Izlaidums tālākizglītības programmas audzēkņiem ESF projektā – KTTT

Izlaidums tālākizglītības programmas audzēkņiem ESF projektā

8.februārī tehnikumā mācības beidza ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 2. kārtas izglītojamie izglītības programmā “Tūrisma pakalpojumi” (kvalifikācija – konferenču tūrisma un pasākumu speciālists). 960 stundu programmu pie skolotājiem Daces Šēnas, Daces Cines, Gunitas Meieres, Anetes Puriņas, Ivetas Rogas, Vijas Zariņas, Zanes Lases, Taigas Eidas 4 izglītojamie no Kuldīgas novada un Liepājas.
Apliecības absolventiem pasniedza tehnikuma direktore Dace Cine, vēlot arī turpmāk izglītoties un iepazīt iespējas tūrisma jomā.

Materiālu sagatavoja ESF projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” koordinatore tehnikumā Zanda Šlegelmilha.