Spēkratu mehāniķis pēc vidējās izglītības – KTTT

Spēkratu mehāniķis pēc vidējās izglītības

Spēkratu mehāniķis pēc vidējās izglītības

Izglītības programma –  Mašīnzinības

Kvalifikācija – spēkratu mehāniķis, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis  

Izglītības dokuments – diploms par profesionālo vidējo izglītību

Mācību ilgums – 1,5 gadi

Grants – audzēkņi saņem stipendiju atbilstoši MK noteikumiem Nr.740 „Noteikumi par stipendijām”.

Spēkratu mehāniķis plāno un veic spēkratu pieņemšanu remontā, diagnostiku, apkopi un remontu, konstatē un novērš spēkratu defektus, veic mezglu un agregātu demontāžu, montāžu, remontu un regulēšanu.

Mācību priekšmeti: spēkratu uzbūves pamati, rasēšana, demontāža un montāža, remonta pamati, specializācijas pamati, specializētās tehnikas ekspluatācija un apkope, spēkratu tehniskā apkope un remonts, spēkratu tehniskā apkope un remonts, riepu maiņa un remonts, spēkratu transmisijas un gaitas iekārtu remonts, spēkratu elektroiekārtu remonts, specializētās tehnikas apkalpošana un remonts, motoru remonts, spēkratu hidraulisko un pneimatisko sistēmu remonts, elektronisko vadības sistēmu diagnostika un remonts, spēkratu remonta organizācija, sabiedrības un cilvēka drošība, profesionālie termini svešvalodā.

Kvalifikācijas prakse.