Viesmīlis pēc vidējās izglītības – KTTT

Viesmīlis pēc vidējās izglītības

Izglītības programma – Restorāna pakalpojumi

Profesionālā kvalifikācija – viesmīlis, 3.profesionālās kvalifikācijas līmenis

Izglītības dokuments – diploms par profesionālo vidējo izglītību

Mācību ilgums – 1,5 gadi

Grants – audzēkņi saņem stipendiju līdz 115,00 EUR mēnesī

Viesmīlis apkalpo viesus, ievērojot to vēlmes un apkalpošanas procesus un nodrošinot uzņēmuma mērķu sasniegšanu, lieto profesionālās prasmes viesu sagaidīšanā, komunikācijā, galda klāšanā, ēdienu un dzērienu piedāvāšanā, pārdošanā, pasniegšanā un norēķinu veikšanā.

Mācību priekšmeti: sabiedrības un cilvēku drošība, ēdināšanas uzņēmuma darbības pamatprincipi, paškontroles sistēma ēdināšanas uzņēmumā, lietišķās saskarsmes pamatprincipi, darba vietas un telpu sagatavošana, sagatavošanās viesu apkalpošanai, profesionālā saziņa svešvalodā, viesu pasūtījuma pieņemšana, viesu pasūtījuma izpilde, norēķini ar viesi, uzskaites un atskaites dokumentācija, tehnoloģiskās dokumentācijas izstrāde, dzērienu un kokteiļu gatavošana.

Praktiskās mācības: ēdienu gatavošanas pamati, viesu mērķa grupu apkalpošana, pasākuma apkalpošana, telpu dizains un floristika.

Kvalifikācijas prakse.

Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā            atbalsta mērķa “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” 2.kārtas projekts “Sākotnējās profesionālās izglītībasprogrammu īstenošana garantijas jauniešiem ietvaros”.