Vīnzinis – KTTT

Vīnzinis

Pēc iegūtas vidējās izglītības  un iepriekš apgūtas viesmīļa, ēdināšanas pakalpoju, restorānu pakalpojumu u.c.radniecisku profesiju apgūšanas

Izglītības programma –Restorānu pakalpojumi

Profesionālā kvalifikācija –  Vīnzinis, 3.līmeņa profesionālā kvalifikācija

Izglītības dokuments –  Diploms par profesionālo vidējo izglītību

Mācību ilgums – 1,5 gadi

Grants – audzēkņi saņem stipendiju

Vīnzinis apkalpo viesus, ievērojot to vēlmes un nodrošinot apkalpošanas procesus uzņēmuma mērķu sasniegšanai

 Mācību priekšmeti: Vīna kartes un dzērienu kartes izveide, kalkulācija, Ēdināšanas uzņēmuma darbības pamatprincipi, Uzskaites, atskaites dokumentācija, Dzērienu un kokteiļu gatavošana, Darba vietas sagatavošana un vīnziņa sagatavošanās darbam,  Vīnu un destilātu raksturojums, Vīna pasniegšana, Viesu apkalpošana, Uzņēmējdarbības pamati, Lietišķā saskarsme, Konferenču, semināru, banketu apkalpošana, Paškontroles sistēma ēdināšanas uzņēmumos, Ēdienu gatavošanas pamati, Pirmā profesionālā svešvaloda, Otrā profesionālā svešvaloda, Profesionālie termini franču valodā, Sabiedrības un cilvēka drošība