SAM 8.1.3. – KTTT

SAM 8.1.3.

  Publicēts 29.12.2023. Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma projekta Nr.4.2.1.2/20/I/004    īstenošana noslēgusies Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā ir pabeigta projekta “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma Tehnoloģiju centra ēkā Kalpaka ielā 1, Kuldīgā”, projekts Nr.4.2.1.2/20/I/004,    īstenošana. Tehnikums kopā ar sadarbības partneri – Valsts izglītības attīstības aģentūru projektā paredzētās darbības īstenoja 35 mēnešu Vairāk […]

Vairāk…

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma projekta Nr. 8.1.3.0/16/I/016 īstenošanas progress 25.09.2020. No projekta finansējuma  Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumam ir paredzēts iegādāties aprīkojumu mācību vajadzībām.   IP „Tūrisma pakalpojumi” un IP „Viesnīcu pakalpojumi” turpmākai modernizācijai 26.02.2020. izsludinātā iepirkuma “Viesnīcu, tūrisma un konferenču aprīkojuma un drukāšanas iekārtu piegāde Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma vajadzībām” (id. Nr. VIAA Vairāk […]

Vairāk…

NOZARU KVALIFIKĀCIJAS SISTĒMAS PILNVEIDE PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBAI UN KVALITĀTES NODROŠINĀŠANAI […]

Vairāk…

Projekts – «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos» SAM 8.5.1   Meklē speciālistu, kuru dažādu iemeslu dēļ darba tirgū ir grūti atrast? Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) aicina atvērt sava uzņēmuma durvis praktikantiem, lai iepazīstinātu tos ar potenciālo prakses vietu! Uzņēmēj, praktikants var būt tavs nākamais darbinieks! Projekts Vairāk […]

Vairāk…

SAM 8.1.3 projekts Nr. 8.1.3.0/16/I/016

 

27.12.2023.

Noslēdzas Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma projekta Nr. 8.1.3.0/16/I/016 “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” īstenošana

Projekta īstenošanas ietvaros veiktas šādas darbības Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma modernizēšanā:

 • Ēku Liepājas ielā 31 un Liepājas ielā 33, Kuldīgā,  daļēja atjaunošana;
 • dienesta viesnīcas ēkas Pilsētas laukumā 6, Kuldīgā, pārbūve (daļēji finansēta no projekta līdzekļiem);
 • pilnībā pabeigta izglītības programmu “Viesnīcu pakalpojumi” un “Tūrisma pakalpojumi” modernizēšana iegādājoties nepieciešamo aprīkojumu;
 • daļēji veikta izglītības programmu “Pārtikas produktu ražošanas tehniķis”, “Kokizstrādājumu izgatavošana”, “Restaurācija”, “Koka izstrādājumu dizains” modernizēšanai nepieciešamā aprīkojuma iegāde un informācijas komunikācijas tehnoloģiju iegāde mācību procesa nodrošināšanai.  Minēto izglītības programmu modernizēšanu paredzēts pabeigt 4.2.1.6. pasākuma ietvaros – projekta otrajā posmā.  4.2.1.6.pasākuma ietvaros plānota arī  izglītības programmu “Ēdināšanas pakalpojumi” un “Restorānu pakalpojumi” modernizēšana, kā arī nepieciešamo mēbeļu iegāde;
 • no projekta līdzekļiem daļēji finansēta tehnoloģiju centra ēkas Kalpaka ielā 1, Kuldīgā, pārbūve. Pārbūves būvdarbus paredzēts pabeigt 4.2.1.6. pasākuma ietvaros – projekta otrajā posmā un ēku plānots nodot ekspluatācijā līdz 29.02.2024.

Atbilstoši Ministru kabineta 19.04.2016. noteikumu Nr.249 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” īstenošanas noteikumi” 21.11.2023. grozījumos un to anotācijā noteiktajam, kā arī ņemot vērā Informatīvajā ziņojumā “Par Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma tehnoloģiju centra pilnas pabeigtības nodrošināšanu“ noteikto, projekta darbību nepārtrauktības nodrošināšanai projekts tiek sadalīts divos posmos: īstenots 8.1.3. SAM un 4.2.1.6. pasākuma ietvaros kā ātrāk uzsākamais projekts.

Projekta Nr.8.1.3.0/16/I/016 īstenošanas ilgums – no 2017.gada 30.marta līdz 2023.gada 31.decembrim (82 mēneši).

Projekta kopējās izmaksas ir 7 112 533,00 EUR, t.sk. attiecināmās izmaksas 6 193 672,00 EUR, kuras veido Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 85% apmērā – 5 264 621,20 EUR, valsts budžeta līdzfinansējums 15% apmērā – 929 050,80 EUR, un neattiecināmās izmaksas – ar Covid-19 izraisītās krīzes pārvarēšanu un ekonomiskas atlabšanu saistīts Augstas gatavības projekta valsts budžeta finansējums – 918 861,00 EUR.

Projekta īstenošanu  Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums veica ar sadarbības partneri – Valsts izglītības attīstības aģentūru.

 
 
Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma projekta Nr. 8.1.3.0/16/I/016 īstenošanas progress
Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums turpina projekta “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros”, projekts Nr. 8.1.3.0/16/I/016, īstenošanu. Tehnoloģiju centra ēkas būve tuvojas noslēgumam, šobrīd tiek veikti pēdējie darbi.
 Tehnoloģiju centra ēka (skats  no Kalpaka ielas puses).
 
Rit grīdas ieklāšanas darbi ēkas galvenās ieejas centrālajā foajē.
Izglītības un zinātnes ministres Andas Čakšas vizīte jaunbūvē.

 

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma projekta Nr. 8.1.3.0/16/I/016 īstenošanas progress

27.09.2023.

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums turpina projekta “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros”, projekts Nr. 8.1.3.0/16/I/016, īstenošanu.

 Tehnoloģiju centra ēkas pārbūve:

Personu apvienība “INB&RAJ”  turpina tehnoloģiju centra ēkas pārbūves būvdarbus.  Objektā aktīvi noris būvdarbi. Tiek veikti teritorijas labiekārtošanas darbi, iekšējo un ārējo inženiertīklu izbūve, jumta konstrukcijas izbūves darbi, liftu montāža, iekšējās, ārējās apdares un citi darbi. Līdz 31.08.2023. izpildīti būvdarbi 73% apmērā no līguma summas.

Būvdarbu izpildes termiņš objektīvu apstākļu dēļ pagarināts līdz 2023.gada 10.decembrim.

Mācību aprīkojuma iegāde izglītības programmu īstenošanai:

Turpinās darbs pie izglītības programmu modernizācijas.

IP “Kokizstrādājumu izgatavošana”, “Restaurācija”, “Koka izstrādājumu dizains” modernizācijai organizēts atklāta konkurss “Iekārtu un aprīkojuma piegāde Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma izglītības programmu “Kokizstrādājumu izgatavošana”, “Restaurācija” un “Koka izstrādājumu dizains” ietvaros” (ID Nr. VIAA 2023/10 ERAF KTTT). Notiek piedāvājumu vērtēšana.

IP “Ēdināšanas pakalpojumi” un IP “Pārtikas produktu ražošanas tehniķis” modernizēšanai izsludināts iepirkums “Metāla sastatņu, galdu un plauktu piegāde Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumam” (VIAA 2023/17 ERAF KTTT).

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma projekta Nr. 8.1.3.0/16/I/016 īstenošanas progress

27.06.2023.

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums turpina projekta “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros”, projekts Nr. 8.1.3.0/16/I/016, īstenošanu.

 Tehnoloģiju centra ēkas pārbūve:

Personu apvienība “INB&RAJ”  turpina tehnoloģiju centra ēkas pārbūves būvdarbus.  Pabeigti ēkas nesošo konstrukciju izbūves darbi, turpinās jumta seguma montāža, fasādes apmūrēšana ar vēsturiskajiem ķieģeļiem, iekšējo un ārējo inženiertīklu izbūve un citi darbi. 

Mācību aprīkojuma iegāde izglītības programmu īstenošanai:

Turpinās darbs pie izglītības programmu modernizācijas. Pārskatīts un nozaru ekspertu padomē saskaņots IP “Restorānu pakalpojumi”, IP “Ēdināšanas pakalpojumi” aprīkojuma saraksts.

IP “Kokizstrādājumu izgatavošana”, “Restaurācija”, “Koka izstrādājumu dizains” modernizācijai:

 1. Atklāta konkursa “Skaidu nosūkšanas un gaisa attīrīšanas iekārtas piegāde Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma vajadzībām”(ID Nr. VIAA 2022/28 ERAF KTTT) rezultātā noslēgts piegādes līgums ar SIA “MARKUSS & CO”;
 2. Atklāta konkursa “CNC apstrādes centra komplekta piegāde Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma vajadzībām”(ID Nr. VIAA 2022/29 ERAF KTTT) rezultātā noslēgts piegādes līgums ar SIA “MARKUSS & CO”.

IP “Ēdināšanas pakalpojumi” un IP “Pārtikas produktu ražošanas tehniķis” modernizēšanai 16.03.2023. tika izsludināts iepirkums “Nerūsējošā tērauda sastatņu, galdu un plauktu piegāde Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumam” (VIAA 2023/06 ERAF KTTT). Iepirkums pārtraukts, ņemot vērā, ka pārskatīts nepieciešamā aprīkojuma saraksts.

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma projekta Nr. 8.1.3.0/16/I/016 īstenošanas progress

27.03.2023.

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums turpina projekta “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros”, projekts Nr. 8.1.3.0/16/I/016, īstenošanu.

 Tehnoloģiju centra ēkas pārbūve:

Personu apvienība “INB&RAJ”  turpina tehnoloģiju centra ēkas pārbūves būvdarbus.  Pabeigti ēkas nesošo konstrukciju izbūves darbi, uzsākta jumta seguma montāža, iekšējo inženiertīklu izbūve un citi darbi.

Autoruzraudzības kārtībā izstrādātas izmaiņas Būvkonstrukciju (BK) daļā par tērauda rāmju sadalījuma izmaiņām. Par izmaiņām saņemts pozitīvs ekspertīzes atzinums.  

 1. gada 21.martāMinistru kabinetā apstiprināts Izglītības un zinātnes ministrijas informatīvais ziņojums par finansējuma piesaistīšanu būvdarbu turpināšanai un pilnai projekta pabeigtībai. Lai nodrošinātu jaunā tehnoloģiju centra izveidi, rasts risinājums nepieciešamo finansējumu piesaistīt, veicot izmaiņas ES fondu programmās.

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma projekta Nr. 8.1.3.0/16/I/016 īstenošanas progress

27.12.2022.

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums turpina projekta “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros”, projekts Nr. 8.1.3.0/16/I/016, īstenošanu.

Tehnoloģiju centra ēkas pārbūve:

Personu apvienība “INB&RAJ”  turpina tehnoloģiju centra ēkas pārbūves būvdarbus.

Būvdarbu veikšanu apgrūtina nokrišņu daudzums un pazeminātā gaisa temperatūra. Lai turpinātu būvdarbus, daļā ēkas tiek nodrošināti apsildes darbi. Objektīvu apstākļu dēļ būvdarbu izpildes termiņš pagarināts līdz 2023.gada 22.septembrim.

Autoruzraudzības kārtībā izstrādātas izmaiņas Būvkonstrukciju (BK) daļā par ēkas trešā stāva tērauda konstrukciju lokālajām izmaiņām. Par izstrādātajām BK daļas izmaiņām saņemts pozitīvs ekspertīzes atzinums.  

 

Dienesta viesnīcas ēkas pārbūves darbi:

Dienesta viesnīcas ēkas Pilsētas laukumā 6, Kuldīgā pārbūves būvdarbi tika pabeigti 2022.gada oktobrī un ēka tika nodota ekspluatācijā 2022.gada 23.novembrī,  Būvniecības valsts kontroles birojam izsniedzot Aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā.

Būvdarbus veica SIA “AMATNIEKS”, autoruzraudzības darbus nodrošināja SIA “BM-projekts”, savukārt būvdarbu būvuzraudzību – SIA ”BaltLine Globe”.

Mācību aprīkojuma iegāde izglītības programmu īstenošanai:

Turpinās darbs pie izglītības programmu modernizācijas. Tiek izstrādātas iekārtu tehniskās specifikācijas un iepirkumu dokumentācija.

 

 

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma projekta Nr. 8.1.3.0/16/I/016 īstenošanas progress

27.09.2022.

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums turpina projekta “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros”, projekts Nr. 8.1.3.0/16/I/016, īstenošanu.

Tehnoloģiju centra ēkas pārbūve:

Personu apvienība “INB&RAJ”  turpina tehnoloģiju centra ēkas pārbūves būvdarbus.

Objektā  tiek veikta pirmā stāva fibo bloku ārsienu, iekšsienu mūrēšana un durvju ailu pārsedžu montāža, stiegrošana un veidņu montāža, zemējuma kontūra izvadu ierīkošana, otrā stāva ķieģeļu ārsienas mūrēšana,  pirmā stāva grīdas sagataves kārtas betonēšanas u.c. darbi.

Būvdarbu laikā tika konstatēts, ka ēkas ārsienu sastāvā sākot ar otro stāvu ir gaisa šķirkārta. Autoruzraudzības kārtībā izstrādātas izmaiņas Būvkonstrukciju (BK) daļā, mainot sākotnējos balsta risinājumus. Par izstrādātajām BK daļas izmaiņām saņemts pozitīvs ekspertīzes atzinums.  

Dienesta viesnīcas ēkas pārbūves darbi:

SIA “AMATNIEKS” turpina dienesta viesnīcas ēkas Pilsētas laukumā 6, Kuldīgā, pārbūves būvdarbus. Būvdarbu izpildes termiņš objektīvu iemeslu dēļ ir pagarināts līdz 20.10.2022.

Dienesta viesnīcas ēkā pabeigti fasādes un jumta siltināšanas darbi, logu nomaiņa, tiek veikti  galvenās ieejas uzjumteņa atjaunošanas darbi, teritorijas labiekārtošanas darbi, balkona margu montāžas, ārējo kāpņu atjaunošanas, iekšējās apdares  un citi darbi.

Mācību aprīkojuma iegāde izglītības programmu īstenošanai:

Turpinās izglītības programmu modernizācija. Izsludināti atklāti konkursi “CNC apstrādes centra komplekta piegāde Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma vajadzībām” (id Nr. VIAA 2022/29 ERAF KTTT) un “Skaidu nosūkšanas un gaisa attīrīšanas iekārtas piegāde Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma vajadzībām” (id Nr. VIAA 2022/28 ERAF KTTT). Notiek iesniegto piedāvājumu vērtēšana.

 

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma projekta Nr. 8.1.3.0/16/I/016 īstenošanas progress

27.06.2022.

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums turpina projekta “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros”, projekts Nr. 8.1.3.0/16/I/016, īstenošanu.

Tehnoloģiju centra ēkas pārbūve:

Personu apvienība “INB&RAJ”  turpina tehnoloģiju centra ēkas pārbūves būvdarbus.

Objektā  veikta esošo pamatu padziļināšana pa asi “B” un “C”, injekcijas vietas pāļu izbūve, pagraba grīdas plātnes un lifta bedres izbūve, lietus kanalizācijas tīklu izbūve u.c. darbi. Būvdarbus apgrūtina augstais grunts ūdens līmenis un tiek veikti grunts ūdens atsūknēšanas darbi.

Autoruzraudzības kārtībā izstrādātas izmaiņas Darbu organizēšanas projektā (DOP). Tiek izmainīta autotransporta iebraukšanas teritorijā vieta, celtniecības vagoniņu izvietojums un skaits, sētas konfigurācija. Izmaiņas ir saskaņošanas procesā.

Dienesta viesnīcas ēkas pārbūves darbi:

SIA “AMATNIEKS” turpina dienesta viesnīcas ēkas Pilsētas laukumā 6, Kuldīgā, pārbūves būvdarbus. Būvdarbu izpildes termiņš objektīvu iemeslu dēļ ir pagarināts līdz 31.08.2022.

Dienesta viesnīcas ēkā tiek veikti  fasādes siltināšanas darbi, logu nomaiņa, logu ailu siltināšana, iekšējo palodžu montāža un logu ailu apdare, zemējuma kontūra,  zibensaizsardzības sistēmas izbūves un citi darbi.

Mācību aprīkojuma iegāde izglītības programmu īstenošanai:

Turpinās izglītības programmas “Pārtikas produktu ražošanas tehniķis” modernizācija. Atklāta konkursa “Veidņu, formu un citu virtuves iekārtu un piederumu piegāde Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma vajadzībām” (id Nr. VIAA 2021/59 ERAF KTTT) rezultātā 04.04.2022. noslēgts līgums ar SIA “GEMOSS” par līgumcenu  2 366,16 EUR (bez PVN 21 %). Veikta līgumā paredzēto preču piegāde.

 

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma projekta Nr. 8.1.3.0/16/I/016 īstenošanas progress

28.03.2022.

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums turpina projekta “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros”, projekts Nr. 8.1.3.0/16/I/016, īstenošanu.

Tehnoloģiju centra ēkas pārbūve:

Personu apvienība “INB&RAJ”  turpina tehnoloģiju centra ēkas pārbūves būvdarbus.

Objektā  veikta injekcijas vietas pāļu izbūve un testēšana, tērauda siju montāža, notiek pamatu betonēšana, lietus kanalizācijas tīklu izbūve un citi darbi. Būvdarbus apgrūtina augstais grunts ūdens līmenis un tiek veikti grunts ūdens atsūknēšanas darbi.

Dienesta viesnīcas ēkas pārbūves darbi:

SIA “AMATNIEKS” turpina dienesta viesnīcas ēkas Pilsētas laukumā 6, Kuldīgā, pārbūves būvdarbus. Būvdarbu izpildes termiņš objektīvu iemeslu dēļ ir pagarināts līdz 22.06.2022.

Dienesta viesnīcas ēkā tiek veikti elektroinstalācijas izbūves darbi, fasādes siltināšanas darbi, jumta siltināšanas darbi, esošo ventilācijas un kanalizācijas izvadu pārbūve, iekšējo tīklu UATS instalācijas izbūve un citi darbi.

SIA “BM-projekts” autoruzraudzības kārtībā izstrādājis izmaiņas Darbu organizēšanas projektā, kā arī papildus izstrādājis risinājumu dienesta viesnīcas ārējām kāpnēm uz ēkas pagalma pusi. SIA “Fortum” nodrošinājis  minēto dienesta viesnīcas ēkas pārbūves izmaiņu būvprojekta ekspertīzi, kas finansēta no projekta neattiecināmajām izmaksām.

Mācību aprīkojuma iegāde izglītības programmu īstenošanai:

Izglītības programmas “Pārtikas produktu ražošanas tehniķis” modernizācijai 07.01.2022. izsludināts atklāts konkurss “Veidņu, formu un citu virtuves iekārtu un piederumu piegāde Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma vajadzībām” (id Nr. VIAA 2021/59 ERAF KTTT). 25.02.2022. iepirkuma komisija pieņēma lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu SIA “GEMOSS” par līgumcenu  2 366,16 EUR (bez PVN 21 %).

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums pārskatījis un aktualizējis projektā iegādājamā aprīkojuma sarakstu, kas tika saskaņots nozaru ekspertu padomēs.

 

           

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma projekta Nr. 8.1.3.0/16/I/016 īstenošanas progress

27.12.2021.

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums turpina projekta “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros”, projekts Nr. 8.1.3.0/16/I/016, īstenošanu.

Tehnoloģiju centra ēkas pārbūve:

Ar Ministru kabineta 15.06.2021. rīkojumu Nr.417 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” piešķirtais valsts budžeta finansējums augstas gatavības projekta īstenošanai – Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma tehnoloģiju centra (Kalpaka ielā 1, Kuldīgā) būvniecībai 633 181,00 EUR apmērā iekļauts projekta neattiecināmajās izmaksās. No piešķirtā valsts budžeta finansējuma plānots segt daļu no būvdarbu izmaksām, kā arī nepieciešamības gadījumā segt ēkas pārbūves izmaiņu būvprojekta ekspertīzes izmaksas.

Personu apvienība “INB&RAJ”  turpina tehnoloģiju centra ēkas pārbūves būvdarbus. Līdz šim no būvdarbu daļām, kas tiek finansētas no projekta attiecināmajām izmaksām un neattiecināmajām izmaksām (valsts budžeta finansējuma), veikta pirmā un otrā stāva ķieģeļu mūra sienu demontāža un ailu izkalšana, grīdas konstrukcijas demontāža, kāpņu konstrukcijas demontāža, kolonnu demontāža, ieskaitot būvgružu savākšanu un utilizāciju, esošo pamatu padziļināšanas pa asi “C” būvdarbi, frontonu pagaidu pastiprinājumu izbūve u.c. darbi. 

Būvdarbu gaitā atrokot pamatus asīs D/2-7 tika konstatēts, ka pamati līdz augstuma atzīmei ~ -1,40 m sastāv no laukakmeņiem, kuri nav samūrēti ar  mūrjavu, bet ir akmens krāvums, kā rezultātā nav iespējams zem pamatiem izrakt betonēšanas joslas vietu, jo pastāv iespēja, ka pamatu akmens krāvums iebruks izraktajā veidnī, kā rezultātā akmens krāvums var izjukt. Līdz ar to bija nepieciešams izstrādāt risinājumu pamatu pastiprināšanai.

SIA “Gints un kolēģi” būvprojekta “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma tehnoloģiju centra pārbūve Kalpaka ielā 1, Kuldīgā” būvkonstrukciju sadaļā izstrādāja izmaiņu risinājumu “Esošo pamatu padziļināšana pa asi “C””, SIA “Firma L4” veica izmaiņu risinājuma ekspertīzi un sagatavoja pozitīvu ekspertīzes atzinumu. Izmaiņu risinājums ir saskaņots Kuldīgas novada pašvaldības būvvaldē.

2021.gada 16.novembrī noslēgta Vienošanās Nr.2 pie 2021.gada 26.maijā noslēgtā Būvdarbu līguma Nr.1-52-7/3. Ņemot vērā, ka būvdarbu laikā radās nepieciešamība izstrādāt  papildus  avārijas pastiprinājuma konstrukcijas risinājumu, kā arī veikt tā izbūvi, ar Vienošanās Nr.2 noslēgšanu būvdarbu izpildes termiņš pagarināts par 28 darba dienām – līdz 2023.gada 6.februārim.

Dienesta viesnīcas ēkas pārbūves darbi:

Ar Ministru kabineta 07.07.2021. rīkojumu Nr.498 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” piešķirtais valsts budžeta finansējums augstas gatavības projekta īstenošanai – Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma dienesta viesnīcas (Pilsētas laukumā 6, Kuldīgā) atjaunošanai un siltināšanai 285 680,00 EUR apmērā iekļauts projekta neattiecināmajās izmaksās. No piešķirtā valsts budžeta finansējuma plānots segt daļu no būvdarbu izmaksām, daļu no būvuzraudzības izmaksām, kā arī nepieciešamības gadījumā segt ēkas pārbūves izmaiņu būvprojekta ekspertīzes izmaksas. Pārējais finansējums tiek nodrošināts no projekta ”Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma dienesta viesnīcas ēkā Pilsētas laukumā 6, Kuldīgā” (Nr.4.2.1.2/19/I008) attiecināmajām izmaksām.

Dienesta viesnīcas ēkas pārbūves būvdarbus, kas saistīti ar ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu, nodrošina SIA “AMATNIEKS”. Līdz šim no būvdarbu daļas, kas tiek finansētas no projekta neattiecināmajām izmaksām (valsts budžeta finansējuma) veikti  elektroinstalācijas izbūves darbi, gaismekļu nomaiņa, būvkonstrukciju pastiprināšanas darbi, durvju ailu pārsedžu pārbūve kāpņu telpā, sienas stūra pastiprināšana, iekšējo tīklu UATS instalācijas izbūve, betona pārseguma paneļu remonta darbi, cokolstāva griestu remonta darbi, inženierkomunikāciju pārbūves darbi pagrabstāvā u.c. darbi.

Autoruzraudzības darbus veic SIA “BM-projekts”, savukārt būvdarbu būvuzraudzību nodrošina SIA ”BaltLine Globe”.

SIA “BM-projekts” autoruzraudzības kārtībā izstrādājis izmaiņas būvprojekta būvkonstrukciju sadaļā (risinājumi kāpņu laidumu pārbūvei, bojāto pārseguma paneļu atrašanās vietas shēmas izmaiņas u.c.) un SIA “Fortum” nodrošinājis  dienesta viesnīcas ēkas pārbūves izmaiņu būvprojekta ekspertīzi, kas finansēta no projekta neattiecināmajām izmaksām.

Mācību aprīkojuma iegāde izglītības programmu īstenošanai:

Izglītības programmas “Pārtikas produktu ražošanas tehniķis” modernizācijai tiek nodrošināti pasākumi:

 1. Atklātā konkursa “Ēdienu pagatavošanas, svēršanas un uzglabāšanas iekārtu, aprīkojuma piegāde Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma vajadzībām” ( Nr. VIAA 2021/04 ERAF KTTT) rezultātā:
 • Par iepirkuma priekšmeta 2.daļu 18.07.2021. ar SIA “Grandus” noslēgtā piegādes līguma ietvaros veikta preču piegāde un līgums izpildīts;
 • Par iepirkuma priekšmeta 3.daļu 18.07.2021. ar SIA “Grandus” noslēgtā piegādes līguma ietvaros veikta preču piegāde un līgums izpildīts.
 1. 10.2021. izsludināts atklāts konkurss “Veidņu, formu un citu virtuves iekārtu un piederumu piegāde Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma vajadzībām” (id Nr. VIAA 2021/47 ERAF KTTT). Iepirkums pārtraukts, jo 2 pretendentu tehniskie piedāvājumi neatbilst tehniskās specifikācijas prasībām, 1 pretendenta finanšu piedāvājums pārsniedz pasūtītājam pieejamos projekta finanšu līdzekļus. 

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma projekta Nr. 8.1.3.0/16/I/016 īstenošanas progress

24.09.2021.

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums turpina projekta “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros”, projekts Nr. 8.1.3.0/16/I/016, īstenošanu.

Tehnoloģiju centra ēkas pārbūve:

28.06.2021. Kuldīgas novada pašvaldības būvvalde veica atzīmi būvatļaujā Nr. BIS-BV-4.9-2021-4629 par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi un 29.06.2021. personu apvienība “INB&RAJ” Kalpaka ielā 1, Kuldīgā uzsāka tehnoloģiju centra pārbūves būvdarbus.

Līgumā noteiktais būvdarbu izpildes termiņš ir 18 mēneši un tos plānots pabeigt līdz 2022.gada 28.decembrim.

Līdz šim no projekta finansējamās būvdarbu daļas daļēji veikta pirmā un otrā stāva ķieģeļu mūra sienu demontāža un ailu izkalšana, grīdas konstrukcijas demontāža ieskaitot būvgružu savākšanu un utilizāciju, pagaidu pastiprinājumu izbūve.

Autoruzraudzības darbus veic Personu apvienība SIA “Gints un kolēģi” un SIA “Arhitektes Lienes Griezītes studija”, savukārt būvdarbu būvuzraudzību nodrošina SIA ”BaltLine Globe”.

Mācību aprīkojuma iegāde izglītības programmu īstenošanai:

Izglītības programmas “Pārtikas produktu ražošanas tehniķis” modernizācijai tiek nodrošināti pasākumi:

 1. Atklātā konkursa “Ēdienu un dzērienu pagatavošanas, iepakošanas un uzglabāšanas iekārtu, aprīkojuma piegāde Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma vajadzībām” (id Nr. VIAA 2020/48 ERAF KTTT) rezultātā:
 • Par iepirkuma priekšmeta 2.daļu “Iekārtas un aprīkojums augļu un dārzeņu pārstrādes laboratorijai” 26.04.2021. noslēgts piegādes līgums ar SIA “Saint – Tech” par līgumcenu 37 560,00 EUR bez 21% PVN. Preču piegāde ir veikta un līgums izpildīts;
 • Par iepirkuma priekšmeta 3.daļu “Iekārtas un aprīkojums piena pārstrādes laboratorijai” 10.05.2021. noslēgts piegādes līgums ar SIA “Grandus” par līgumcenu 9 636,00 EUR bez 21% PVN. Preču piegāde ir veikta un līgums izpildīts;
 1. Atklātā konkursa “Ēdienu pagatavošanas, svēršanas un uzglabāšanas iekārtu, aprīkojuma piegāde Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma vajadzībām” ( Nr. VIAA 2021/04 ERAF KTTT) rezultātā:
 • Par iepirkuma priekšmeta 1.daļu07.2021. noslēgts piegādes līgums ar SIA “PRP-pārtikas ražošana un pārdošana”par līgumcenu 4 724,00 EUR  bez 21% PVN. Preču piegāde ir veikta un līgums izpildīts;
 • Par iepirkuma priekšmeta 2.daļu 18.07.2021. noslēgts piegādes līgums ar SIA “Grandus” par līgumcenu 9 286,00 EUR bez 21% PVN. Līgums ir izpildes stadijā;
 • Par iepirkuma priekšmeta 3.daļu 18.07.2021. noslēgts piegādes līgums ar SIA “Grandus” par līgumcenu 3 733,00 EUR bez 21% PVN. Līgums ir izpildes stadijā;
 1. 05.2021. izsludināts atklāts konkurss “Veidņu, formu un citu virtuves iekārtu un piederumu piegāde Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma vajadzībām” (id. Nr. VIAA 2021/28 ERAF KTTT). Iepirkums pārtraukts, jo pretendenta iesniegtais finanšu piedāvājums pārsniedz pasūtītājam pieejamos projekta finanšu līdzekļus;
 2. 08.2021. izsludināts atklāts konkurss “Veidņu, formu un citu virtuves iekārtu un piederumu piegāde Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma vajadzībām” (id.Nr. VIAA 2021/38 ERAF KTTT). Iepirkums pārtraukts, jo pretendenta iesniegtais finanšu piedāvājums pārsniedz pasūtītājam pieejamos projekta finanšu līdzekļu.

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma projekta Nr. 8.1.3.0/16/I/016 īstenošanas progress

22.06.2021.

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums turpina projekta “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros”, projekts Nr. 8.1.3.0/16/I/016, īstenošanu.

Tehnoloģiju centra ēkas pārbūve:

Kuldīgas novada dome 29.04.2021. ir pieņēmusi lēmumu par finansējumu būvprojekta “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma Tehnoloģiju centra pārbūve” īstenošanā, atbalstot finanšu līdzekļu piešķiršanu 260 078,63 EUR apmērā. Par finansējuma piešķiršanu un turpmāko pašvaldības un  Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma sadarbību Tehnoloģiju centra ēkas izmantošanā 30.03.2021. parakstīts Nodomu protokols, kā arī 19.05.2021. noslēgts Sadarbības līgums.

Iepirkuma „PIKC “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” tehnoloģiju centra pārbūve, Kalpaka ielā 1, Kuldīgā” (id. Nr.VIAA 2019/25 ERAF KT) rezultātā 26.05.2021. starp  personu apvienību “INB&RAJ”  kā izpildītāju, PIKC “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” un Kuldīgas novada pašvaldību kā pasūtītājiem noslēgts būvdarbu līgums par tehnoloģiju centra pārbūves būvdarbiem. Būvdarbu līguma summa ir 4 303 266,49 EUR bez 21% PVN (ieskaitot finanšu rezervi 5%).

Būvdarbus paredzēts finansēt no:

 1. Projekta ”Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros”, līguma Nr. 1.3.0/16/I/016, līdzekļiem;
 2. Projekta “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma Tehnoloģiju centra ēkā Kalpaka ielā 1, Kuldīgā”, līguma Nr.4.2.1.2/20/I/004, līdzekļiem;
 3. Kuldīgas novada domes piešķirtā finansējuma;
 4. Valsts budžeta līdzekļiem augstas gatavības projektiem.

Lai nodrošinātu projektā plānoto būvdarbu būvuzraudzību, iepirkuma ”PIKC “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” tehnoloģiju centra pārbūves būvuzraudzība, Kalpaka ielā 1, Kuldīgā” (id. Nr.VIAA 2020/57 ERAF KTTT) rezultātā 20.05.2021. noslēgts līgums ar SIA ”BaltLine Globe” par kopējo cenu 41 160,00 EUR bez 21% PVN.

Autoruzraudzības darbus nodrošinās Personu apvienība SIA “Gints un kolēģi” un SIA “Arhitektes Lienes Griezītes studija” uz 2018.gada 31.janvārī noslēgtā autoruzraudzības līguma pamata. Autoruzraudzības līgumā noteiktā līgumcena ir 39 000,00 EUR bez 21% PVN.

Tehnoloģiju centra ēkas pārbūves būvdarbus plānots uzsākt  jūnija beigās pēc būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes.

 Mācību aprīkojuma iegāde izglītības programmu īstenošanai:

Izglītības programmas “Pārtikas produktu ražošanas tehniķis” modernizācijai tiek nodrošināti pasākumi:

 1. Atklātā konkursa “Ēdienu un dzērienu pagatavošanas, iepakošanas un uzglabāšanas iekārtu, aprīkojuma piegāde Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma vajadzībām” (id Nr. VIAA 2020/48 ERAF KTTT) rezultātā:
 • Par iepirkuma priekšmeta 2.daļu “Iekārtas un aprīkojums augļu un dārzeņu pārstrādes laboratorijai” 26.04.2021. noslēgts piegādes līgums ar SIA “Saint – Tech” par līgumcenu 37 560,00 EUR bez 21% PVN. Tiek nodrošināta līguma izpilde;
 • Par iepirkuma priekšmeta 3.daļu “Iekārtas un aprīkojums piena pārstrādes laboratorijai” 10.05.2021. noslēgts piegādes līgums ar SIA “Grandus” par līgumcenu 9 636,00 EUR bez 21% PVN. Tiek nodrošināta līguma izpilde;
 1. atklātā konkursa  “Nerūsējošā tērauda sastatņu, galdu un plauktu piegāde Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma vajadzībām” (id.Nr. VIAA 2020/50 ERAF KTTT) rezultātā 04.2021. noslēgts piegādes līgums ar SIA “Prof Rostuls” par līgumcenu 2 705,00 EUR bez 21% PVN. Preču piegāde ir veikta un līgums izpildīts;
 2. atklātā konkursa “Ēdienu pagatavošanas, svēršanas un uzglabāšanas iekārtu, aprīkojuma piegāde Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma vajadzībām” (VIAA 2021/04 ERAF KTTT) rezultātā piešķirtas līguma slēgšanas tiesības:
 • iepirkuma priekšmeta 1.daļā pretendentam SIA “PRP-pārtikas ražošana un pārdošana”par līgumcenu 4 724,00 EUR  bez 21% PVN;
 • Iepirkuma priekšmeta 2.daļā pretendentam SIA “Grandus” par līgumcenu 9 286,00 EUR bez 21% PVN;
 • Iepirkuma priekšmeta 3.daļā pretendentam SIA “Grandus” par līgumcenu 3 733,00 EUR bez 21% PVN.
 1. 05.2021. izsludināts atklāts konkurss “Veidņu, formu un citu virtuves iekārtu un piederumu piegāde Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma vajadzībām” (VIAA 2021/28 ERAF KTTT). Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 28.06.2021.

 

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma projekta Nr. 8.1.3.0/16/I/016 īstenošanas progress

25.03.2021.

Tehnoloģiju centra ēkas pārbūve:

Tehnoloģiju centra ēkas pārbūves būvdarbus plānots finansēt no projektā paredzētajiem līdzekļiem, kā arī piesaistītā Kuldīgas novada domes finansējuma un darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” finansējuma.

Kuldīgas novada dome ir pieņēmusi lēmumu “Par finansiāla atbalsta sniegšanu Profesionālās izglītības kompetences centram “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” un sadarbības līguma slēgšanu”, atbalstot finanšu līdzekļu piešķiršanu aptuveni 200 000,00 EUR apmērā  būvdarbu realizācijai. Par minētā finansējuma piešķiršanu tiek parakstīts Nodomu protokols.

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un  Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums 24.02.2021. parakstīja vienošanos par projekta “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma Tehnoloģiju centra ēkā Kalpaka ielā 1, Kuldīgā” (projekts Nr.4.2.1.2/20/I/004) īstenošanu. Šajā projektā plānotie līdzekļi Tehnoloģiju centra ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbiem ir 1 022 466,86 EUR.

Iepirkuma „PIKC “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” tehnoloģiju centra pārbūve, Kalpaka ielā 1, Kuldīgā” (id. Nr.VIAA 2019/25 ERAF KT) rezultātā pieņemts lēmums piešķirt līguma slēgšanas tiesības  personu apvienībai “INB&RAJ” par kopējo cenu 4 303 266,49 EUR bez 21% PVN (ieskaitot finanšu rezervi 5%).

Lai nodrošinātu projektā plānoto būvdarbu būvuzraudzību, iepirkuma ”PIKC “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” tehnoloģiju centra pārbūves būvuzraudzība, Kalpaka ielā 1, Kuldīgā” (id. Nr.VIAA 2020/57 ERAF KTTT) rezultātā pieņemts lēmums piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA ”BaltLine Globe” par kopējo cenu 41 160,00 EUR bez 21% PVN.

Mācību aprīkojuma iegāde izglītības programmu īstenošanai:

Izglītības programmas “Pārtikas produktu ražošanas tehniķis” modernizācijai tiek nodrošināti pasākumi:

 • Atklātajā konkursā “Ēdienu un dzērienu pagatavošanas, iepakošanas un uzglabāšanas iekārtu, aprīkojuma piegāde Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma vajadzībām” (id Nr. VIAA 2020/48 ERAF KTTT) iesniegto piedāvājumu vērtēšana;
 • atklātajā konkursā  “Nerūsējošā tērauda sastatņu, galdu un plauktu piegāde Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma vajadzībām” (id.Nr. VIAA 2020/50 ERAF KTTT) iesniegto piedāvājumu vērtēšana;
 • 03.2021. izsludināts atklāts konkurss “Ēdienu pagatavošanas, svēršanas un uzglabāšanas iekārtu, aprīkojuma piegāde Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma vajadzībām” (VIAA 2021/04 ERAF KTTT). Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 01.04.2021.

 

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma projekta Nr. 8.1.3.0/16/I/016 īstenošanas progress

23.12.2020.

No projekta finansējuma  Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumam ir paredzēts iegādāties aprīkojumu mācību vajadzībām.   

IP “Pārtikas produktu ražošanas tehniķis” modernizācijai izsludināti iepirkumi:

 • 11.2020. izsludināts atklāts konkurss “Ēdienu un dzērienu pagatavošanas, iepakošanas un uzglabāšanas iekārtu, aprīkojuma piegāde Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma vajadzībām” (id Nr. VIAA 2020/48 ERAF KTTT). Iepirkumā noteiktais piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir 04.01.2021.
 • 11.2020. izsludināts atklāts konkurss “Nerūsējošā tērauda sastatņu, galdu un plauktu piegāde Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma vajadzībām” (id.Nr. VIAA 2020/50 ERAF KTTT) 21.12.2020. ir atvērti iepirkumā iesniegtie piedāvājumi un notiek to vērtēšana.

Tiek turpināts darbs, lai rastu risinājumu Tehnoloģiju centra pārbūves darbu īstenošanai piesaistīt finanšu līdzekļus darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” ietvaros. 08.09.2020. ir iesniegts  projekta iesniegums izvērtēšanai Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā, kā arī 22.12.2020. projekta iesniegumā iesniegti precizējumi.

 

 

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma projekta Nr. 8.1.3.0/16/I/016 īstenošanas progress

25.09.2020.

No projekta finansējuma  Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumam ir paredzēts iegādāties aprīkojumu mācību vajadzībām.   IP „Tūrisma pakalpojumi” un IP „Viesnīcu pakalpojumi” turpmākai modernizācijai 26.02.2020. izsludinātā iepirkuma “Viesnīcu, tūrisma un konferenču aprīkojuma un drukāšanas iekārtu piegāde Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma vajadzībām” (id. Nr. VIAA 2020/02 ERAF KTTT) rezultātā ir noslēgti piegādes līgumi un veiktas preču piegādes:

 • iepirkuma priekšmeta 1. daļā “Mēbeles”  SIA “Mana galdniecība” ir veikusi mācību viesnīcas recepcijas letes un konferenču galda piegādi;
 • iepirkuma priekšmeta 3. daļā “Informatīvie ekrāni” ar SIA “Baltijas Informācijas tehnoloģijas” ir veikusi stacionāro informatīvo ekrānu un informatīvā ekrāna piegādi;
 • iepirkuma priekšmeta 4. daļā “Radioguide un navigācijas ierīce” SIA “Sentios” veicis radiogidu ekskursiju sistēmas un tūrisma navigācijas ierīču piegādi;
 • iepirkuma priekšmeta 5. daļā “Tālskati, fotoaparāti, fotoobjektīvi un vidiokamera” SIA “Sentios” veicis tūrisma aprīkojuma piegādi;
 • iepirkuma priekšmeta 6. daļā “Konferenču ekrāns, mikrofons un web kamera” SIA “Sentios” veicis konferenču aprīkojuma piegādi;
 • iepirkuma priekšmeta 7. daļā “Multifunkcionālās drukāšaans iekārtas”  SIA “Tomega” veikusi multifunkcionālo drukāšanas iekārtu piegādi.

Ņemot vērā, ka iepirkuma 2. daļa tika  izbeigta bez rezultāta 16.05.2020. tika izsludināts atklāts konkurss par Minibāra un kafijas automāta piegādi Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma vajadzībām.  Iepirkuma rezultātā tika noslēgts līgums ar SIA “Sentios” un veikta līguma izpilde.

Tiek turpināts darbs, lai rastu risinājumu Tehnoloģiju centra pārbūves darbu īstenošanai tiek izvērtētas iespējas, paredzot piesaistīt finanšu līdzekļus “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās”, 08.09.2020. ir iesniegts  projekta iesniegums izvērtēšanai Centrālā finanšu un līgumu aģentūrā.

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma projekta Nr. 8.1.3.0/16/I/016 īstenošanas progress

26.06.2020.

No projekta finansējuma  Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumam ir paredzēts iegādāties aprīkojumu mācību vajadzībām.   IP „Tūrisma pakalpojumi” un IP „Viesnīcu pakalpojumi” turpmākai modernizācijai 26.02.2020. tika izsludināts iepirkums “Viesnīcu, tūrisma un konferenču aprīkojuma un drukāšanas iekārtu piegāde Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma vajadzībām” (id. Nr. VIAA 2020/02 ERAF KTTT) ir veikta veikta iesniegto piedāvājumu izvērtēšana, sagatavoti piegādes līgumi un notiek līgumu slēgšanas process:

 • iepirkuma priekšmeta 1. daļā “Mēbeles” ar SIA “Mana galdniecība”;
 • iepirkuma priekšmeta 3. daļā “Informatīvie ekrāni” ar SIA “Baltijas Informācijas tehnoloģijas”;
 • iepirkuma priekšmeta 4. daļā “Radioguide un navigācijas ierīce” ar SIA “Sentios”;
 • iepirkuma priekšmeta 5. daļā “Tālskati, fotoaparāti, fotoobjektīvi un vidiokamera”ar SIA “Sentios”;
 • iepirkuma priekšmeta 6. daļā “Konferenču ekrāns, mikrofons un web kamera” ar SIA “Sentios”;
 • iepirkuma priekšmeta 7. daļā “Multifunkcionālās drukāšaans iekārtas” ar SIA “Tomega”.

Iepirkuma 2. daļa izbeigta bez rezultāta.

Tiek turpināts darbs, lai rastu risinājumu Tehnoloģiju centra pārbūves darbu īstenošanai tiek izvērtētas iespējas, paredzot piesaistīt finanšu līdzekļus “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās”, iesniedzot projekta iesniegumu otrās projektu iesniegumu atlases kārtā, kā arī iespējas piesaistīt pašvaldības finansējumu.

Šim attēlam ir tukšs alt atribūts; faila nosaukums ir image001.png

27.03.2020.

No projekta finansējuma  Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumam ir paredzēts iegādāties aprīkojumu mācību vajadzībām.  2019.gada 13. oktobrī tika izsludināts iepirkums „Iekārtu un aprīkojuma piegāde Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma vajadzībām”, aprīkojuma iegādei IP „Tūrisma pakalpojumi” un IP „Viesnīcu pakalpojumi” un iepirkuma rezultātā iepirkuma priekšmeta 2. daļā “Uzkopšanas, tīrīšanas un gludināšanas iekārtas” 2019. gada 7. novembrī noslēgts piegādes līgums ar SIA “PROLUX” un līguma ietvaros veikta uzkopšanas, tīrīšanas un gludināšanas iekārtu piegāde IP “Viesnīcu pakalpojumi” modernizācijai. 16.02.2020. tika izsludināts iepirkums “Iekārtu un aprīkojuma piegāde Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma vajadzībām” (id. Nr. VIAA 2019/63 ERAF KTTT) kā rezultātā tika noslēgst līgums ar SIA “UCS” un piegādāta viesnīcas darbības plānošanas un organizēšanas datorprogramma ar viesu uzņemšanu, kā arī veikta Tehnikuma personāla apmācība. IP „Tūrisma pakalpojumi” un IP „Viesnīcu pakalpojumi” turpmākai modernizācijai 26.02.2020. tika izsludināts iepirkums “Viesnīcu, tūrisma un konferenču aprīkojuma un drukāšanas iekārtu piegāde Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma vajadzībām” (id. Nr. VIAA 2020/02 ERAF KTTT), tiek veikta iesniegto piedāvājumu izvērtēšana pirms līguma noslēgšanas.
Savukārt, lai rastu risinājumu Tehnoloģiju centra pārbūves darbu īstenošanai tiek izvērtētas iespējas, paredzot piesaistīt finanšu līdzekļus “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās”, iesniedzot projekta iesniegumu otrās projektu iesniegumu atlases kārtā, kā arī iespējas piesaistīt pašvaldības finansējumu.

27.12.2019.

Atbilstoši projektā Nr.8.1.3.0/16/I/016 “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” noteiktajam projekta īstenošanas laikā paredzēts veikt Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma tehnoloģiju centra pārbūves  būvprojektu izstrādi un autoruzraudzību un mācību ēku Liepājas ielā 31 un Liepājas ielā 33 vienkāršoto atjaunošanu un fasādes atjaunošanu. Saskaņā ar 2019. gada 8. februārī starp Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumu un SIA “Warss +” noslēgto būvdarbu līgumu par PIKC “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma” mācību ēku un fasāžu, Liepājas ielā 31 un Liepājas ielā 33, Kuldīgā, vienkāršoto atjaunošanu būvdarbi ir pabeigti.

No projekta finansējuma  Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumam ir paredzēts iegādāties aprīkojumu mācību vajadzībām.  2019.gada 13. oktobrī tika izsludināts iepirkums „Iekārtu un aprīkojuma piegāde Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma vajadzībām”, aprīkojuma iegādei IP „Tūrisma pakalpojumi” un IP „Viesnīcu pakalpojumi” un iepirkuma rezultātā iepirkuma priekšmeta 2. daļā “Uzkopšanas, tīrīšanas un gludināšanas iekārtas” 2019. gada 7. novembrī noslēgts piegādes līgums ar SIA “PROLUX”. Uzsākta līguma izpilde.

27.09.2019.

Atbilstoši projektā Nr.8.1.3.0/16/I/016 “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” noteiktajam projekta īstenošanas laikā paredzēts veikt Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma tehnoloģiju centra pārbūves  būvprojektu izstrādi un autoruzraudzību un mācību ēku Liepājas ielā 31 un Liepājas ielā 33 vienkāršoto atjaunošanu un fasādes atjaunošanu. Saskaņā ar 2019. gada 8. februārī starp Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumu un SIA “Warss +” noslēgto būvdarbu līgumu par PIKC “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma” mācību ēku un fasāžu, Liepājas ielā 31 un Liepājas ielā 33, Kuldīgā, vienkāršoto atjaunošanu būvdarbi ir praktiski pabeigti un uzsākta būvobjektu nodošana ekspluatācijā.

No projekta finansējuma  Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumam ir paredzēts iegādāties aprīkojumu mācību vajadzībām.  2019.gada 8.augustā tika izsludināts iepirkums „Iekārtu un aprīkojuma piegāde Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma vajadzībām”, aprīkojuma iegādei IP „Tūrisma pakalpojumi” un IP „Viesnīcu pakalpojumi”. Notiek saņemto piedāvājumu izvērtēšana pirms līguma slēgšanas.

Tāpat projekta ietvaros paredzēts iegādāties informācijas un komunikācijas tehnoloģiju aprīkojumu un projekta ietvaros ir veikta datoru, monitoru, portatīvo datoru, interaktīvās tāfeles un 3 D printera iegāde.

2019. gada 22. maijā izsludinātā iepirkuma PIKC “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” tehnoloģiju centra pārbūve, Kalpaka ielā 1, Kuldīgā” (id. Nr. VIAA 2019/ERAF KT) rezultātā saņemtie pretendentu finanšu piedāvājumi pārsniedz projekta budžetā ieplānoto finansējumu.

27.06.2019.

Atbilstoši projektā Nr.8.1.3.0/16/I/016 “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” noteiktajam projekta īstenošanas laikā paredzēts veikt Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma tehnoloģiju centra pārbūves  būvprojektu izstrādi un autoruzraudzību un mācību ēku Liepājas ielā 31 un Liepājas ielā 33 vienkāršoto atjaunošanu un fasādes atjaunošanu.

Saskaņā ar sarunu procedūras “PIKC “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma” mācību ēku un fasāžu, Liepājas ielā 31 un Liepājas ielā 33, Kuldīgā, vienkāršotā atjaunošana” (id. Nr. VIAA 2018/91 ERAF KT) rezultātā 2019. gada 8. februārī starp Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumu un SIA “Warss +” noslēgts līgums par PIKC “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma” mācību ēku un fasāžu, Liepājas ielā 31 un Liepājas ielā 33, Kuldīgā, vienkāršoto atjaunošanu un notiek būvdarbi:

 • Ēkā Liepājas ielā 33 tiek veikta jumta seguma ieklāšana, demontēti un samontēti 1. stāva durvju bloki. Notiek darbs pie ieejas mezgla durvju bloka restaurācijas, tiek veikta to attīrīšana no krāsu uzslāņojuma un veikti protezēšanas darbi;
 • Ēkā Liepājas ielā 31 tiek attīrītas sienas no krāsu uzslāņojuma 1. un 2. stāva koridorī, uzsākti grīdas demontāžas darbi, kā arī sagatavota pamatne un izbūvēts grīdas mezgls apliecinājuma kartē paredzētajās telpās. Turpinās darbi pie logu vērtņu restaurācijas.

2018. gada 31. janvārī starp Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumu un personu apvienību SIA “Gints un kolēģi” un SIA “Arhitektes Lienes Griezītes studija” tika parakstīts projektēšanas līgums un autoruzraudzības līgums par Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma tehnoloģiju centra pārbūves  būvprojektu izstrādi un autoruzraudzību. Uz doto brīdi  ir saņemta pozitīva būvprojekta  būvekspertīze un Kuldīgas novada pašvaldības būvvaldes būvatļauja par projektēšanas nosacījumu izpildi.

22.05.2019. izsludināts iepirkums PIKC “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” tehnoloģiju centra pārbūve, Kalpaka ielā 1, Kuldīgā” ar piedāvājumu iesniegšanas termiņu 17.07.2019.

27.03.2019.

Atbilstoši projektā Nr.8.1.3.0/16/I/016 “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” noteiktajam projekta īstenošanas laikā paredzēts veikt Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma tehnoloģiju centra pārbūves  būvprojektu izstrādi un autoruzraudzību un mācību ēku Liepājas ielā 31 un Liepājas ielā 33 vienkāršoto atjaunošanu un fasādes atjaunošanu.

Saskaņā ar sarunu procedūras “PIKC “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma” mācību ēku un fasāžu, Liepājas ielā 31 un Liepājas ielā 33, Kuldīgā, vienkāršotā atjaunošana” (id. Nr. VIAA 2018/91 ERAF KT) rezultātiem 2019. gada 8. februārī starp Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumu un SIA “Warss +” noslēgts līgums par PIKC “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma” mācību ēku un fasāžu, Liepājas ielā 31 un Liepājas ielā 33, Kuldīgā, vienkāršoto atjaunošanu un  uzsākti atjaunošanas darbi un uzstādīta būvtāfele.

2018. gada 31. janvārī starp Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumu un personu apvienību SIA “Gints un kolēģi” un SIA “Arhitektes Lienes Griezītes studija” tika parakstīts projektēšanas līgums un autoruzraudzības līgums par Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma tehnoloģiju centra pārbūves  būvprojektu izstrādi un autoruzraudzību. Uz doto brīdi  norit darbs pie būvprojekta  būvekspertīzes.

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma projekta Nr. 8.1.3.0/16/I/016 īstenošanas progress

27.12.2018.

Atbilstoši projektā Nr.8.1.3.0/16/I/016 “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” noteiktajam projekta īstenošanas laikā paredzēts veikt Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma tehnoloģiju centra pārbūves  būvprojektu izstrādi un autoruzraudzību un mācību ēku Liepājas ielā 31 un Liepājas ielā 33 vienkāršotās atjaunošanas un fasādes vienkāršotās atjaunošanas ieceres dokumentācijas izstrādi un autoruzraudzību.

 1. gada 9. februārī starp Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumu un SIA “JD Projekts” līguma ietvaros ir izstrādātas un Kuldīgas novada pašvaldības būvvaldē akcpetētas Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma mācību ēku Liepājas ielā 31 un Liepājas ielā 33 apliecinājuma kartes un fasādes apliecinājuma kartes. 2018. gada 3. oktobrī tika izsludināts iepirkums PIKC “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” mācību ēku un fasāžu, Liepājas ielā 31 un Liepājas ielā 33, Kuldīgā, vienkāršotā atjaunošana” (id. Nr. VIAA 2018/75 ERAF KT). Tā kā iepirkumā netika saņemts neviens piedāvājums, tad 2018. gada 3. decembrī tika uzsākta sarunu procedūra. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 2018. gada 28. decembris.

Sarunu procedūras “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma tehnoloģiju centra pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība” (id.Nr. VIAA 2017/78 ERAF KT) rezultātā  2018. gada 31. janvārī starp Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumu un personu apvienību SIA “Gints un kolēģi” un SIA “Arhitektes Lienes Griezītes studija” tika parakstīts projektēšanas līgums un autoruzraudzības līgums par Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma tehnoloģiju centra pārbūves  būvprojektu izstrādi un autoruzraudzību. Uz doto brīdi  norit darbs pie būvprojekta  būvekspertīzes uzsākšanas.

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma projekta Nr. 8.1.3.0/16/I/016 īstenošanas progress

27.09.2018.

Atbilstoši projektā Nr.8.1.3.0/16/I/016 “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” noteiktajam projekta īstenošanas laikā paredzēts veikt Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma tehnoloģiju centra pārbūves  būvprojektu izstrādi un autoruzraudzību un mācību ēku Liepājas ielā 31 un Liepājas ielā 33 vienkāršotās atjaunošanas un fasādes vienkāršotās atjaunošanas ieceres dokumentācijas izstrādi un autoruzraudzību.

 1. gada 9. februārī starp Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumu un SIA “JD Projekts” līguma ietvaros ir izstrādātas Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma mācību ēku Liepājas ielā 31 un Liepājas ielā 33 apliecinājuma kartes un fasādes apliecinājuma kartes, veikta to saskaņošana ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju un uz doto brīdi būvniecības ieceres dokumentācija ir iesniegta saskaņošanai Izglītības un zinātnes ministrijā.

Sarunu procedūras “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma tehnoloģiju centra pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība” (id.Nr. VIAA 2017/78 ERAF KT) rezultātā  2018. gada 31. janvārī starp Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumu un personu apvienību SIA “Gints un kolēģi” un SIA “Arhitektes Lienes Griezītes studija” tika parakstīts projektēšanas līgums un autoruzraudzības līgums par Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma tehnoloģiju centra pārbūves  būvprojektu izstrādi un autoruzraudzību. Uz doto brīdi  norit darbs pie būvprojekta pilnā sastāva sagatavošanas pirms nodošanas būvekspertīzei.

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma projekta Nr. 8.1.3.0/16/I/016 īstenošanas progress

28.06.2018.

Atbilstoši projektā Nr.8.1.3.0/16/I/016 “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” noteiktajam projekta īstenošanas laikā paredzēts veikt Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma tehnoloģiju centra pārbūves  būvprojektu izstrādi un autoruzraudzību un mācību ēku Liepājas ielā 31 un Liepājas ielā 33 vienkāršotās atjaunošanas un fasādes vienkāršotās atjaunošanas ieceres dokumentācijas izstrādi un autoruzraudzību.

Sarunu procedūras “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma tehnoloģiju centra pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība” (id.Nr. VIAA 2017/78 ERAF KT) rezultātā  2018. gada 31. janvārī starp Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumu un personu apvienību SIA “Gints un kolēģi” un SIA “Arhitektes Lienes Griezītes studija” tika parakstīts projektēšanas līgums un autoruzraudzības līgums par Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma tehnoloģiju centra pārbūves  būvprojektu izstrādi un autoruzraudzību. Uz doto brīdi  projektēšanas līguma ietvaros ir ir saņemta Kuldīgas novada pašvaldības būvvaldes būvatļauja Nr. BIS-BV-4.1-2018-2168 ar projektēšanas nosacījumiem un tiek veikta projektēšanas nosacījumu izpilde.

Lai nodrošinātu sabiedrības informēšanu par saņemto būvatļauju, plānoto būvdarbu vietā ir uzstādītas informatīvā būvtāfeles, kurās sniegta informācija par projektu, projektētāju, pasūtītāju un projektējamo objektu.

 1. gada 9. februārī starp Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumu un SIA “JD Projekts” tika parakstīts līgums apliecinājuma kartes izstrādāšanai un autoruzraudzības līgums par Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma mācību ēku Liepājas ielā 31 un Liepājas ielā 33 apliecinājuma karšu un fasādes apliecinājuma karšu izstrādi un autoruzraudzību. Līguma ietvaros tiek veikta apliecinājuma karšu un fasādes apleicinājuma karšu izstrāde Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma mācību ēkām Liepājas ielā 31 un Liepājas ielā 33.

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma projekta Nr. 8.1.3.0/16/I/016 īstenošanas progress

28.03.2018.

Atbilstoši projektā Nr.8.1.3.0/16/I/016 “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” noteiktajam projekta īstenošanas laikā paredzēts veikt Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma tehnoloģiju centra pārbūves  būvprojektu izstrādi un autoruzraudzību un mācību ēku Liepājas ielā 31 un Liepājas ielā 33 vienkāršotās atjaunošanas un fasādes vienkāršotās atjaunošanas ieceres dokumentācijas izstrādi un autoruzraudzību.

Sarunu procedūras “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma tehnoloģiju centra pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība” (id.Nr. VIAA 2017/78 ERAF KT) rezultātā  2018. gada 31. janvārī starp Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumu un personu apvienību SIA “Gints un kolēģi” un SIA “Arhitektes Lienes Griezītes studija” tika parakstīts projektēšanas līgums un autoruzraudzības līgums par Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma tehnoloģiju centra pārbūves  būvprojektu izstrādi un autoruzraudzību. Uz doto brīdi  projektēšanas līguma ietvaros ir izstrādāts būvprojekts minimālā sastāvā.

Par iepirkuma “PIKC “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” mācību ēku, Liepājas ielā 31 un Liepājas ielā 33, Kuldīgā, vienkāršotās atjaunošanas un fasādes vienkāršotās atjaunošanas ieceres dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība”  (id.Nr.VIAA 2017/79 ERAF KT) uzvarētāju atzīta SIA “JD Projekts”.

 1. gada 9. februārī starp Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumu un SIA “JD Projekts” tika parakstīts līgums apliecinājuma kartes izstrādāšanai un autoruzraudzības līgums par Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma mācību ēku Liepājas ielā 31 un Liepājas ielā 33 apliecinājuma karšu un fasādes apliecinājuma karšu izstrādi un autoruzraudzību. Tiek nodrošināta līguma izpilde.

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma projekta Nr. 8.1.3.0/16/I/016 īstenošanas progress

28.12.2017.

Lai nodrošinātu projektā paredzēto darbību īstenošanu, Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma sadarbības partneris – Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) 01.02.2017. Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) mājaslapā izsludināja metu konkursu “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma tehnoloģiju centra pārbūve” (id.Nr.VIAA 2017/01 ERAF KT), kura ietvaros izsludināta sarunu procedūra ar metu konkursa pirmās godalgas ieguvēju SIA “Gints un kolēģi” sadarbībā ar SIA “Arhitektes Lienes Griezītes studija” par būvprojekta izstrādes un autoruzraudzības pakalpojumu sniegšanu.

Projekta ietvaros paredzēto darbību īstenošanai VIAA izsludināja un IUB mājaslapā 2017. gada 30. novembrī publicēja atklātu konkursu “PIKC “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” mācību ēku, Liepājas ielā 31 un Liepājas ielā 33, Kuldīgā, vienkāršotās atjaunošanas un fasādes vienkāršotās atjaunošanas ieceres dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība” (id. Nr. VIAA 2017/79), piedāvājumu iesniegšanas termiņš 20.12.2017.

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma projekta Nr. 8.1.3.0/16/I/016 īstenošanas progress

28.09.2017.

Lai nodrošinātu projektā paredzēto darbību īstenošanu, Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma sadarbības partneris – Valsts izglītības attīstības aģentūra – 01.02.2017. Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā izsludināja metu konkursu “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma tehnoloģiju centra pārbūve”, (id.Nr.VIAA 2017/01 ERAF KT), kura ietvaros turpinās sarunas ar metu konkursa pirmās godalgas ieguvēju par būvprojekta izstrādes un autoruzraudzības pakalpojumu sniegšanu.

Lai nodrošinātu savlaicīgu būvekpertīzes pakalpojumu sniegšanu atklāta konkursa „Vispārīgās vienošanās noslēgšana par būvekspertīzes pakalpojumu sniegšanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” īstenošanas ietvaros”, id. Nr. VIAA 2017/16 ERAF un būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanu atklāta konkursa “Vispārīgās vienošanās noslēgšana par būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” īstenošanas ietvaros”, id.Nr.VIAA 2017/20 ERAF rezultātā starp Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma projekta Nr.8.1.3.0/16/I/002 sadarbības partneri – Valsts izglītības attīstības aģentūru – un vispārīgās vienošanās dalībniekiem noslēgta vispārīgā vienošanās, kuras darbības laikā no vispārīgās vienošanās dalībnieku loka tiks izvēlēts izpildītājs, ar kuru tiks slēgts atsevišķs līgums par būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanu un būvekspertīzes pakalpojumu sniegšanu.

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma projekta Nr. 8.1.3.0/16/I/016 īstenošanas progress

29.06.2017.

Atbilstoši projektā Nr.8.1.3.0/16/I/016 “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma modernizēšana  specifiskā  atbalsta mērķa 8.1.3.  “Palielināt modernizēto profesionālās  izglītības iestāžu skaitu” ietvaros”  noteiktajam projekta  īstenošanas laikā paredzēts  izveidot vienotu tehnikuma infrastruktūru  – veikt ēkas  O.Kalpaka ielā 1, Kuldīgā pārbūvei par  Tehnoloģiju centru,  kā arī tehnikuma galvenās   ēkas  Liepājas  ielā 31 un dienesta viesnīcas ēkas  Liepājas  ielā 33  pārbūves būvprojekta  izstrādi  un tā autoruzraudzību.

Lai nodrošinātu projektā paredzēto darbību īstenošanu, Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma  sadarbības partneris – Valsts izglītības attīstības aģentūra – 01.02.2017. Iepirkumu uzraudzības biroja  mājaslapā izsludināja metu konkursu “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma tehnoloģiju centra  pārbūve”, (id.Nr.VIAA 2017/01 ERAF KT), kura ietvaros notiek sarunas ar metu konkursa pirmās  godalgas ieguvēju par būvprojekta izstrādes un autoruzraudzības pakalpojumu sniegšanu.

Balstoties uz to, ka projekta ietvaros ir jānodrošina izstrādāto būvprojektu ekspertīze, kā arī plānoto  būvdarbu būvuzraudzība, Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma sadarbības partneris – Valsts  izglītības attīstības aģentūra – Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā izsludināja šādus atklātus konkursus:

– “Vispārīgās vienošanās noslēgšana par būvekspertīzes pakalpojumu sniegšanu Eiropas Reģionālās  attīstības fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa  „Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” īstenošanas ietvaros”, id. Nr.VIAA 2017/16 ERAF, kura rezultātā 26.06.2017. noslēgta vispārīgā vienošanās Nr. 1.-39.1/25 par  būvekpertīzes pakalpojumu sniegšanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas  “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.3. sepicifiskā atbalsta mērķa “Palielināt modernizēto profesionālās  izglītības iestāžu skaitu” īstenošanas ietvaros;

– “Vispārīgās vienošanās noslēgšana par būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanu Eiropas Reģionālās  attīstības fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” īstenošanas ietvaros”, id.Nr.VIAA 2017/20 ERAF,  kura  rezultātā 29.05.2017. pieņemts lēmums par vispārīgās vienošanās dalībniekiem un notiek vispārīgās  vienošanās  slēgšanas process.

Lai nodrošinātu 10.07.2015. Eiropas Savienības fondu 2014-2020.gada plānošanas perioda publicitātes  vadlīnijās Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmējiem noteikto publicitātes prasību ievērošanu,  projekta īstenošanas vietā uzstādīts pagaidu informatīvais stends, kas satur informāciju par projekta  nosaukumu, tā  mērķi un projekta numuru.

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma projekta Nr. 8.1.3.0/16/I/016 īstenošanas progress 

12.04.2017.

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums 2017. gada 30. martā parakstīja vienošanos par Eiropas Savienības fondu projekta īstenošanu, paredzot tehnikuma modernizāciju.

Projekta “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” mērķis ir Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma profesionālo izglītības programmu īstenošanu nodrošinošās infrastruktūras uzlabošana un mācību aprīkojuma modernizācija, nodrošinot mācību vides atbilstību tautsaimniecības nozaru attīstībai un uzlabojot profesionālās izglītības pieejamību.

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums kopā ar sadarbības partneri – Valsts izglītības attīstības aģentūru projekta ietvaros plāno tehnikuma skolas ēkas pārbūvi, arodskolas internāta ēkas pārbūvi par mācību ēku un ēkas pārbūvi par Tehnoloģiju centru, Kalpaka ielā 1, Kuldīgā, kā arī mācību aprīkojuma un informācijas un komunikāciju tehnoloģiju iegādi prioritāro izglītības programmu „Kokizstrādājumu izgatavošana”, „Restaurācija”, „Koka izstrādājumu dizains”, „Ēdināšanas pakalpojumi”, “Viesnīcu pakalpojumi”, “Tūrisma pakalpojumi”, “Restorānu pakalpojumi” un “Pārtikas produktu ražošanas tehniķis” īstenošanai.

Projektu īstenos Kurzemes plānošanas reģionā, Kuldīgas novada pašvaldības teritorijā – Liepājas ielā 31, Liepājas ielā 33 un Kalpaka ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, LV- 3301.

Projekta īstenošanas ilgums – 48 mēneši pēc vienošanās noslēgšanas. Ar projekta īstenošanu saistītās darbības uzsāktas 2017. gada 1. janvārī.

Kopējās projekta izmaksas – 6 020 389,00 eiro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 5 117 330,65 eiro.

Balstoties uz projektā paredzētajām darbībām, projekta īstenošana nodrošinās Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma infrastruktūras pilnveidošanu un Eiropas Savienības tirgus prasībām atbilstoši kvalificētu speciālistu sagatavošanu, sekmējot Latvijas tautsaimniecības konkurētspējas pieaugumu un eksportspējas palielināšanos.

Projekta numurs: Nr. 8.1.3.0/16/I/016