzņēmumos, sporta klubos, atpūtas centros, skaistumkopšanas uzņēmumos ar SPA zonu.

Mācību moduļi: Anatomijas un fizioloģijas pamati, Ājūrvēdas masāža,  Aromterapijas masāža, Dzintara Spa procedūras, Epidemioloģijas un higiēnas prasību nodrošināšana, Klienta ādas veselības stāvokļa noteikšana, Klienta labsajūtas veicināšana, Komunikācija ar klientu, SPA procedūru programmas izveide un veikšana,  SPA salona administrēšana, SPA un pirts procedūru veikšana, Vispārējā ķermeņa masāža ar klasiskās masāžas paņēmieniem, tajā skaitā vulkāniskie akmeņi, dūņu terapija, haloterapija, u.c., Atpūtas režīma nodrošināšana procedūras laikā, SPA speciālista prakse.