Viesu uzņemšanas dienesta speciālists pēc pamatizglītības – KTTT

Viesu uzņemšanas dienesta speciālists pēc pamatizglītības

Izglītības programma – Viesnīcu pakalpojumi

Profesionālā kvalifikācija – viesu uzņemšanas dienesta speciālists, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis, (4.LKI)

Izglītības dokuments – diploms par profesionālo vidējo izglītību

Mācību ilgums – 4 gadi

Grants – audzēkņi saņem stipendiju atbilstoši MK noteikumiem Nr.740 „Noteikumi par stipendijām”. 

Viesu uzņemšanas dienesta speciālists veic viesu uzņemšanu un apkalpošanu, pieprasījumu apstiprināšanu un istabu rezervēšanu, viesu reģistrāciju, informē viesus par pakalpojumiem viesnīcā un ārpus tās, norēķinās ar viesiem, ievērojot uzņēmuma standartus, spēj reaģēt konflikta situācijās, izmantojot saskarsmes psiholoģijas prasmes, atbilstoši kompetencei prot organizēt savu darbu un sadarboties ar citiem uzņēmuma speciālistiem, patstāvīgi pieņem lēmumus.

Mācību moduļi: vispārējās vidējās izglītības priekšmeti un profesionālās izglītības moduļi:  tūrisma un viesmīlības uzņēmuma darbības pamatprocesi, viesmīlības pamatprincipi tūrisma un viesmīlības uzņēmumā, telpu un vides sagatavošana viesu uzņemšanai, viesu apkalpošana izmitināšanas un apkalpošanas mītnēs, tūrisma un viesmīlības pakalpojumu un papildpakalpojumu pārdošana, lietišķās sarakstes nodrošināšana un informācijas aprite, uzskaites un atskaites dokumentācijas sagatavošana tūrisma un viesmīlības uzņēmumā, viesu uzņemšanas dienesta pakalpojumu nodrošināšana,  konferenču un semināru apkalpošana, starpkultūru pakalpojumi, viesu mērķu grupu apkalpošana, telpu dizains un floristika, aktīvā tūrisma pakalpojumi, prakse tūrisma un viesmīlības uzņēmumā,  viesu uzņemšanas dienesta speciālista prakse.