Seminārs pieaugušo izglītības koordinatoriem – KTTT

Seminārs pieaugušo izglītības koordinatoriem

27. oktobrī tehnikumā notika Kurzemes plānošanas reģiona seminārs „Kā paaugstināt projekta „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” izmantošanas iespējas?” pašvaldību pieaugušo izglītības koordinatoriem.

Seminārā Dr.paed. Ingrīda Muraškovska, Kurzemes plānošanas reģiona administrācijas izglītības eksperte, iepazīstināja ar projekta „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” sniegtajām iespējām strādājošajiem. Savukārt tehnikuma direktore Dace Cine stāstīja par tehnikumu. Koordinatore Zanda Šlegelmilha iepazīstināja semināra dalībniekus ar mācību iespējām projektā „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā, kā arī problēmām un izaicinājumiem šajā projektā. Semināra turpinājumā notika diskusija, bet nobeigumā- ekskursija pa tehnikuma darbnīcām un mācību laboratorijām.

Materiālu sagatavoja ES fondu projekta „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” koordinatore tehnikumā Zanda Šlegelmilha.