Starptautiska pieredze nākotnes iespējām darba tirgū Nr.   2018 -1-LV01-KA116-046829 – KTTT

Starptautiska pieredze nākotnes iespējām darba tirgū Nr.   2018 -1-LV01-KA116-046829

Starptautiska pieredze nākotnes iespējām darba tirgū / International experience of the future opportunities in the labor market Nr.   2018 -1-LV01-KA116-046829 PIKC KULDĪGAS TEHNOLOĢIJU UN TŪRISMA TEHNIKUMS (KTTT)    piedāvā iespēju visu tehnikumā apgūstamo profesiju  audzēkņiem praktizēties Eiropas Savienības ERASMUS+  projekta    Starptautiska pieredze nākotnes iespējām darba tirgū(2018-1-LV01-KA116-046829 ) ietvaros 4  nedēļas ITĀLIJAS , IGAUNIJAS , LIELBRITĀNIJAS,  SOMIJAS, VĀCIJAS, PORTUGĀLES, SLOVĀKIJAS  un  ZVIEDRIJAS   uzņēmumos 2018./2019. mācību. gadā, sākot ar oktobra  mēnesi (saskaņā ar partnervalstu grafiku). Projekts apmaksā ceļa izdevumus, apdrošināšanu, uzturēšanās un naktsmītņu izdevumus.