Nordplus – KTTT

Nordplus

Projekta Nordplus junior “Small ripples make big waves”, NPJR-2021/10087 ietvaros, aprīļa beigās, uzņēmām tehnikumā jauniešus un skolotājus no Igaunijas un Lietuvas. Projekta mērķis – veselīga un dabai draudzīga dzīves veida aktualizēšana. Dalībnieki iepazinās ar tehnikumu un tā darbību, Kuldīgas pilsētu, muzeju, zero waste/less waste veikala Kuule filozofiju, un darbību, apmeklēja strausu un kazu fermu Norinieki, Vairāk […]

Vairāk…

Nordplus  pieaugušo izglītības projekts Best adult training experiences in Baltic countries. Projekta partneri: Võrumaa Kutsehariduskeskus – vadošais partneris, PIKC Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums un Klaipeda Vocational training center Ernestas Galvanauskas. Projekta Nordplus „Labākās pieaugušo apmācību  iespējas Baltijas valstīs” noslēguma tikšanās Igaunijā, Viru notika no  6. līdz 10. maijam Viru novada profesionālās izglītības centrā. Tajā piedalījās PIKC Kuldīgas Tehnoloģiju Vairāk […]

Vairāk…

 Advancement merges Baltic education relationships  (AMBER) Nr.  NRJP-20015/10333  No 14.07.līdz 17.07.2016. Klaipēdas Tūrisma skolas skolotājas Edita Daniute, Kristina Mockute un Terese Gaidamaviciute piedalījas Kuldīgas tehnikuma pasākamā “Zeļļu piestātne”, kas bija daļa no Kuldīgas pilsētas svētku programmas. Klaipēdas skolotājas sagatavoja lietuviešu nacionālo ēdienu cepelīnus, prezentēja tos un mūsu kopējo projektu Kuldīgas svētku viesiem. Klaipēdas skolas skolotājas Vairāk […]

Vairāk…

Nordplus

 Advancement merges Baltic education relationships  (AMBER)

Nr.  NRJP-20015/10333 

No 14.07.līdz 17.07.2016. Klaipēdas Tūrisma skolas skolotājas Edita Daniute, Kristina Mockute un Terese Gaidamaviciute piedalījas Kuldīgas tehnikuma pasākamā “Zeļļu piestātne”, kas bija daļa no Kuldīgas pilsētas svētku programmas. Klaipēdas skolotājas sagatavoja lietuviešu nacionālo ēdienu cepelīnus, prezentēja tos un mūsu kopējo projektu Kuldīgas svētku viesiem. Klaipēdas skolas skolotājas iepazinās ar jaunu tūrisma maršrutu izveides iespējām Kurzemē, apciemoja Kuldīgas Tūrisma un aktīvās atpūtas centru, apmeklēja svētku pasākumus un kopā ar Kuldīgas tehnikumu piedalījās svētku gājienā.

No 14.06.līdz 16.06. Kuldīgas tehnikuma darbinieku grupa (Vita Strautiņa, Elita Asne, Melita Jonase un Iveta Upeniece) viesojās Klaipēdas skolā, kur piedalījās ēdināšanas servisa programmas mācību nodarbībās. Vēroja mācību restorāna darbu un piedalījās jaunu tūrisma maršrutu izveides iespēju izpētes procesā. Kopīgi tika nosprausti turpmākās sadarbības virziens – kulinārais mantojums Kurzemē un Klaipēdas novadā. Tika panākta arī vienošanās par Klaipēdas tūrisma skolas skolotāju piedalīšanos Kuldīgas pilsētas svētkos, piedāvājot skolas svētku viesiem degustēt  lietuviešu nacionālo ēdienu  “Cepelīniem”.

Trešā projekta vizīte notika no 2016.gada 11. maija līdz 13.maijam Kuldīgā. Kuldīgas tehnikumu apmeklēja trīs skolotājas  (Gitana Vidmantiene. Virginija Vaitekiene un Albina Petruliene) no Klaipēdas Tūrisma skolas. Viešņas paspēja piedalīties ikgadējā koktēlniecības plenēra atklāšanas gājienā, iepazīties ar plenēra komandu darbu Mārtiņsalā.  Šīs vizītes laikā tika meklētas jaunas idejas turpmākajai abu skolu sadarbībai un pētīti atkal jauni tūrisma maršruti, ko būtu iespējams izmanot Klaipēdas skolas jauniešu apmācības procesā. Viesi iepazinās ar ekoloģisko lauku saimniecību “Zāģeri”, kurā nodarbojas ar lauku tūrismu, apskatīja jauno  viesu māju,  devās nelielā izjādē ar skaistajiem “Zāģeru “zirgiem.  Skolotāji no Kuldīgas un Klaipēdas kopā devās uz Ventspils novadu, kur  Ovīšos apskatīja bāku, tās muzeju. Ventspilī izmantoja izdevību apskatīt pilsētu, doties izbraukumā pa Ventu ar kuģīti. Tālākais ceļš veda gar jūru. Užavā apskatījām silpureņu pļavas, Padomju armijas robežsardzes nocietinājumu būves jūras krastā. Apstājāmies arī pie piemiņas monumenta bēģļu laivām, ar ko cilvēki no Latvijas,  lai izvairītos no Padomju armijas zvērībām 1944. – 1946.gados devās uz Gotlandi Zviedrijā. Taču  pats interesantākais tūrisma objekts , pēc viesu domām, bija Alsungas “Spēlmaņu krogs”, kur visi kopīgi mācījās gatavot kurzemnieku sklandaraušus, sākot ar mīklas iejaukšanu un beidzot ar cepšanu. Šo lielisko pasākumu kuplināja “Suitu sievas”, kuras viesus iepazīstināja ar savu ansambli, dziedāšanas stilu un dalījās pieredzē par savu darbošanos dievkalpojumos Alsungā un Aglonā. Sakrālās dziesmas latīņu valodā, ko sev raksturīgajā dziedāšanas stilā izpildīja “Suitu sievu”ansambļa dalībnieces izpelnījās visu klausītāju sajūsmu.  Pēdējā savas vizītes dienā Klaipēdas tūrisma skolas skolotājas piedalījās ikgadējā koktēlniecības plenēra darbu uzstādīšanā un pabeigšanā Skrundas novada “Airītēs.”

Attēlos projekta trešās tikšanās mirkļi

Laikā no 2016.gada 11.marta līdz 13.martam Klaipēdas Tūrisma skolas skolotājas ALMA MIKELAITIENĖ, LINA JONAITIENĖ, LINA DAUJOTĖ, VILHELMINA BUSILIENĖ un ALMA SELENIENĖ piedalījās projekta pasākumā Kuldīgā. Šajā nedēļā abu skolu skolotāji darbojās pie kopīga projekta – Baltijas Dzintara ceļš – vienojošais abās valstīs , piedalījās radošajās dekupāžas nodarbībās, kopīgi veidoja Baltu valodas koku. Skolotājiem no Klaipēdas bija iespēja vārot atklātās Latviešu valodas un Angļu valodas stundas. Klaipēdas Tūrisma skolas skolotāji kopā ar kolēģiem no Kuldīgas tehnikuma devās izpētīt tūrisma iespējamos maršrutus Kurzemē. Tika apmeklēta Latvijas kara muzeja filiāle Skrundas novada “Airītēs”, kur viesiem bija iespēja iepazīties ar Latvijas valsts neatkarības cīņu gaitu un to varoņiem. Tālāk sekoja vizīte Skrundas muižā, kur brauciena dalībnieki tika laipni uzņemti. Saņēmām informāciju par šāda tūrisma uzņēmuma darbību un izaicinājumiem. Pēc kafijas pauzes sekoja brauciens uz nākošo tūrisma uzņēmumu – Pienamuižu. Te iepazināmies ar tikai tai raksturīgajiem tūrisma pakalpojumiem – piena muzeju un piena SPA.  Apmeklējām arī “Garīkas”, kur viesi iepazina šitaki sēņu audzētavas darbu, degustēja sēņu zupu. Viesiem ļoti patika arī iespēja iepazīt Kazdangas pils un muižas kompleksu, tā vēsturi, apskatīt pilī izvietoto Meža muzeja ekspozīciju.  Kuldīgas apskates laikā viesi apmeklēja pilsātas muzeju, Kuldīgas aktīvās atpūtas centru, diskutāja par tūrisma iespējām Kuldīgā un Klaipēdā ar tāa vadītāju Arti Gustovski. Apskatīja Katrīnas baznīcu un uzkāpa tās tornī, lai izbaudītu Kuldīgas panorāmu. Viesiem šķita interesanti piedalīties arī Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma organizētajā laviešu valodas un vēstures skolotāju profesionālās pilnveides seminārā un Latvijas skolēnu radošo darba konkursa noslēguma pasākumā. Arī lietuviešu skolas audzēkņa darbs piedalījās šajā konkursā. Lietuviešu skolotājas kopā ar semināra dalībniekiem apmeklēja Kuldīgas Zemessardzes bataljonu, kur iestādīja kokus Latvijas simtgadei, noskatījās armijas tehnikas un ieroču demonstrējumus. Atvadoties secinājām, ka vēlamies satikties  vēlreiz un turpināt jauki uzsākto sadarbību.

Attēlos projekta darbs Kuldīgā

Pirmdien, 21.09.2015. Kuldīgas tehnikuma latviešu valodas un angļu valodu skolotājas ( Zanda Šlegelmilha, Inese Baumane, Aija Rutule) devās pieredzes apmaiņā  pie kolēģiem Klaipēdas Tūrisma skolā.  Kuldīgas un Klaipēdas skolotāju tikšanās ilga  nedēļu, kuras laikā skolotāji meklēja kopīgo Latvijas un Lietuvas vēsturē, valodās, kultūras mantojumā, piedalījās kopīgās darbnīcās.  Abu skolu kolēģi pārrunāja arī skolu turpmāko sadarbību un diskutēja par aktuālo profesionālo skolu mācību procesā abās valstīs . Projekta vizītē piedalījās arī tehnikuma direktore Dace Cine un projektu vadītāja Lāse Juska.

Attēlos projekta darbs Klaipēdas Tūrisma skolā

Ziemeļvalstu ministru padome un Zviedrijas augstākās izglītības padoma apstiprinājusi  PIKC Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma iesniegto projekta pieteikumu “Advancement merges Baltic education relationships” (AMBER) NPJR-2015/10333, kas paredz sadarbību skolotājiem no Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma  un  Klaipēdas Tūrisma skolas. Projekta tēma – abu kaimniņvalstu kopīgais vēsturiskais mantojums, valoda, “dzintara ceļš” – tirdzniecības sakaru vēsture valstīs ap Baltijas jūru.

Šī gada 21. – 25. septembrī kuldīdznieki dosies uz Klaipēdu pie Lietuvas kolēģiem, bet 2016. gada  martā Klaipēdas skolas pārstāvjus uzņemsim Kuldīgā.

Nordplus programmas projekts JR-2012_1a-28574

Developed competences for the future of the Baltic sea region

Pieredzes apmaiņa 4 Kuldīgas  SPA profesionālo priekšmetu skolotājiem Lietuvā, Zviedrijā un Latvijā.
Notikušas trīs kopīgā projekta vizītes. 

3. projekta vizīte –  Zviedrijā Lidkopingas ģimnāzijā no 2013.gada  20. līdz 24.maijam.   

Paņevežu un Kuldīgas skolotāji  viesojās Lidkopingas skolā, lai iepazītos ar šīs skolas ilgadīgu pieredzi SPA speciālistu apmācībā. Visiem bija iespēja vērot mācību nodarbības, iepazīt speciāli plānotās SPA nodaļas telpas, kosmētiskos līdzekļus, ar ko strādā kolēģi zviedru skolā. Šajā tikšanās reizē izvērtējām SPA speciālista mācību programmas attīstību Kuldīgas skolā un tās turpmākajā pilnveidošanā ejamos ceļus. Šis darbs joprojām turpinās.

Projekta noslēgumā izvērtējām arī pašu projektu, tā īstenošanas gaitu kopumā.  Visi projekta dalībnieki bija pārliecināti, ka projekts ir lieliska iespēja sadarbībai, pieredzes apmaiņai un jaunu zināšanu uzkrāšanai. Kopējais projekta vērtējums bija – iegvām vairāk kā cerējām.

2. tikšanās – Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma profesionālajā vidusskolā no 2013. gada 18.- 22.martam viesojās partnerskolu skolotāju delegācija. 
Skolotāji iepazina Kuldīgu, vēroja mācību stundas un vadīja meistarklases. Notika kopīgas mācības Usmas SPA, Skolotāji apmeklēja Pienamuižas kompleksu, Skrundas muižu, Kazdangas pili, SIA „Elpa” piena pārstrādes uzņēmumu, kur diskutēja par piena izmantošanu dažādās SPA procedūrās. Projekta dalībnieki izmēģināja latviešu tradicionālo pirti, testēja Baldones dūņu kosmētiku firmā „Elier”, iepazinās ar „Taka SPA” un „Attirance SPA” filozofiju un procedūru piedāvājumu.

1 .tikšanās  – 2012.gada 25. – 30. novembrī notika projekta partneru no Lidkopingas, Zviedrija, Kuldīgas, Latvija un Paņevežiem, Lietuvatikšanās Paņevežu profesionālās izglītības centrā. Darba programmā – pieredzes apmaiņa starp partnerskolu skolotājiem, stundu vērošana, prakses uzņēmumu apskate, diskusijas ar darba devējiem, kā arī neliela kultūras programma.