Stila mēbeļu modelētājs pēc pamatizglītības – KTTT

Stila mēbeļu modelētājs pēc pamatizglītības

Izglītības programma – Koka mākslinieciskā apstrāde

Profesionālā kvalifikācija – stila mēbeļu modelētājs, 3.profesionālās kvalifikācijas līmenis, (4.LKI)

Izglītības dokuments – diploms par profesionālo vidējo izglītību

Mācību ilgums – 4 gadi

Grants – audzēkņi saņem stipendiju atbilstoši MK noteikumiem Nr.740 „Noteikumi par stipendijām”.  

Stila mēbeļu modelētājs projektē, izstrādā skices, modelē, veic materiālu aprēķinus, sagatavo, apstrādā materiālus, patstāvīgi īsteno ieceres, izgatavo tehnoloģiskām un mākslinieciskām prasībām atbilstošu izstrādājumu, veic individuālu uzņēmējdarbību, sadarbojas ar klientiem, plāno un organizē savu darbu.

Mācību priekšmeti: kultūras un mākslas vēsture, stila mēbeļu vēsture, stila mēbeļu galdniecība, maketēšana un interjera pamati, intarsijas un inkrustācijas tehnikas, kokgriešana, tapsēšana un apdare, kokvirpošana, stila mēbeļu konstruēšana, koka mākslas priekšmetu izgatavošana, sabiedrības un cilvēka drošība, krāsu mācība, gleznošana, zīmēšana, kompozīcija, datorgrafika, stila mēbeļu izgatavošanas tehnoloģija, materiālmācība, burtu mācība un lietišķā grafika, rasēšana un perspektīve, veidošana, fotogrāfēšana, mēbeļu restaurācija, praktiskās mācības, stila mēbeļu modelētāja prakse.