Izbraukuma metodiskais seminārs skolotājiem. – KTTT

Izbraukuma metodiskais seminārs skolotājiem.

Šīs vasaras pašā izskaņā, 29.augustā, tehnikuma skolotājas I.Baumane, Z.Šlegelmilha un E.Gīme piedalījās izbraukuma metodiskajā seminārā Piebalgā profesionālās izglītības iestāžu latviešu valodas un literatūras skolotājiem.
Pašā rīta agrumā tika apmeklēta Piebalgas Porcelāna fabrika, kurā tās īpašnieks, mākslinieks Jānis Ronis īsumā pastāstīja gan par porcelānu, gan sava uzņēmuma tapšanas vēsturi un savu lielāko sapni- porcelāna ražošanas atjaunošanu Latvijā, gan mīļi un iedvesmojoši apsveica skolotājus 1.septembrī, uzdāvinot rādāmuzpirksteņus. Semināra dalībnieki apskatījās arī Vecpiebalgas muižas kompleksu, kurš kalpojis par par Slātavas muižas prototipu slavenajā Reiņa un Matīsa Kaudzīšu romānā “Mērnieku laiki”.
Semināra ietvaros dalībnieki apmeklēja 1929. gadā nodibināto brāļu Reiņa (1839 – 1920) un Matīsa (1848 – 1926) Kaudzīšu piemiņas muzeju, kurš vienlaikus ir vecākais memoriālais muzejs Latvijā un 19. gs. 60.-70. gadu skolu vēstures piemineklis. Atraktīvais gids Aivars Ošiņš skolotājus iepazīstināja ar rakstnieku dzīves laika mājas iekārtojums, ceļojumu piemiņas lietām, sadzīves priekšmetiem, kas saglabājušies līdz mūsu dienām, pastāstīja niansēti par rakstnieku dzīvi, pedagoģisko, sabiedrisko un literāro darbību.
Tālāk ceļš veda uz „Kaikašiem”, Antona Austriņa memoriālo muzeju. Muzeja speciāliste Lauma Balode saistoši iepazīstināja gan ar rakstnieka A.Austriņa dzīves gaitām, gan rakstnieka meitas Mudītes Austriņas, trimdas latviešu literātes, mākslas galeriju un bibliotēku darbinieces, literāro darbību un viņas saules atveidu kolekciju, kura veido saistošu A. Austriņa muzeja pamatekspozīcijas daļu.
Pēc tam skolotāji devās uz Vecpiebalgas luterāņu baznīcu, kur semināra dalībniekus sagaidīja Vecpiebalgas vēstures pētniece, rakstniece Inguna Bauere, kura pastāstīja gan Vecpiebalgas luterāņu baznīcas vēsturi, gan ievērojamāko vecpiebaldzēnu likteņu līkločiem. Kopā ar rakstnieci skolotāji apmeklēja arī Vecpiebalgas Vidus kapus, kur atdusas brāļi Kaudzītes, kā arī Līze Ratmindere-Kaudzīte (1848-1928), Atis Kronvalds (1837–1875), skolotājs, rakstnieks un sabiedriskais darbinieks J.Pilsātnieks (1838–1879), tulkotājs un bibliogrāfs Kārlis Egle (1887–1974), skolotājs un literāts A.Tullijs (1851–1909), rakstnieks A.Bračs (1880–1967), ārsts J.Jurjāns (1830-1879) u.c.
Skolotāji pēc kapu apmeklējuma devās uz „Jāņaskolu”, Emīla Dārziņa un Jāņa Sudrabkalna muzeju. Ekskursanti aplūkoja piemiņas ekspozīciju, bet lielajā klasē klausījās E. Dārziņa mūzikas ierakstus.
Pēc muzeja apmeklējuma skolotāji viesojās skaistajās “Zārdiņu” mājās pie viesmīlīgā maizes cepēja Kristapa Zārdiņa, kurš viesiem galdā cēla garšīgus lauku labumus- pašcepto maizīti, kūpināto cauraudzīti, pašbrūvēto alutiņu, medutiņu. Kristapam cept maizi mācījusi vecmāmiņa un mamma. “Tā kā paliku dzīvot šajā mājā, daru to, kas te darīts vienmēr. Turpinu,” atzina saimnieks.
Semināra izskaņā skolotāji devās uz „Saulrietiem”, Kārļa Skalbes memoriālo muzeju. 18 gadus (1926-1944) ,,Saulrieti’’ bija Skalbju ģimenes vasaras atpūtas vieta, kur dzimto “Incēnu” tuvumā Kārlis Skalbe guva atelpu no trauksmainās Rīgas dzīves un smēlās iedvesmu literārajai darbībai. Muzeja darbiniece Ilona Muižniece atraktīvi skolotājus iepazīstināja ar „Saulrietu” māju vēsturi un K.Skalbes personību. Pēc ekskursijas semināra dalībniekiem bija tikšanās ar rakstnieci I.Baueri, kuras laikā notika diskusijas par I.Baueres romāniem. Pateicībā par jauko kopābūšanu rakstniecei tika uzdāvināts PIKC Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma topošo galdnieku gatavotā „Tiltiņu” māju zīme.
Seminārs noslēdzās ar gardām vakariņām ģimenes restorānā „Ūdensroze”.

Materiālu sagatavoja skolotāja Zanda Šlegelmilha.

 

Izbraukuma metodiskais seminārs skolotājiem.

Šīs vasaras pašā izskaņā, 29.augustā, tehnikuma skolotājas I.Baumane, Z.Šlegelmilha un E.Gīme piedalījās izbraukuma metodiskajā seminārā Piebalgā profesionālās izglītības iestāžu latviešu valodas un literatūras skolotājiem.