Tehnikuma dzīve – KTTT

Tehnikuma dzīve

Dienesta viesnīcas

PIKC Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma dienesta viesnīcas atrodas Kuldīgas pilsētas centrā – Smilšu ielā 9 un Pilsētas laukumā 6 – piecu minūšu gājienā no tehnikuma galvenās ēkas. Dienesta viesnīcā ir visi nepieciešamie sadzīves un atpūtas apstākļi. Audzēkņu maksa par kopmītnes izmantošanu ir EUR 8,54 mēnesī, kas, pēc iesnieguma uzrakstīšanas, tiek atrēķināta no audzēkņa stipendijas. Dienesta viesnīcās ir 125 vietas, ir dušas, WC un koplietošanas sanitārie mezgli. Dienesta viesnīcās ir koplietošanas virtuves, aprīkojums maltīšu pagatavošanai, ledusskapji un veļasmašīnas. 

Mācību ēdnīca

Tehnikumā darbojas mācību ēdnīca „Eža kažociņš”, kurā iespējams garšīgi un ekonomiski paēst pusdienas. Ēdnīcas darba laiks 11:00 – 14:00. „Eža kažociņš” sniedz ēdināšanas pakalpojumus arī pilsētas iedzīvotājiem, bērnu un skolēnu nometnēm, projektu dalībniekiem, kā arī uzņēmumiem un organizācijām.

Koris “Liepzieds”

Jauktais Koris “Liepzieds” regulāri piedāvā savu repertuāru tehnikuma  pasākumos, konferencēs un koru draudzības koncertos. Iesaistoties korī, atklāsi vai pilnveidosi savu muzicēšanas talantu, iegūsi jaunus, dziedošus un atraktīvus draugus, jautrus mēģinājumus, koncertbraucienus un koncertus, kā arī iespēju piedalīties konkursos, mūzikas festivālos un skolēnu dziesmusvētkos.

Deju kolektīvs “Kastan’s”

Jauniešu deju kolektīvs “Kastans” piedāvā iespēju ikvienam apgūt latviešu tautas deju pamatus. Tā ir iespēja pilnveidot sevi un iepazīties ar jauniem draugiem koncertos un sadraudzības pasākumos.

Interešu studijas

Audzēkņi var ne tikai iegūt profesionālo vidējo izglītību, bet arī  iesaistīties dažādās interešu izglītības studijās – vēstures studijā, gleznošanas studijā, mēbeļu datordizainēšanas studijā, folkloras studijā un metālapstrādes studijā. Interešu studijas pilveido radošas personības attīstību, dod iespēju attīstīt savus talantus un iemācīties ko pilnīgi jaunu.

Studentu padome

Studentu padome apvieno aktīvus, idejām bagātus un uzņēmīgus audzēkņus, kuri tehnikumā vienmēr ir notikumu centrā un daļu no sava brīvā laika pavada, veidojot kultūras un neformālās izglītības pasākumus audzēkņiem, skolotājiem un tehnikuma viesiem, iesaistās dažādos projektos. Studentu padomē ir iespēja attīstīt prasmes un īstenot savas idejas, iepazīties ar daudzveidīgiem un interesantiem jauniešiem, atrast jaunus domubiedrus, attīstīt komunikācijas prasmes, apgūt un iemācīties pasākumu organizēšanas un vadīšanas prasmes. 

 

Bibliotēka

Bibliotēkā ir mācību grāmatu, daiļliteratūras un nozaru literatūras abonements, datorlasītava, printeri, skeneris. Bibliotēkas darba laiks 8:00 – 10:00, 11:20 – 12:00, 13:30 – 15:30. Audzēkņiem un citiem interesentiem iespējams saņemt grāmatas un presi lasīšanai, izmantot bibliotēkas resursus studijām, kā arī iesaistīties Jauniešu žūrijā. 2021. gadā tehnikums abonē dažādus preses izdevumus – “Ilustrētā pasaules vēsture”, ‘Ilustrētā zinātne’, “Baltijas koks”, “Lilit”, “Geo”,”Ievas virtuve”, ”Kurzemnieks” un citus.

Tradīcijas

Mūsu tehnikums ir tradīcijām bagāts, kur vēsturiskais iet roku rokā ar mūsdienīgo. Paralēli mācībām audzēkņi iesaistās skolas sabiedriskajā dzīvē un produktīvi pavada brīvo laiku. Tehnikumā notiek Arodiņa svētki, valsts svētkiem veltīti koncerti, Ziemassvētku koncerti Kuldīgas Sv.Annas evaņģēliski luteriskajā baznīcā u.c. Ziemassvētku pasākumi, Gredzenu un talantu vakars, tehnikuma balles, orientēšanās sacensības, profesionālie un vispārizglītojošo mācību priekšmetu konkursi, literāro darbu konkursi, dalība novada, valsts un starptautiskos konkursos un olimpiādēs, atvērto durvju diena, Ēnu diena, meistarklases, tikšanās ar tehnikuma absolventiem, vecāku konferences, studentu padomes organizēti tematiski pasākumi un konkursi, tehnikuma avīzes veidošana, ikgadēja absolventu kluba “Graduate” tikšanās un grāmatas “Pro Patria” izdošana, mākslas simpoziji, tehnikuma rīkoti starptautiski koktēlniecības plenēri, mācību ekskursijas un braucieni uz augstskolām, profesionālo izstāžu apmeklēšana izstāžu centrā “Ķīpsala”, mācību pieredzes apmaiņas braucieni starptautisko projektu ietvaros u.c.

Sadarbība ar Zemessardzi un Jaunsardzi

Sadarbībā ar Zemessardzi tehnikumā tiek īstenota valsts aizsardzības mācība, kā arī audzēkņiem ir iespēja piedalīties Jaunsardzes nometnēs. Sadarbībā ar Zemessardzes 45. kaujas nodrošinājuma bataljonu pirmo kursu audzēkņiem tiek organizētas vienas dienas lauku mācības. Tehnikuma audzēkņi dodas vēstures ekspedīcijās pa Latvijas brīvības cīņu ceļiem, noslēgumā piedaloties svinīgā parādē O.Kalpaka piemiņas vietā “Airītēs” kopā ar Zemessardzi, kā arī, valsts svētku mēnesī novembrī tiek iesaistīti patriotiski izglītojošos pasākumos. Savukārt autotransporta programmas 3. kursa audzēkņi var doties praksē uz Zemessardzes 45. kaujas nodrošinājuma bataljona Tehniskā atbalsta un remonta rotu.

Mācību ekskursijas