Starptautiska profesionālā pieredze – vārti uz labklājību 2015-1-LV01-KA102-013165 – KTTT

Starptautiska profesionālā pieredze – vārti uz labklājību 2015-1-LV01-KA102-013165

Starptautiska profesionālā pieredze – vārti uz labklājību 2015-1-LV01-KA102-013165 Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība Projektā apstiprinātas 30 audzēkņu mobilitātes – 4 nedēļu prakse Vācijā, Slovākijā, Lielbritānijā, Itālijā, Somijā  un Zviedrijā, kā arī 3 skolotāju mācības/ pieredzes apmaiņa Somijā, Lietuvā un Vācijā. Projekta dalībnieku otrā plūsma jau atgriezusies no praksēm   Itālijā, Lielbritānijā, Slovākijā, Somijā un Zviedrijā. 2016.gada 18. maijā Tehnikumā notika  projekta valorizācijas seminārs, kurā kurā 30 tehnikuma audzēkņi, kuri bija praksē ārzemēs, iepazīstināja 1. un 2. kursa audzēkņus ar prakses vietām, veiktajiem darbiem un sadzīves apstākļiem, kā arī atbildēja uz interesentu jautājumiem. Foto no valorizācijas semināra Foto no Projekta dalībnieku pieredzes praksē Projekta dalībnieki Emīls Karlevics, Dāvis  Vilks un  Artūrs Sidorovs   kopā ar skolotājām Daci Cini un Veroniku Berling pie Zviedrijas karaļa vasaras rezidences Lacko Lidkopingā, Zviedrijā. Puiši Lidkopingā strādāja  automehāniķu praksi 4 nedēļas un Kuldīgā atgriezās 16.aprīlī.   Uzsākta projekta īstenošana, nokomplektēta pirmā dalībnieku plūsma, kas devās uz Brēmeni, Vācijā, lai strādātu 4 nedēļu praksi.  3. autotransporta kursa audzēkņi (Filips Pallo, Oskars Vārna, Mareks Vakermanis) un 2015.gada tehnikuma absolvents Kalvis Celms strādāja autoservisa uzņēmumos, bet 3.kursa mēbeļu galdnieku specialitātes audzēkņi Dairis Baumanis un Matīss Puķīte strādāja nekustamo īpašumu apsaimniekošanas uzņēmumā. Jaunieši uz prakses vietu devās 6.novembrī, atgriezās skolā 7. decembrī. Pirmajā prakses nedēļā minēto audzēkņu grupu pavadīja tehnikuma skolotāja Lāse Juska.