Viesu uzņemšanas dienesta speciālists pēc vidējās izglītības – KTTT

Viesu uzņemšanas dienesta speciālists pēc vidējās izglītības

Izglītības programma – Viesnīcu pakalpojumi

Profesionālā kvalifikācija – viesu uzņemšanas dienesta speciālists, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis

Izglītības dokuments – diploms par profesionālo vidējo izglītību

Mācību ilgums – 1,5 gadi

Grants – audzēkņi saņem stipendiju līdz 115,00 EUR mēnesī

Viesu uzņemšanas dienesta speciālists veic viesu uzņemšanu un apkalpošanu, pieprasījumu apstiprināšanu un istabu rezervēšanu, viesu reģistrāciju, informē viesus par pakalpojumiem viesnīcā un ārpus tās, norēķinās ar viesiem, ievērojot uzņēmuma standartus, spēj reaģēt konflikta situācijās, izmantojot saskarsmes psiholoģijas prasmes, atbilstoši kompetencei prot organizēt savu darbu un sadarboties ar citiem uzņēmuma speciālistiem, patstāvīgi pieņem lēmumus.

Mācību moduļi: sabiedrības un cilvēka drošība,  tūrisma un viesmīlības uzņēmuma darbības pamatprocesi, viesmīlības pamatprincipi tūrisma un viesmīlības uzņēmumā, telpu un vides sagatavošana viesu uzņemšanai, viesu apkalpošana izmitināšanas un apkalpošanas mītnēs, tūrisma un viesmīlības pakalpojumu un papildpakalpojumu pārdošana, lietišķās sarakstes nodrošināšana un informācijas aprite, uzskaites un atskaites dokumentācijas sagatavošana tūrisma un viesmīlības uzņēmumā, viesu uzņemšanas dienesta pakalpojumu nodrošināšana,  konferenču un semināru apkalpošana, starpkultūru pakalpojumi, viesu mērķu grupu apkalpošana, telpu dizains un floristika, aktīvā tūrisma pakalpojumi, prakse tūrisma un viesmīlības uzņēmumā,  viesu uzņemšanas dienesta speciālista prakse.

Kvalifikācijas prakse.

Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā            atbalsta mērķa “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” 2.kārtas projekts “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana garantijas jauniešiem ietvaros”.