Arhivs – KTTT

Arhivs

26.janvārī tehnikumā notika ESF projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” seminārs pedagogiem. Materiālu sagatavoja Zanda Šlegelmilha.     […]

Vairāk…

5.janvārī Ziemassvētku vecītis apciemoja arī tehnikuma darbinieku bērnus. Jauko pasākumu bērniem organizēja tehnikuma pedagogu arodbiedrības līderis Renārs Sakne un pārstāve Astrīda Zeile. Paldies par sirsnīgo svētku brīdi! Materiālu sagatavoja Zanda Šlegelmilha.   […]

Vairāk…

18.janvārī Daugavpilī, viesnīcā “Park Hotel Latgola”, notika ikgadējā biedru tikšanās, kurā piedalījās Latgales kulinārā mantojuma uzņēmumu pārstāvji, kā arī Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehhnikuma skolotājas Ieva Misāne, Anita Bērziņa un Vita Strautiņa. Foto: Inga Pudnika. […]

Vairāk…

Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 pusfinālā viesmīļa profesijā otro vietu izcīnīja tehnikuma audzēkne Ance Mediņa, savukārt starp jaunajiem pavāriem Ilzei Rudzikai- 8.vieta. Abas audzēknes konkursam sagatavoja skolotāja Dace Šēna! Lepojamies ar audzēkņu panākumiem! Konkursu no 25. līdz 26. janvārim organizēja Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Pirmo sešu vietu ieguvēji pusfināla konkursā katrā profesijā Vairāk […]

Vairāk…

5.februārī tehnikuma audzēkņi un skolotāji piedalījās profesiju dienā Brocēnu vidusskolā, kā arī viesojās Zirņu pamatskolā. […]

Vairāk…

24.janvārī mūsu tehnikuma audzēkņi un skolotāji piedalījās ikgadējā Karjeras diena “Atnāc un uzzini!” Tukuma 2.vidusskolā, kur pulcējās Tukuma, Engures un Jaunpils novadu skolu 8.-12.klašu skolēni, lai noskaidrotu par sev interesējošo profesiju, nodarbošanās veidu un studiju programmu apguvi pēc pamatskolas vai vidusskolas beigšanas. […]

Vairāk…

Dabaszinību konkursā 2018.gada 7.februārī piedalījās 17 komandas, veicot matemātikas, fizikas, IT un ķīmijas uzdevumus     […]

Vairāk…

Pirmā mācību prakse mācību ēdnīcā “Eža kažociņš ” 1.kursa ēdienu gatavošanas speciālistu programmas studentiem […]

Vairāk…

Latvijas Mēbeļu ražotāju asociācijas izbraukuma sanāksme  š.g.22.februārī  tehnikumā – tehnikuma uzņemšana asociācijā par pilntiesīgu biedru.   […]

Vairāk…

Oktobra beigās noslēdzās fotokonkurss “Mana Kuldīga” un tika apbalvoti uzvarētāji. Fotokonkursam savus darbus iesniedza 18 dalībnieki. Par konkursa uzvarētāju kļuva Marika Radvinskaite, 2.vietu ieguva Eva Emija Betlere, bet 3.vietu dalīja – Nora Ziemele un Endijs Mitenbergs. Tika piesķirta balva nominācijā ”Skats no malas” – Marijai Rimovičai. Savukārt, katrs žūrijas loceklis izvirzīja īpašam apbalvojumam vienu konkursa Vairāk […]

Vairāk…

7 .aprīlī tehnikuma skolotāja Zanda Šlegelmilha piedalījās Latviešu valodas un literatūras skolotāju asociācijas pavasara metodiskajā seminārā ”Jaunā mācību satura izveides projekts latviešu valodā un literatūrā: satura aprises, jautājumi un iespējamie risinājumi”, kas notika Āgenskalna Valsts ģimnāzijā. Semināra saturu veidoja ziņojumi un sarunas par šā brīža situāciju pamatskolas latviešu valodas standarta projekta pilnveidē, par ko ar Vairāk […]

Vairāk…

25.augustā tehnikuma skolotāja Zanda Šlegelmilha organizēja profesionālās izglītības iestāžu latviešu valodas un literatūras skolotājiem profesionālās kompetences pilnveides kursus un domnīcas praktikumu Zemgalē. Praktikuma ietvaros kursu dalībnieki apmeklēja dzejnieku Edvarta Virzas un Elzas Stērstes memoriālās mājas „Billītes”, tikās ar dzejnieku mazmeitu Annu Žīguri, mazmazmeitu Diānu Janci, klausījās abu interesantajos stāstos par savu dzimtu, kā arī izstaigāja Dzejnieku taku Vairāk […]

Vairāk…

Novembra sākumā 17.a grupa devās mācību ekskursijā uz sekojošām iestādēm: 1. SIA “Eko Kurzeme”. 2. Grobiņā – atkritumu noglabāšanas poligonā “Ķīvītes”, nenovērtēto lietu muzejā. 3. Izskan koncerts “Kurzemes gredzens” Liepājas “Dzintara” koncertzālē. 4. SIA “Terrabalt” pārstāvi Ēriku Jākobsonu – prāmju terminālā. Materiālu sagatavoja Marta Redīza   […]

Vairāk…

1.novembrī no   konkursa  PROFS 2017 Kurzemes pusfināla Liepājas Valsts Tehnikumā ar izciliem panākumiem atgriezās mūsu tehnikuma audzēkņi -Katrīna Spēkaine, Emīls Stebulis, Zane Karlshofa, Edmunds Beks, Ilona Balode, Juta Beitāne, Rita Hamstere, Beate Boguža, Kristiāns Kairovs, Kristers Meikšāns, Maikls Neimans un Sindija Irbe. Jauniešus pavadīja un konkursā līdzi juta skolotāji Astrīda Zeile un Ivars Asnis. Vairāk […]

Vairāk…

Novembra sākumā 17. b grupa devās uz Rīgu: ciemojās Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, iepazinās ar interaktīvo izstādi “Grāmata”, diemžēl izstādē “Reformācija” neizdevās ielūkoties, jo tieši tai laikā tur atradās Valsts prezidents. Pēterbaznīcā tika apbrīnota mākslinieka Jāņa Anmaņa izstāde un skats no torņa. Uzzinājām daudz jauna par Rīgas centra arhitektūru un kultūrvēsturi, pakavējāmies pie Brīvības pieminekļa. Īpašs Vairāk […]

Vairāk…

29. septembrī 15b.grupas audzēkņi kopā ar audzinātāju Inesi Kļaviņu piedalījās UNESCO LNK un RTU organizētajos Zinātnieku nakts pasākumos. Audzēkņi apmeklēja Elektrum Energoefektivitātes centru Jūrmalā, kur piedalījās radošajās darbnīcās, uzzināja informāciju par inovatīvajiem risinājumiem energoefektivitātē, īstenojot interesantus fizikas eksperimentus kopā ar FIZMIX, pārbaudīja savas zināšanas energoefektivitātē un elektrodrošībā. Tālāk ceļš veda uz Latvenergo koncerna Enerģētikas muzeju, Vairāk […]

Vairāk…

13.oktobrī tehnikuma darbinieki devās ikgadējā pieredzes apmaiņas un kultūrizglītības braucienā pa Zemgali. Kolektīvs apmeklēja dzejnieku Ed.Virzas un E.Stērstes dzimtas mājas “Billītes” Salgales pagastā, Jelgavas Amatu vidusskolu un Baldones observatoriju. ​“Cilvēkam ir divi svarīgi atbalsta punkti – viņš pats pasaulē un pasaule viņā.  Jo vairāk viņš redz, jo vairāk viņš spēj pārdomāt, jo vieglāk viņam ir Vairāk […]

Vairāk…

11. oktobrī tehnikumā UNESCO nedēļas ietvaros notika karjeras izglītības pasākums „Satiec savu meistaru!” bērnudārza „Ābelīte” audzēkņiem. Mazie bērnudārznieki kopā ar tehnikuma audzēkņiem un skolotājiem aktīvi darbojās 2 meistardarbnīcās: “Elektrības pasaulē” skolotāja Jāņa Andersona vadībā; “Ievēro drošības noteikumus!” skolotāja Ivara Asņa vadībā; “Skaistie nadziņi” skolotājas Evas Sorokinas vadībā. Pasākuma dalībnieki iepazinās arī ar tehnikuma darbību un Vairāk […]

Vairāk…

26.septembrī notika Latvijas valsts svētkiem veltītās lauku mācības Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma 1. kursa studentiem, tās tika organizētas sadarbībā ar Zemessardzes 45. nodrošinājuma bataljonu. Mācībās piedalījās arī grupu audzinātājas Gunita Meiere, Vija Zariņa, Inga Berņa – Staša, Gunita Urbāne, Vita Strautiņa un vēstures skolotājs Ojārs Pečulis. Mācību laikā jaunieši iepazinās ar Zemessardzes darbības principiem, Vairāk […]

Vairāk…

28.novembrī Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma Studentu padomes pārstāvji, brīvprātīgā jaunatnes darbiniece Lukrēcija, skolotājas Lāse Juska un Gunita Urbāne devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Liepājas Katoļu pamatskolu, Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskolu, Liepājas mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolu par demokrātiskiem procesiem un Eiropas Brīvprātīgā darba izmantošanu sadarbībā ar Studentu padomi.      […]

Vairāk…

6. decembrī tehnikumā notika Gredzenu un talantu vakars, kurā topošos absolventus sveica tehnikuma jaunie talanti, koris “Liepzieds”, tautas deju kolektīvs “Kastan’s”, mūsdienu deju grupa un folkloras studija. Grupu audzinātāji un direktores vietniece mācību darbā Inese Kļaviņa vēlēja veiksmi gan kvalifikācijas praksē, gan eksāmenos. Absolventi saņēma arī apsveikumu no tehnikuma direktores Daces Cines, kura tobrīd bija Vairāk […]

Vairāk…

12.oktobrī notika  konkurs “MECHS 2017/2” Pamatuzdevums – sacensības starp automehāniķu apmācības 9.grupas 2.kursa audzēkņiem un autoatslēdznieku apmācības 27.grupas 1.kursa audzēkņiem, autoservisa atpazīšanā. Balvā- ceļojošais kauss, kuru uzvarētāja komanda glabā līdz nākošajām sacensībām. Ar lielu punktu skaitu uzvarēja autoatslēdznieks 27.grupas 1.kursa audzēkņi.   […]

Vairāk…

Noslēdzies  VISC organizētais ESF projekts „Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide” (Vienošanās Nr. 8.5.3.0/16/I/001) Praktiskās darbības seminārs TŪRISMA UN VIESMĪLĪBAS PAKALPOJUMU nozares pedagogiem un prakšu vadītājiem 2017.gada 23. un 24. oktobrī  mūsu tehnikumā. Pedagogi un prakšu vadītāji guva pieredzi nišu tūrismā – MICE , dārzu tūrisms, pilgrimu tūrisms; mācījās AIRBNB un Booking.com Vairāk […]

Vairāk…

Pateicības pēcpusdiena tehnikumā 25.maijā tehnikumā notika pateicības pēcpusdiena audzēkņiem, kas bija iesaistīti koka un vārda mākslas simpozija “Mani sirdsvārdi Latvijai” organizēšanā, vadīšanā un citās aktivitātēs. Vairāk informācijas šeit.     Konkursa “Jāņu siera ceļš” noslēgums 25.maijā tehnikuma audzēkņi kopā ar skolotājām B.Aišpuri piedalījās Ogres tehnikuma un biedrības “Siera klubs” organizētā radošā konkursa “Jāņu siera ceļš” Vairāk […]

Vairāk…

10.oktobrī Cēsu novada Kārļmuižā norisinājās meistardarbnīca, kurā piedalījās profesionālā ēdināšanas pakalpojumu skolotāja Anita Bērziņa ar audzēkņiem Diānu Milošu, Matīsu Kopitko, Aleksandru Ļeļu, Ivonnu Āboltiņu un Lauri Kristiānu Bespaļčiku. Meistardarbnīcā topošie ēdināšanas nozares speciālisti gatavoja vietējo sezonālo ēdienu kopā ar restorāna Kārļmuiža šefpavāru Renāru Purmali. Meistardarbnīca norisinājās projekta „Atbildīgs pārtikas patēriņš skolās” ietvaros, kuru īsteno vides Vairāk […]

Vairāk…

7.novembrī mūsu tehnikumā notika Informācijas diena Kuldīgas pilsētas un novada skolu 9.klašu jauniešiem. Pie mums viesojās ap 120 jaunieši no 9 skolām.   […]

Vairāk…

5.oktobrī profesijas “Manikīra un pedikīra speciālists”  25.,26.un 29.grupu studentes piedalījās profesionālajā meistarklasē par nagu kopšanu, gēla lakām, to pārklājumiem, pareizu nēsāšanu un  pareizu noņemšanu. Studentes iepazinās ar amerikāņu zīmola CND un franču zīmola DIDIER LAB kompānijas ražotajiem  roku un kāju kopšanas  materiāliem. Meistarklasi vadīja Sigita Strazdiņa- SIA “Beauty Bee”sertificēta lektore, Latvijas Amatniecības kameras amata meistare Vairāk […]

Vairāk…

Skolotāja Anita Bērziņa š. g. 20., 21., 22.septembrī kā sadarbības partneris pārstāvēja tehnikumu biedrības ,,Latgales kulinārā mantojuma centrs” rīkotajā pieredzes apmaiņas braucienā uz Druskininku rajonu Lietuvā. Iegūta jauna pieredze, piedaloties meistarklasēs siera ražošanā, šakotis cepšanā, kartupeļu un griķu daudzveidīgajā pagatavošanā, biškopības produktu degustācijā un izmantošanā, kā arī jauna pieredze tūrisma infrastruktūras attīstībā.   […]

Vairāk…

23.oktobrī tehnikumā notika Konsultatīvās padomes “Izglītība visiem” sanāksme, kuras tēma bija “Profesionālās izglītības iestāžu un uzņēmēju sadarbība ilgtspējīgai valsts ekonomikas/ kultūrvides attīstībai”. Sanāksmi un diskusiju vadīja UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretare Baiba Moļņika. Tehnikuma direktore Dace Cine sanāksmē runāja par Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma vietu Kurzemes kultūrtelpā un veiksmīgo sadarbību ar vietējo kopienu. Tikšanās Vairāk […]

Vairāk…

Tehnikuma skolotāji vada atklāto stundu citu tehnikumu tūrisma pakalpojumu profesionālo izglītības programmu skolotājiem – tūrisma tirgzinību skolotāja Zane Lase un matemātikas skolotāja Gita Arājuma īsteno caurviju kompetenču pieejā balstītu macību nodarbību ar sasniedzamo mācīšanās rezultātu datu apstrādē ienākošā tūrisma statistika un korelācijas analīze tūrisma pakalpojumu 2.kursa studentiem – 24.oktobrī, 2017 […]

Vairāk…

16.oktobrī tehnikuma audzēkņi un skolotāji vadīja radošās darbnīcas Ēdoles pamatskolā […]

Vairāk…

20.oktobrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notika noslēguma pasākums vietvārdu iemūžināšanas akcijai “Vietvārdu talka”. Pasākumā tika cildināta arī tehnikuma 3.grupas audzēkne Kitija Jērāne, kura iekļuvusi 10 aktīvāko talcinieku skaitā, jo reģistrējusi vairāk nekā 90 vietvārdus. “Vietvārdu talkas” ietvaros Latvijas vēsture kļuvusi par 4397 iemūžinātiem vietvārdiem bagātāka. Vairāk nekā 400 vietvārdu reģistrējuši tehnikuma audzēkņi un skolotājas Z.Šlegelmilha un Vairāk […]

Vairāk…

23. oktobrī  tehnikumā norisinājās seminārs “Tūrisma un viesmīlības pakalpojumu ilgtspējības izaicinājumi”, kas bija veltīts ANO Starptautiskajam tūrisma gadam un sasaucās ar UNESCO nedēļas tēmu “Mantojums lietojumā”, izceļot bagāto Latvijas kulināro mantojumu. Seminārā piedalījās arī UNESCO skolu pārstāvji no Daugavpils, Jaunsilavas, Cēsīm, Alsungas, Sabiles, Rundāles novada, Kuldīgas, Rīgas u.c. Latvijas vietām.   Par to, ka tūrisms un Vairāk […]

Vairāk…

2017.gada 18.oktobrī 10.grupa IV kurss (ēdināšanas pakalpojumu speciālisti) devās mācību ekskursijā uz meistarklasi “Rocket Bean Roastery” (kafijas grauzdētava, kafejnīca un veikals) Rīgā, apmeklēja restorāna “Fazenda” filiāles Siguldā un Cēsīs, kā arī izpētīja a/s “Cēsu alus”, pa ceļam baudot skaisto Latvijas rudeni Siguldā.   […]

Vairāk…

“2017.gada 26.oktobrī 21., 24.grupu profesijas “Ēdināšanas pakalpojumu speciālists”, “Pavārs” un 33.grupas profesijas”Gaļas produktu izgatavotājs” studenti , skolotājas Ieva Misāne, Ilze Braslauska un Astrīda Zeile piedalījās mācību ekskursijā. Ekskursijas laikā jaunieši iepazinās ar gaļas un gaļas pārstrādes produktu izgatavošanas procesu SIA “Miesnieks” Ventspils novada Vārvē. Liepājā Hotel”Promenade” restorāna šefpavārs Dāvis Veilands pastāstīja par dažiem garšīga ēdiena Vairāk […]

Vairāk…

18.maijā Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā notika astotais Jauno zellīšu skolas izlaidums. Šogad Jauno zellīšu skolu absolvēja 27 skolēni, kuri apguva pamatiemaņas galdnieka arodā pie skolotāja Jāņa Feldberga  un pavāra arodā pie skolotājām Ievas Misānes un Ilzes Braslauskas. Jauno zellīšu skola darbojas kā palīgs profesijas izvēlē vispārizglītojošo skolu skolēniem, kuri mācās bērnudārzā vai pamaskolas 5., Vairāk […]

Vairāk…

20.septembrī tehnikumā notika valorizācijas seminārs, kurā 20 tehnikuma audzēkņi, kuri bijuši ERASMUS+ praksē ārzemēs projekta ERASMUS+  ietvaros, iepazīstināja 2. un 3. kursa audzēkņus ar prakses vietām, veiktajiem darbiem un sadzīves apstākļiem, kā arī atbildēja uz interesentu jautājumiem. Materiālu sagatavoja skolotāja Zanda Šlegelmilha.   […]

Vairāk…

Pasākums organizēts ar Valsts kuultūrkapitāla fonda atbalstu.        Grāmatas “Pro Patria III” (Par Tēvzemi) atvēršanas svētki ir viena no Jaunatnes radošā vārda un koka mākslas simpozija „Mani sirdsvārdi Latvijai” aktivitātēm un Latvijas valsts simtgades svinību norisēm. Visā valstī tās notiks no šī gada līdz 2021. gadam, un to galvenais vēstījums ir „Es esmu Vairāk […]

Vairāk…

9.maijā Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma audzēkņi kopā ar skolotājām Lāsi Jusku, Ievu Misāni un Gunitu Urbāni piedalījās Karjeras attīstības atbalsta un ģimenes sporta pasākumā “Veselība – veiksmīgs karjeras pamats”, kas risinājās V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas sporta hallē. Pasākumā ietvaros tehnikuma jaunieši iepazīstināja skolēnus ar konditora, pavāra, manikīra u.c. profesijām, kā arī karvinga, dekupāžas, cukura Vairāk […]

Vairāk…

No 2. līdz 5.maijam tehnikuma audzēkne Liene Šēniņa piedalījās piektajā Eiropas Tūrisma un viesmīlības skolu asociācijas (AEHT) Jauniešu parlamentā Famagustā, Kiprā. To organizēja jaunieši no Eastern Mediterranean University Tūrisma fakultātes. Latviju parlamentā pārstāvēja arī Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma audzēkne Benita Ozola. Kopā pasākumā piedalījās 20 aktīvi jaunieši no dažādām valstīm (Latvijas, Slovēnijas, Turcijas, Vairāk […]

Vairāk…

12. maijā tehnikuma skolotāji Elita Asne, Gunita Urbāne, Andris Ābols un Jānis Andersons piedalījās izzinošajā pasākumā „Meža ABC” Kuldīgas novada Padures pagasta “Struņķukrogā”. Tur tehnikuma komanda piedāvāja pasākuma apmeklētājiem – skolēniem no visas Latvijas – aktīvi darboties un izglītoties vienā no 37 meža pieturām. Pasākums „Meža ABC” risinājās no 11. līdz 13.maijam, un trīs dienu Vairāk […]

Vairāk…

Pasākums organizēts ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu.       8. Koktēlniecības plenērs ir viena no jaunatnes radošā vārda un koka mākslas simpozija „Mani sirdsvārdi Latvijai” aktivitātēm un Latvijas valsts simtgades svinību norisēm. Visā valstī tās notiks no šī gada līdz 2021. gadam, un to galvenais vēstījums ir „Es esmu Latvija”, akcentējot, ka mūsu valsts Vairāk […]

Vairāk…

Pasākums organizēts ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu.       8. Koktēlniecības plenērs ir viena no jaunatnes radošā vārda un koka mākslas simpozija „Mani sirdsvārdi Latvijai” aktivitātēm un Latvijas valsts simtgades svinību norisēm. Visā valstī tās notiks no šī gada līdz 2021. gadam, un to galvenais vēstījums ir „Es esmu Latvija”, akcentējot, ka mūsu valsts Vairāk […]

Vairāk…

21.aprīlī 2.grupas audzēknis Kārlis Didzis Pomerancis piedalījās 7.Jauniešu Saeimas darbā. Šī gada Jauniešu Saeimas centrālā tēma bija izglītība, un jaunieši tika aicināti iesniegt idejas formālās un neformālās izglītības pilnveidei Latvijā. 7.Jauniešu Saeima pieņēma četru nozaru komisijās izstrādātās deklarācijas par patriotisma un valstiskuma apziņas veicināšanu, drošību internetā, izglītības kvalitātes, kā arī studiju veicināšanas iespējām. Jauniešu Saeimas Vairāk […]

Vairāk…

Tūrisma uzņēmuma “Pilsberģi “pasūtījuma tehnikuma un Jaunpils vidusskolas tūrisma pakalpojumu nodaļas studenti skolotājas Zanes Lases vadībā godam izpildījuši  tūrisma uzņēmuma “Pilsberģi “pasūtījumu  – izstrādāt uzņēmuma klientiem maršrutu paketes pa Kurzemi. Maršruti nodoti uzņēmumam tūrism asezonas uzsākšanai.   […]

Vairāk…

Tehnikuma lieliskie studenti – koris “Liepzieds”, deju kolektīvs “Kastan’s ” un De file grupa Latvijas profesionālās izglītības festivālā / koncertā 24.maijā Saldus estrādē “Radi, rādi, raidi 2017 ” . […]

Vairāk…

25. augustā notika 9. Kuldīgas novada skolotāju konference, kurā piedalījās arī Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma pedagogi. Pirms jaunā mācību gada pedagogus uzrunāja Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa. Pasākumā sveica Kuldīgas novada Domes balvas “Gada cilvēks izglītībā 2017” saņēmēju Adriju Brantevicu un darba jubilārus, t. sk. Ojāru Pečuli, Ivetu Rogu, Gunitu Meieri un Edīti Vairāk […]

Vairāk…

11.septembrī 13. un 15.a grupas audzēkņi kopā ar skolotājām Gitu Arājumu un Zandu Šlegelmilhu apmeklēja Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centra (Kuldīgas BJC) organizēto Dzejas dienu pasākumu. Pasākuma ietvaros jaunieši noskatījās divas dzejas izrādes- P.Pētersona “Acis. Zvaigznes. Acis” un Ā. Elksnes “Zelta spārni”-, iepazinās ar Kuldīgas BJC pulciņu un aktivitāšu piedāvājumu, kā arī apmeklēja Jauniešu Vairāk […]

Vairāk…

Tehnikumiešu darbs Kuldīgas viesu labsajūtai – Kuldīgas pilsētas svētkos 15.jūlijā, 2017 tehnikuma pagalmā un dārzā- Izcilās konditorejas studija, Labsajūtu studija, Bērnības garšas studija u.c., nolsēgumā dalība svētku gājienā garām savam tehnikumam.   […]

Vairāk…

No 1. līdz 4. augustam skolotāja Zanda Šlegelmilha piedalījās latviešu valodas un literatūras skolotāju asociācijas organizētajā vasaras radoši metodiskajā nometnē “Liepājas dz(Dz)intars”, kura notika Liepājas Universitātē. Liepājas Universitātē Nometnes tēma “Latviešu valodas un literatūras satura un metodikas novitātes: teorija un prakse”. Vairāk nekā piecdesmit skolotāju no visas Latvijas četru dienu garumā klausījās Liepājas Universitātes mācībspēku Vairāk […]

Vairāk…

3. jūnijā tehnikuma audzēkņi, biedrības “Asociācija Dzīvesprieks” stipendiāti, piedalījās Dzīvesprieka dienā Zviedrijas vēstniecībā, Rīgā. Pasākuma dalībniekiem bja iespēja piedalīties spēlēs, darboties komandā, pildot dažādus uzdevumus, kā arī iesaistīties sarunās par aktuālām tēmām. Tika sveikti arī labākie stipendiāti, to skaitā tehnikuma audzēknis Kārlis Didzis Pomerancis. Lepojamies! Materiālu sagatavoja skolotāja Zanda Šlegelmilha. Foto no biedrības “Asociācija Dzīvesprieks” Vairāk […]

Vairāk…

25.maijā tehnikuma audzēkņi kopā ar skolotāju B.Aišpuri piedalījās Ogres tehnikuma un biedrības “Siera klubs” orgaklubs” organizētā radošā konkursa “Jāņu siera ceļš” noslēguma pasākumā un gleznu ceļojošās izstādes atklāšanā. No Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma konkursā piedalījās 6 audzēkņi- Rūdis Zvaigznītis, Kitija Jērāne, Marika Radvinskaite, Džeina Lauva, Raimonds Kalniņš un Gunita Strautmane-, kuri ieguva arī pateicības Vairāk […]

Vairāk…

24. maijā 7. grupas audzēkņi Kaspars Rube, Ernests Riksis, Maikls Neimans un Rolands Hartmanis kopā ar skolotāju Astrīdu Zeili piedalījās noslēguma seminārā starptautiskajam projektam Sem@schools.eu (Sustainable energy management at schools in Europe).  Semināra laikā varēja noklausīties vairākas vērtīgas lekcijas par klimata pārmaiņām, apkārtējās vides piesārņojumu un videi draudzīgu dzīvošanu. Semināra dalībniekiem vajadzēja arī veikt vairākus Vairāk […]

Vairāk…

Tehnikuma, Skotijas, Lietuvas, Vācijas, Polijas institūciju ES Erasmus partnerības projekta noslēguma konference Rīgā š.g. 18.maijā “Alternatīvās enerģijas tehniķa programma Latvijai un Lietuvai ” sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti un Liepājas universitāti. […]

Vairāk…

6. februārī tehnikuma audzēkne Katrīna Spēkaine piedalījās Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centra organizētajā Skatuves runas konkursa 1. kārtā, kurā piedalījās 42 Kuldīgas novada skolēni ar dzejas un prozas darbiem. K.Spēkaine konkursā deklamēja Jāņa Jaunsudrabiņa darba “Piemini Latviju!” fragmentus un Eduarda Veidenbauma dzejoli “Virs zemes nav taisnības”, sīvā konkurencē iegūstot 135 punktus. Audzēkni konkursam sagatavoja Vairāk […]

Vairāk…

20.-22.aprīlī tehnikuma audzēkņi Gundega Štrāle, Mārtiņš Levinoks un Matīss Puķīte veiksmīgi startēja pirmajā nacionālajā jauno profesionāļu meistarības konkursā SkillsLatvia 2017, kurā savas prasmes demonstrēja 96 dalībnieki no 30 Latvijas profesionālās izglītības iestādēm 16 profesijās. Tehnikuma audzēkņi startēja viesmīļa, mēbeļu galdnieka un galdnieka profesijās. Konkursu SkillsLatvia 2017 organizēja Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA), un tas ir Vairāk […]

Vairāk…

27.februārī pirmoreiz tehnikumā notika pateicības pēcpusdiena. Uz pasākumu tika aicināti audzēkņi, kuri piedalījušies un uzrādījuši augstus sasniegumus dažādos konkursos, olimpiādēs, pasākumos. Pateicība tika izteikta arī skolotājiem, kas spējuši motivēt, sagatavot audzēkņus papildu darbam. Materiālu sagatavoja skolotāja Zanda Šlegelmilha.   […]

Vairāk…

No 30.janvāra līdz 3.februārim tehnikumā risinājās matemātikas, fizikas un informātikas nedēļā, kurā audzēkņiem bija iespēja piedalīties un līdzdarboties dažādos pasākumos, demonstrējumos, sacensībās, prāta vingrinājumos un eksperimentos. TVSkrunda sižets par matemātikas, fizikas, informātikas nedēļu šeit- https://www.youtube.com/watch?v=iZlWbu71m3o  Materiālu sagatavoja skolotāja Zanda Šlegelmilha.   […]

Vairāk…

6.februārī Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā studiju vides attīstībai strādāja četri vieslektori no Liepājas Universitātes (LiepU). Sadarbība ar LiepU aizsākās pirms 2 gadiem, kad tehnikums pimoreiz izmantoja LiepU piedāvāto iespēju – piedalīties universitātes mācībspēku bezmasksas lekcijās, semināros, nodarbībās skolēniem. Ekonomikas doktore Veronika Bikse novadīja audzēkņiem lekciju “Vai visiem vajadzētu kļūt par uzņēmējiem?”, rosinot audzēkņus aizdomāties Vairāk […]

Vairāk…

1.februārī noslēdzās Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma organizētie rakstnieka Jāņa Jaunsudrabiņa 140. jubilejai veltītie 3 konkursi – vizuālo darbu konkurss, fotogrāfiju konkurss un literāro darbu un pārspriedumu konkursa 1. kārta, kurā tika izvērtēti tehnikuma studentu iesniegtie oriģināldarbi un lemts, kurus darbus iesniegt 2. kārtai – valsts konkursam. Noslēguma pasākumā tika cildināti konkursa laureāti, notika literāro Vairāk […]

Vairāk…

Tehnikuma audzēkne Dita Brūvere ieguvusi atzinību Kuldīgas Galvenās bibliotēkas organizētajā projektā “LASĪTKĀRE”. Projektā piedalījās 42 jaunieši, no kuriem 17, t.sk. D.Brūvere, uzrakstīja arī esejas. Lepojamies! Projekta dalībniekiem bija jāizlasa 4 (organizētāju norādītas) grāmatas, jātiekas ar mentoru (mācītāju Mārtiņu Burki-Burkevicu), lai pārrunātu izlasīto, iespaidus, sajūtas, kopīgi rastu atbildes, jāuzraksta eseja ar nosaukumu “Satikt sevi grāmatā”. 1.februārī Vairāk […]

Vairāk…

7.februārī tehnikuma direktore Dace Cine un skolotāji Mārtiņš Mednieks, Renārs Sakne un Zanda Šlegelmilha, lai sagatavotu jaunatnes radošo vārda un koka mākslas simpoziju „Mani sirdsvārdi Latvijai”, tikās ar sadarbības partneriem no nodibinājuma “Kokneses fonds” un Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošās vidusskolas. Tehnikuma delegācija apmeklēja arī rakstnieka J.Jaunsudrabiņa piemiņas istabu Garkalnē. Radošais vārda un koka mākslas simpozijs Vairāk […]

Vairāk…

9.februārī skolotājas Inese Baumane un Dace Šēna ar 14.grupas audzēkņiem novadīja atklāto stundu kolēģiem „Čaks virtuvē”, kas bija literatūras un ēdienu gatavošanas tehnoloģijas sintēzes stunda. Paldies par interesanto un kompetenču pieejā balstīto stundu skolotājām un audzēkņiem!   […]

Vairāk…

23.februārī skolotāja Gunita Meiere kopā ar 4.grupas audzēkņiem novadīja atklāto stundu kolēģiem “Dzīve Latvijā PSRS laikā”, kas bija balstīta uz audzēkņu pierakstītajiem atmiņu stāstiem par dzīvi padomju laikā. Paldies par interesanto stundu skolotājai un audzēkņiem! Materiālu sagatavoja skolotāja Zanda Šlegelmilha.   […]

Vairāk…

25.februārī tehnikumā notika vecāku konference, kurā piedalījās vairāk nekā 80 vecāku. Vecākiem bija iespēja tikties ar grupu audzinātājiem, mācību priekšmetu skolotājiem un tehnikuma administrāciju, kas sniedza ieskatu mācību programmās, valsts eksāmenu un vasaras prakses laika grafikā, stipendijas piešķiršanas kārtībā, starptautiskās praksēs, audzēkņu materiālajā nodrošinājumā mācību procesā. Vecāki noklausījās arī lektora Alekša Daumes lekciju „Mūsdienu bērni Vairāk […]

Vairāk…

Manikīru un pedikīru speciālisti kursa eksāmenā š.g. martā   […]

Vairāk…

29.martā 7.grupas audzēkņi aizstāvēja projekta darbus par interesantām, ar automehāniku saistītām tēmām. Kā projekta darba vadītājus audzēkņi bija izraudzījušies skolotājus Andri Ābolu un Ivaru Asni.   […]

Vairāk…

7.martā – Restaurācijas programmas studentiem notika kvalifikācijas eksāmens.   Diplomdarba – tehnikuma centrālās ēkas – kultūras pieminekļa iekšējo durvju vienas vērtnes  restaurācijas prezentācija valsts eksāmena komisijai.   […]

Vairāk…

6.martā – Tehnikuma studenti devās vēstures ekspedīcijā pa Latvijas Brīvības cīņu takām Ložmetējkalnā un O.Kalpaka piemiņas pasākumā Airītēs.   […]

Vairāk…

16. un 17. martā PIKC Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā notika divu dienu profesionālās kompetences pilnveides konference “Mani sirdsvārdi Latvijai” valsts profesionālās izglītības iestāžu vēstures, latviešu valodas un literatūras skolotājiem. Konference tika organizēta sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru, piesaistot VKKF mērķprogrammas ” Latvijai- 100″ līdzfinansējumu. Konferenci atklāja tehnikuma direktore Dace Cine, Kuldīgas novada Domes Vairāk […]

Vairāk…

Šogad pirmo reizi Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums iesaistījās projektā “Satiec savu meistaru! 2017”. 1.aprīlī no plkst. 10.00-14.00 tehnikumā visiem interesentiem bija iespēja apmeklēt 11 atvērtās meistarbarbnīcas ēdienu gatavošanā, kokapstrādē, metālapstrādē, rokdarbos u.c., kurās tehnikuma skolotāju, meistaru vadībā būs iespēja gūt jaunas zināšanas par latviešu nemateriālo kultūras mantojumu un līdzdarboties dažādu prasmju apguvē un pilnveidē. Vairāk […]

Vairāk…

Tehnikuma audzēkņi un skolotāji no 24. – 26. februārim Ķīpsalas izstāžu hallē piedalījās izstādē “Skola 2017”, kur visiem interesentiem tika sniegta informācija par tehnikumu, tā piedāvātajām mācību un karjeras iespējām. Izstādes apmeklētājiem bija iespējams piedalīties arī meistardarbnīcās karvingā, SPA procedūrās un cukura mastikas pagatavošanā. Paldies direktores vietniecei Gunitai Urbānei par ieguldīto darbu tehnikuma komandas sagatavošanā dalībai izstādē! Materiālu Vairāk […]

Vairāk…

Mēbeļu dizaina speciālisti prezentē  kursa darbu maketēšanā – dienesta viesnīca “Ezīša miga” studentu atpūtas foajē interjers   […]

Vairāk…

Decembra beigās noslēdzās fotokonkurss “Mana Kuldīga” un tika sveikti tā laureāti. Fotokonkursam savus darbus iesniedza 23 dalībnieki. Par konkursa uzvarētāju kļuva Ance Aizupe, 2.vietu ieguva Linda Āboma, bet 3.vietu- Normunds Bortiņš. Sveicam laureātus un visus konkursa dalībniekus! Paldies konkursa žūrijai- skolotājām Zanei Lasei, Ivetai Rogai, Gunitai Urbānei un Edītei Gīmei! Konkursa žūrija piešķīra arī speciālbalvu Vairāk […]

Vairāk…

18.janvārī tehnikuma audzēkņi un grupu audzinātāji tikās ar biedrības “Mentor Latvia” pārstāvi Ļubovu Vasečko un biedrības “Asociācija Dzīvesprieks” izpilddirektori Līgu Landišu, kuras pastāstīja par abu biedrību atbalsta sniegšanas iespējām jauniešiem. Organizācija “Mentor Latvia”  ir bezpeļņas nevalstiska organizācija, kas Latvijā darbojas kopš 2011. gada. Tās galvenais mērķis ir sniegt emocionālu atbalstu un veicināt 15-19 gadu vecuma Vairāk […]

Vairāk…

25.janvārī noslēdzās radošo darbu konkursa “Es lepojos ar paveikto” 3.kārta, kurā piedalījās 43 audzēkņi no 12 profesionālās izglītības iestādēm. Dalībai konkursa 3.kārtā žūrija (skolotāja Z.Šlegelmilha un direktores vietniece A.Zeile) bija izvirzījušas L.Šēniņas pārspriedumu “Mana profesija – mana nākotne” un E.Freimanes pārspriedumu “Bez laba aroda tu esi nulle!”. Sveicam 22.grupas audzēknes L.Šēniņu un E.Freimani ar uzvaru Vairāk […]

Vairāk…

24. novembrī Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) pasniedza Ziemeļu ministru padomes Nordplus programmas projektu kvalitātes balvas “Ziemeļu gaisma 2016”. Četrās nominācijās balvas saņēma deviņi labākie projekti, kuru īstenotāju vidū ir gan skolas, profesionālās izglītības kompetences centri un augstskolas, gan uzņēmums un sabiedriskā organizācija. Balvas “Ziemeļu gaisma 2016” ieguvēji nominācijā “Labākais 2012. – 2015. gada projekts Vairāk […]

Vairāk…

17.novembrī  tehnikumā notika valsts svētkiem veltīts koncerts, kurā piedalījās tehnikuma jauktais koris “Liepzieds”, tautas deju kolektīvs “Kastan’s”, defilē grupa un literārā studija. Visi kolektīvi bija sagatavojuši sirsnīgu, patriotisku svētku programmu, kas aizkustināja ikvienu koncerta apmeklētāju. Materiālu sagatavoja skolotāja Zanda Šlegelmilha. Foto: Katrīna Jacenko, Zanda Šlegelmilha.     […]

Vairāk…

12.novembrī skolotāja Zanda Šlegelmilha piedalījās Latviešu valodas un literatūras skolotāju asociācijas biedru kopsapulcē, kas notika Raiņa un Aspazijas mājā. Asociācijas biedrus uzrunāja arī VISC pārstāve I.Upeniece, kas stāstīja par kompetenču pieejas koncepciju jauna izglītības satura veidošanā. Savukārt par pagājušā gada latviešu valodas pārbaudes darbu rezultātiem informēja VISC speciālists K.Špūle. Sanāksmes dalībnieki devās arī eksursijā pa Raiņa Vairāk […]

Vairāk…

14.novembrī 7.grupas audzēkņi kopā ar audzinātāju  Zandu Šlegelmilhu  Kuldīgas galvenajā bibliotēkā tikās  rakstnieku Arno Jundzi. Sarunas galvenais temats – viņa šovasar iznākušais romāns “Bergs&relikviju mednieki”, kas uzskatāms par pirmo īsto kriptotrilleri. Ar savu interesanto stāstījumu par darba tapšanas gaitu, sižetu, darbības vietām, galvenajiem varoņiem autors rosināja jauniešus izlasīt šo romānu. Materiālu sagatavoja skolotāja Zanda Šlegelmilha.  Foto: Aivars Vairāk […]

Vairāk…

18.novembrī tehnikuma audzēkņi un pedagogi piedalījās Gaismas ceļa veidošana Liepājas ielā.   […]

Vairāk…

16.novembrī lekcijveida nodarbības tehnikuma audzēkņiem par tēmu “Latvijas Republikas dibināšana un neatkarības atjaunošana” vadīja Latvijas Okupācijas muzeja Izglītības nodaļas speciālisti. Materiālu sagatavoja skolotāja Zanda Šlegelmilha.  Foto: Katrīna Jacenko, Zanda Šlegelmilha.     […]

Vairāk…

10.grupas audzēknes Ance Mediņa un Dafne Dafnija Megne ir nodibinājušas Skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) “Garšu bode”, kas katru ceturtdienu tehnikuma 1.stāvā tirgos pašgatavotus konditorejas izstrādājumus un vitamīnu dzērienus. Audzēknes uzņēmējdarbībā konsultē skolotāja Vita Strautiņa. SMU ir skolēnu veidots un vadīts mācību uzņēmums, kura darbībai piemīt izglītojošs raksturs. SMU mācību nolūkos pilda īsta uzņēmuma funkcijas un Vairāk […]

Vairāk…

20.decembrī Kuldīgas Sv. Annas evaņģēliski luteriskajā baznīcā ar muzikāliem priekšnesumiem uzstājās tehnikuma jauktais koris “Liepzieds”, Ernesta Vīgnera Kuldīgas Mūzikas skolas saksofonistu ansamblis Līgas Aleksandras Jāvaldes vadībā, Marikas Radvinskaites un Dāvida Davidoviča duets. Dzeju Ziemassvētku noskaņās lasīja Katrīna Spēkaine, Ieva Tihanova, Līga Iesalniece, Sindija Irbe. Tehnikuma saimi uzrunāja mācītājs Mārtiņš Burke-Burkevics.   Ivetas Rogas foto: […]

Vairāk…

20. decembrī tehnikumā notika Ziemassvētku koncerts, kurā ar daudzveidīgiem priekšnesumiem piedalījās dienesta viesnīcās dzīvojošie audzēkņi un Ernesta Vīgnera Kuldīgas Mūzikas skolas saksofonistu ansamblis Līgas Aleksandras Jāvaldes vadībā.   […]

Vairāk…

13. decembrī tehnikumā notika Gredzenu un talantu vakars, kurā topošos absolventus ar dziesmām, dejām un ēnu teātri sveica jaunāko kursu audzēkņi, ceļavārdus teica audzinātāji un tehnikuma direktore Dace Cine, novēlot veiksmi un pacietību kvalifikācijas praksē un eksāmenos. Pasākumu vadīja audzēkņi Sanija Giberte un Kristers Šlakorcins. […]

Vairāk…

6.janvārī tehnikumā aizsākās profesionālās kompetences pilnveides kursi Kuldīgas novada mājturības skolotājiem, ko organizē ēdināšanas pakalpojumu nodaļa. Kursos piedalās 14 mājturības skolotāji. 1.nodarbības tēma bija “Svētku ēdienkarte”, un to vadīja skolotājas Dace Šēna un Ilze Braslauska. Kopā paredzētas 5 nodarbības, kurās paredzētas lekcijas un praktiskie darbi par gaļas ēdieniem, karvingu- dekoratīvo augļu un dārzeņu griešanas mākslu, Vairāk […]

Vairāk…

Automehāniķu programmas studenti Erasmus +  projekta starptautiskā praksē Lidkopingā, Zviedrijā – 17.janvāris – 17.februāris. […]

Vairāk…

Sadarbībā ar tūrisma pakalpojumu uzņēmumu Pilsberģu viesnīca Jūrkalnē tehnikuma vadītās tūrisma pakalpojumu programmas Kuldīgas 1.kurss un Jaunpils vidusskolas 1.kurss no š.g. 4.marta (fotomirkļi) līdz š.g. 1.maijam strādā pie šī uzņēmuma pasūtījuma – tūrisma vienas dienas  radiālo maršrutu paketēšana. […]

Vairāk…

19.janvārī – meistarklase konditoriem  […]

Vairāk…

Meistarklase SPA speciālistiem par  inovatīvās skaistumkopšanas metodēm  un tajās pielietojamo aparatūru – 24.janvārī (2017)   […]

Vairāk…

Dizaina konkurss dekoratīvu galda priekšmetu izgatavošanā no kartona mēbeļu dizaina speciālistu mācību grupām – 25.- 26.janvāris (2017)   […]

Vairāk…

26. novembrī tehnikuma jauktais koris “Liepzieds” kopā ar diriģenti Līgu Aleksandru Jāvaldi Kuldīgas Sv. Katrīnas baznīcā uzstājās labdarības koncertā, kura ieņēmumi tika ziedoti kuldīdznieka Valda Ozolnieka slimības uzveikšanai. Materiālu sagatavoja skolotāja Zanda Šlegelmilha.  Foto: no Līgas Aleksandras Jāvaldes arhīva.   […]

Vairāk…

VIII pasaules čempiona Mihaila Tāla rezidencē Rīgā aizvadīts tradicionālais piemiņas turnīrs, kurā sacentās 62 skolēni. Astoņu kārtu ātrā šaha (8+4) sacensībās pirmo vietu ar 7 punktiem izcīnīja tehnikuma 3.kursa audzēknis Edmunds Beks (2093). Viņš turnīru aizvadīja bez zaudējumiem, pirmpēdējā kārtā pieveikdams pērnā gada čempionu un reitinga līderi Dmitriju Tokranovu (2260), kurš noslēgumā palika septītais. Vēl labāko Vairāk […]

Vairāk…

21.oktobrī tehnikumā notika audzēkņu vecāku sapulces. Vecākus uzrunāja un par jaunumiem tehnikuma dzīvē informēja direktore Dace Cine un direktores vietnieki Gunita Urbāne, Inese Kļaviņa, Astrīda Zeile un projektu vadītāja Lāse Juska.   […]

Vairāk…

10. novembrī notika Latvijas valsts svētkiem veltītās lauku mācības Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma 1. kursa audzēkņiem, tās tika organizētas sadarbībā ar Zemessardzes 45. nodrošinājuma bataljonu. Mācības jauniešiem vadīja bataljona komandieris pulkvežleitnants Andris Rieksts   […]

Vairāk…

9. novembrī Valsts izglītības attīstības aģentūra pasniedza Erasmus+ profesionālās izglītības un mācību (PIA) mobilitātes hartas 8 profesionālās izglītības iestādēm, kas tām turpmāk ļaus pieteikties Erasmus+ mobilitātes finansējumam vienkāršotā kārtībā. PIA hartu (VET Mobility Charter) saņēma arī Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums. Paldies tehnikuma projektu vadītājai Lāsei Juskai par ieguldīto darbu! Profesionālās izglītības un mācību mobilitātes Vairāk […]

Vairāk…

20.oktobrī tehnikumā notika Arodiņa svētki. Uz svētkiem bija aicināti visi pirmkursnieki, viņus sveica gan tehnikuma direktore Dace Cine, gan Arodiņa kungs. Arodiņš bija sagatavojis pirmkursniekiem arī vairākus āķīgus jautājumus par tehnikumu, uz kuriem, uz kuriem pareizi atbildot, varēja iegūt pārsteiguma balvas. Arodiņš bija sagatavojies informāciju par jaunajiem audzēkņiem- kādi ir populārākie vārdi pirmkursniekiem, cik zēnu Vairāk […]

Vairāk…

14. oktobrī tehnikuma komanda “Goldingenas sargi”, kuras sastāvā šogad bija audzēkņi Elīza Anna Tumpele, Laine Zauere, Gundega Štrāle, Kristers Ābele, Janeks Rumbergs un Krists Anrijs Krūzēns, Jelgavā, Lediņu bāzē, jau trešo reizi piedalījās patriotiskajā spēlē “Jaunie Rīgas sargi: Atceries Lāčplēšus!”. Par tehnikuma komandu visas spēles garumā īkšķus turēja skolotājs Arvīds Šefanovskis. „Šodien jūs, kuri stāvat Vairāk […]

Vairāk…

13.oktobrī tehnikuma  audzēkņi un pedagogi tikās ar rakstnieci Sabīni Košeļevu, romāna “Rīga-Maskava” autori. Tikšanās notika, pateicoties sadarbībai ar Kuldīgas Galveno bibliotēku. Pasākuma laukā audzēkņi lasīja S.Košeļeves darbu fragmentus, uzdeva jautājumus rakstniecei gan par romāna “Rīga-Maskava” tapšanas procesu, iedvesmas avotiem, radošajām iecerēm, gan skolas un studiju, kā arī darba gaitām, diskutēja par latviešu un krievu savstarpējām Vairāk […]

Vairāk…

Kuldīgas pilsētas festivālā „Dzīres Kuldīgā” Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma piedāvātajā Zeļļu piestātnē sestdien, 16.jūlijā, kuldīdznieki un viesi varēja apmeklēt dazādas studijas-   latviešu un citu tautu kulināro garšu, skaistumkopšanas, labsajūtas,  galdniecības datorizēto, bērnu radošo prasmju u.c. studijas. Bez pašmāju ražojumiem, pateicoties skolas sadarbībai ar citām valstīm, varēja iepazīt arī īru un lietuviešu kultūru. Svētkos tehnikumā viesojās Īrijas Vairāk […]

Vairāk…

9. septembrī tehnikuma skolotājas Zandas Šlegelmilhas vadītās literārās studijas dalībnieki Elīna Freimane, Aija Tikuma un Aleksandrs Junelains kopā ar latviešu valodas skolotāju Inesi Baumani piedalījās Kuldīgas Kultūras centra rīkotajā pasākumā „Dzejas kvartāls” Rātslaukumā, lasot savu un tehnikuma audzēkņu radīto patriotisko un dzimtenes mīlestību apliecinošo dzeju. Dzejas dienu moto šogad ir “Dzeja pavedina”, kas aicina uzdrošināties, atklāt Vairāk […]

Vairāk…

Jūnijā AMI sporta kluba izlašu komandas minifutbolā piedalījās sacensībās “Kick it like Frisia – Mixed Cup” Vācijā, Wilhelmshavenā. Izlašu komandās startēja 30 audzēkņi no 18 profesionālās izglītības mācību iestādēm, tajā skaitā no Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma. Sacensībās piedalījās 4.kursa audzēknes Elīna Freimane un Anda Goršanova, viņu pārstāvētā komanda izcīnīja 6.vietu. Materiālu sagatavoja skolotāja Zanda Šlegelmilha.   […]

Vairāk…

9. septembrī plkst. 19.00 pēc Latvijas laika dzelzceļa stacijās un autoostās Latvijā un citur pasaulē notika Dzejas dienu akcija “Sirds uz perona”. Šoreiz tur biļeti līdz paralēlei bija nopirkuši arī Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma audzēkņi Katrīna Spēkaine, Juta Beitāne un Aleksandrs Junelains un bibliotekāre Edīte Gīme. Akcijas norisi Kuldīgas autoostā Adatu ielā 9 organizēja Vairāk […]

Vairāk…

No 8. līdz 12. septembrim Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma skolotājas Aija Rutule, Zanda Šlegelmilha un grāmatvede Anitra Rudovska atradās darba vizītē Īrijā, kur Dublinā, Klērmorisā un Ballā ar plašu programmu norisinājās „Latgales dienas Īrijā”, kas bija jau otrais pasākums no četriem ciklā „Reģionu dienas Īrijā’ 2015-2018”. Nākamgad plānotas Zemgales dienas, bet 2018. gadā, kad Vairāk […]

Vairāk…

Ziemassvētku kartīšu izstāde Visu decembri tehnikuma bibliotēkā bija apskatāma Ziemassvētku kartīšu izstāde, ko no savas personīgās kolekcijas bija izveidojusi skolas bibliotekāre Edīte Gīme.  Vairāk informācijas šeit.     Ziemassvētku ieskaņas koncerts Pašās 1. mācību pusgada beigās, 18. decembrī, Sv. Annas baznīcā notika Ziemassvētku ieskaņas koncerts, kurā klausītāju sirds priecēja soliste Daiva Krastiņa un tehnikuma jauktais Vairāk […]

Vairāk…

Sacensības minifutbola Vācijā Jūnijā AMI sporta kluba izlašu komandas minifutbolā piedalījās sacensībās “Kick it like Frisia – Mixed Cup” Vācijā, Wilhelmshavenā. Izlašu komandās startēja 30 audzēkņi no 18 profesionālās izglītības mācību iestādēm. Vairāk informācijas šeit.     Zeļļu piestātne Kuldīgas pilsētas svētkos Kuldīgas pilsētas festivālā „Dzīres Kuldīgā” Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma piedāvātajā Zeļļu piestātnē Vairāk […]

Vairāk…

No 22. līdz 23. septembrim Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma pašpārvaldes pārstāves Liene Šēniņa, Aija Tikuma, Samanta Sare un Justīne Pujāte piedalījās Latvijas Jaunatnes padomes organizētajā seminārā “Strukturētais dialogs”. Seminārā tika uzklausīti jauniešu viedokļi par dažādām tēmām,piemēram, par to, kā mainīt sabiedrību, kāda ir sabiedrības ietekme uz pašiem jauniešiem u.tml. Materiālu sagatavoja audzēkne Liene Šēniņa. Vairāk […]

Vairāk…

7. oktobrī Kuldīgas Kultūras centrā norisinājās Veselības diena, kas bija veltīta senioru veselībai un labsajūtai. Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma audzēkņi kopā ar skolotājām Astrida Zeile un Katrīna Spuleniece-Aišpure veselīga uztura pieturā sniedza praktiskus padomus un piedāvāja nobaudīt vitamīniem bagātas uzkodas, dzērienus un karstu zupu, bet Labsajūtas salonā visiem interesentiem veica manikīru un roku masāžas. Vairāk […]

Vairāk…

7. oktobrī 16. grupas un 15.a grupas audzēkņi piedalījās Pasaules arhitektūras dienai veltītajā konferencē, kurā pulcējās arhitekti no visas Latvijas. Konferences tēma bija degradēto teritoriju atjaunošana – iekļaušana vēsturiskajā vidē.  Foto: Eduards Dambergs. Materiālu sagatavoja skolotāja Zanda Šlegelmilha.   […]

Vairāk…

7. oktobrī tehnikuma pedagogi un darbinieki apguva apmācību programmu “Bērnu tiesību pamatprincipu īstenošana un drošas vides veicināšana izglītības iestādē”. Apmācības vadīja centra “Dardedze” speciāliste Laila Balode. Apmācību laikā dalībnieki ieguva zināšanas par bērnu tiesību pamatprincipiem, vardarbības pret bērnu veidiem un formām, uzzināja izplatītākos riska faktorus u.c., pievēršot arī uzmanību vardarbības prevences pasākumiem izglītības iestādē un rīcībai Vairāk […]

Vairāk…

Tehnikuma skolotāji un darbinieki 23.septembrī devās ikgadējā Skolotāju dienas pieredzes apmaiņas ekskursijā un piedalījās kultūrizglītības praktikumā, iepazīstot Sēlijas un Zemgales kultūrtelpu- Staburaga piemiņas vietu un Vīgantes parku pie Daugavas, Koknesi un Likteņdārzu, Bruknas muižu. Tehnikuma kolektīvs viesojās arī Mazzalves pamatskolā un Aizkraukles Profesionālajā vidusskolā.   […]

Vairāk…

4.martā tehnikuma studentes Katrīna Spēkaine, Juta Beitāne, Elīna Freimane un Aija Tikuma piedalījās Imanta Ziedoņa fonda “Viegli” organizētajā radošajā nometnē “Telpas pavasaris’’ Kuldīgas Mākslas namā. Pateicoties UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ieteikumam, tehnikuma studenti 2015. gada 20.novembrī piedalījās fonda „Viegli” apbalvojuma “Laiks Ziedonim” laureātu, Latvijas Universitātes profesoru Jurģa Šķiltera un Vjačeslava Kaščejeva videolekcijas filmēšanā, kas aizsāka Vairāk […]

Vairāk…

4.grupas audzēkņi kopā ar skolotāju Zandu Šlegelmilhu piedalās Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta Latviešu folkloras krātuves (LFK) un UNESCO Latvijas Nacionālā komisijas (LNK) organizētajā akcijā “Valodas talka”, kas veltīta starptautiskajai Dzimtās valodas dienai, kas pēc UNESCO iniciatīvas visā pasaulē katru gadu tiek atzīmēta 21. februārī. Akcijā ikviens Latvijas iedzīvotājs, īpaši skolēni un jaunieši, Vairāk […]

Vairāk…

10. un 11. martā Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā (Kuldīgas TTT) notika profesionālās kompetences pilnveides seminārs valsts profesionālās un vispārējās izglītības iestāžu vēstures un latviešu valodas skolotājiem. Seminārs tika organizēts sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru. Semināra dalībnieku vidū bija arī pedagogi no Klaipēdas Tūrisma skolas. Pilnveides seminārs tika organizēts trešo reizi, šī gada semināra Vairāk […]

Vairāk…

Mēbeļu dizaina speciālistu  gala ieskaite telpu interjera maketu veidošanā šā gada 2.maijā.   […]

Vairāk…

27.aprīlī Liepājā norisinājās profesionālās izglītības iestāžu jauniešu radošais pasākums “Radi, rādi, raidi!”, pulcējot vairāk nekā 400 dalībnieku. Tajā piedalījās arī tehnikuma jauktais koris “Liepzieds”, tautisko deju kolektīvs “Kastan’s” un hip-hop deju grupa. Arī Rožu laukumā skanēja dziesmas, uzstājās dejotāji, tika rādītas modes kolekcijas, ar paraugdemonstrējumiem uzstājās ielu vingrotāji. Topošie amatu meistari rādīja, ko viņi dara Vairāk […]

Vairāk…

16. aprīlī skolotāja Zanda Šlegelmilha piedalījās Latviešu valodas un literatūras skolotāju asociācijas pavasara metodiskajā seminārā Latvijas Kultūras akadēmijas (LKA) zālē.  Seminārā tika pārrunātas 11.-12. klašu  olimpiādes satura un vērtēšanas problēmas. SIA Tilde  www.letonika.lv  pārstāve Baiba Altena pastāstīja par letonikas.lv  digitālo  iespēju piedāvājumu. Savukārt LKA profesore Valda Čakare stāstīja par jaunāko dramaturģiju un teātri. Semināra 2.daļā Vairāk […]

Vairāk…

Valentīndienas šovs “Slepenais randiņš” š. g. 11.februārī.   […]

Vairāk…

29.aprīlī tehnikuma audzēkņi Juta Beitāne, Ernests Riksis un Kārlis Didzis Pomerancis piedalījās 6.Jauniešu Saeimas darbā. Tā bija iespēja jauniešiem no parlamenta tribīnes un nozaru komisijās diskutēt par sev svarīgiem jautājumiem, gūstot priekšstatu par deputātu ikdienas darbu. Jauniešu Saeimas darbs ir pietuvināts Latvijas parlamenta darbam – likumu izstrādes procesam komisijās un Saeimas sēdēs -, un to Vairāk […]

Vairāk…

Pēc Latvijas Goda konsula Slovākijā – M.Repkas ielūguma mūsu tehnikuma studentu koris “Liepzieds”, deju kolektīvs “Kastans’ ” un moderno deju grupa   koncertturnejā Augstajos Tatros, Slovākijā 10. – 14.jūnijā, 2016.g.   [huge_it_videogallery id=”3″]   […]

Vairāk…

7. Koktēlniecības plenērs “Brīvības mīlestibas vārdā” 11.maijā  starptautiskā 7. Koktēlniecības plenēra dalībnieki un tehnikuma saime kopā ar viesiem no Kuldīgas novada pašvaldības, UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas, Klaipēdas Tūrisma skolas devās svētku gājienā uz Mārtiņsalu, kur tika darinātas skulptūras, ko 13.maijā uzdāvināja O.Kalpaka muzejam Airītēs. No 10. līdz 13.maijam tehnikumā  īstenojās starptautiskais 7. Koktēlniecības plenērs “Brīvības Vairāk […]

Vairāk…

18. maijā tehnikumā notika valorizācijas seminārs, kurā 29 tehnikuma audzēkņi, kuri bijuši praksē ārzemēs, iepazīstināja 1. un 2. kursa audzēkņus ar prakses vietām, veiktajiem darbiem un sadzīves apstākļiem, kā arī atbildēja uz interesentu jautājumiem.    […]

Vairāk…

Tehnikuma koris “Liepzieds”, deju kolektīvs “Kastan’s ” un de filē grupa pēc Slovākijas vēstniecības un Latvijas Goda konsula M. Repkas ielūguma kultūrizglītības programmā 10. – 15. jūnijā Augstajos Tatros,  Slovākijā.   […]

Vairāk…

Tūrisma pakalpojumu izglītības programmas 3.kursa  studentes  izdzīvošanas mācības un aktīvā tūrisma maršruta izstrādes  praksē 2-dienu laivošanā pa Abavas upi š.g. 24.-25.maijā.   […]

Vairāk…

1.jūnijā peldvietā „Mārtiņsala” notika Zilā karoga pacelšanas pasākums. Mārtiņsalā zilais karogs plīvo jau septīto gadu, apliecinot peldvietas izcilo ūdens kvalitāti un sakārtotību. Pasākumā klātesošo sirdis priecēja tehnikuma jauktais koris „Liepzieds” un tautisko deju kolektīvs “Kastan’s”.      […]

Vairāk…

    Raksts apvienotā mēdiju portālā LSM.LV     […]

Vairāk…

18.maijā agrā  rīta orientēšanās (pulksten 06.00)  katrai komandai bija jānokļūst 5 kontroles punktos un jātgriežās tehnikuma pagalmā.   Komandas uz tehnikuma jumta   […]

Vairāk…

3.maijā, dzejnieka Imanta Ziedoņa dzimšanas dienā, notika PIKC “Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola” organizētā radošo darbu konkursa noslēguma pasākums. Konkursa laureātu vidū arī tehnikuma 4.grupas audzēkne Marika Radvinskaite​. Konkursā piedalījās 54 skolēni no 9 izglītības iestādēm. Konkursa temats bija „Ziedoņa zīmē”, tēma – Imanta Ziedoņa daiļrade. Konkursa tēma aptvēra literatūru un mākslu vienojošus aspektus – Vairāk […]

Vairāk…

17. maijā 7. grupas audzēkņi viesojās Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kuldīgas iecirknī. Atzīmējot Ugunsdzēsēju un glābēju dienu, VUGD aicināja nākt ciemos pie ugunsdzēsējiem – glābējiem visā Latvijā. Šo iespēju tehnikums izmanto katru gadu.  Atvērto durvju dienā apmeklētāji tika iepazīstināti ar ugunsdzēsēju – glābēju ikdienu, tika izrādīts ugunsdzēsēju depo un parādīta VUGD tehnika. Audzēkņi saņēma Vairāk […]

Vairāk…

11. martā Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā profesionālās kompetences pilnveides semināra latviešu valodas un vēstures skolotājiem ietvaros notika grāmatas “Pro Patria II” atvēršanas svētki. Grāmatā apkopoti Valda tēlojumu grāmatas „Staburaga bērni” 120. gadadienai veltītā konkursa darbi. Ierosme izdot konkursa darbus grāmatā pieder Rīgas Tehniskās universitātes asociētajai profesorei Alīdai Zigmundei. Grāmatas izdotas sadarbībā ar Liepājas Universitātes Vairāk […]

Vairāk…

19.grupas audzēkņi iepazīstas ar Kuldīgas Galveno bibliotēku un Mākslas namu   3. septembrī 19.grupas audzēkņi kopā ar skolotāju Zandu Šlegelmilhu apmeklēja Kuldīgas Galveno bibliotēku un Mākslas namu, lai gūtu priekšstatu par to darbību. Bibliotēkas Pakalpojumu nodaļas vadītāja Raima Preisa pastāstīja gan par ēkas vēsturi, gan par to, kā no sinagogas tapusi bibliotēka. Pēc tam audzēkņi Vairāk […]

Vairāk…

Krišjāņa Valdemāra 190.jubilejai veltītais pārspriedumu, pētniecisko un literāro darbu konkurss Godā ceļot dižā jaunlatvieša K.Valdemāra lomu latviešu tautas saimnieciskajā un kultūras izglītošanā, PIKC „Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru, UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju, Kuldīgas novada latviešu valodas un literatūras skolotāju un bibliotekāru metodisko apvienību aicina jauniešus/jaunietes un viņu skolotājus iesaistīties Vairāk […]

Vairāk…

31.maijs – tehnikuma 30.gadadienai un Baltijas Skolotāju semināra 140.gadadienai veltīta konference 25. – 28.jūnijs – kvalifikācijas eksāmeni 29.jūnijs – izlaidums, izlaiduma laiki šeit.   1 diena tehnikuma dzīvē   Mēs piedalījāmies Rakstniekam K.Skalbem veltītais konkurss noslēdzies 10. maijā  Mārtiņsalā, Kuldīgā, tika godināti un apbalvoti rakstnieka Kārļa Skalbes 140.jubilejai veltītā literāro darbu un pārspriedumu konkursa dalībnieki Vairāk […]

Vairāk…

2014. gada pasākumu arhīvs          2015. gada pasākumu arhīvs 2016. gada pasākumu arhīvs             2017. gada pasākuma arhīvs 2018. gada pasākuma arhīvs   Zilā karoga svinīgā pacelšana 1.jūnijā peldvietā „Mārtiņsala” notika Zilā karoga pacelšanas pasākums. Mārtiņsalā zilais karogs plīvo jau septīto gadu, apliecinot peldvietas izcilo ūdens kvalitāti un sakārtotību.  Vairāk informācijas Vairāk […]

Vairāk…

 Brīvā laika pavadīšanas iespējas tehnikumā- koris, tautas dejas, mūsdienu dejas! Studiju un pulciņu nodarbību laiki: Koris – otrdienās un ceturtdienās plkst.15.00 – 16.30 tehnikuma zālē; Tautas dejas – pirmdienās un trešdienās plkst. 16.00 – 17.30 tehnikuma zālē; Mūsdienu dejas – pirmdienās plkst.18.00 – 19.00 tehnikuma zālē  un katru 2 trešdienu plkst.16.30 – 18.00 fitnesa kluba Vairāk […]

Vairāk…

Atceroties rakstnieku Valdi (īstajā vārdā Voldemāru Zālīti) 149. dzimšanas dienā, Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru, UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju un Kuldīgas novada latviešu valodas un literatūras skolotāju un bibliotekāru metodisko apvienību š.g. 28. septembrī izsludinās literāro un pētniecisko darbu konkursu, kas veltīts Baltijas skolotāju semināra Kuldīgā absolventa rakstnieka Valda Vairāk […]

Vairāk…

Noslēdzies valsts literāro darbu konkurss “Tev mūžam dzīvot, Latvija…”    Šis ir Viļa Plūdoņa  140. un Baltijas skolotāju semināra Kuldīgā 135. jubilejas gads. Abas šīs kultūrvēstures vērtības ir cieši saistītas  ar Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumu, tādēļ tika izsludināts literāro darbu konkurss  valsts profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem  un vispārizglītojošo skolu 10.–12. klases skolēniem. Konkurss noritēja trīs nominācijās- Vairāk […]

Vairāk…

Literārie pasākumi 2016./2017.mācību gadā un senāk Literārie pasākumi 2017./2018.mācību gadā   K.Skalbem veltītā konkursa 1.kārta noslēgusies 5.martā tehnikumā notika  rakstnieka Kārļa Skalbes  140. jubilejai veltītā konkursa 1.kārtas noslēguma pasākums, kurā tika izvērtēti tehnikuma audzēkņu iesniegtie oriģināldarbi  un paziņoti laureāti, kuru darbi iesniegti 2. kārtai – valsts konkursam. Noslēguma pasākumā notika arī konkursa darbu lasījumi. Vairāk Vairāk […]

Vairāk…

Audzēknes iesūtījušas pasakas konkursam “Mana pasaka par…” Dzejnieks Oskars Vailds   22. grupas audzēknes Elīna Freimane, Monika Freimute, Liene Šēniņa, Paula Pilskunga, Aija Tikuma iesūtījušas savas pasakaskonkursam “Mana pasaka par…”, kuru organizē rakstnieka Jāņa Akuratera muzejs, gatavojoties īru rakstnieka Oskara Vailda 160. dzimšanas dienai. Lai veicas audzēknēm konkursā! Konkursa uzdevuma varianti: Iedvesmojoties no Oskara Vailda Vairāk […]

Vairāk…

Tehnikuma audzēkņi un skolotāji Latvijas dzimšanas dienas svētku rotā veido centrālo ielu Kuldīgā –  Liepājas ielu.   […]

Vairāk…

1. Martā karjeras izglītības pasākums Aizputes vidusskolā.   […]

Vairāk…

Tehnikuma audzēkņi 3.martā vēstures ekspedīcijā pa Latvijas Brīvības cīņu ceļiem Ložmetējkalnā   Lestenes Brāļu kapos     […]

Vairāk…

 17.februārī Kuldīgas novada jaunieši, tajā skaitā tehnikuma studenti, tikās ar mūziķi, TV raidījumu un pasākumu vadītāju Renāru Zeltiņu.     […]

Vairāk…

26.februārī Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma studentu komanda, kuras sastāvā bija 22. grupas studentes Liene Šēniņa un Linda Āboma, 16. grupas studentes Krista Paula Knupke un Anete Jankovska, 1. grupas students Edmunds Beks, piedalījās Kuldīgas Jauniešu domes organizētajā erudītu konkursā “Aso prātu cīņas 2016”.   […]

Vairāk…

19. februārī notika skolas absolventu kluba “GRADUATE” dibināšana. Uz pasākumu bija ieradušies absolventi no Talsiem Mārtiņš Ainis un Solvita Rogas, Sanita Galvanovska no Valmieras. No Kuldīgas – Mārtiņš un Solvita Mednieki, Jānis Feldbergs, Ilze Braslauska un Elīna Gaile. Pasākumu darīja “gardāku” šefpavārs no restorāna “32 augusts” Māris Mauriņš, kurš arī ir skolas absolvents. Par kluba Vairāk […]

Vairāk…

Tehnikuma studenti Liene Šēniņa, Elīna Freimane un Artūrs Pavlovskis 10.februārī piedalījās Ēnu dienas pasākumos Saeimā. Saeimas “ēnām” bija iespēja iepazīt parlamenta darbu, būt klāt valstij svarīgu lēmumu pieņemšanā, piedalīties komisiju un frakciju sēdēs. Jaunieši varēja iepazīt Saeimas namu, apskatīt ekspozīciju „Brīvības ceļš”, kas veidota par godu gaidāmajai Latvijas valstiskās neatkarības faktiskās atjaunošanas 25.gadadienai, kā arī pārbaudīt Vairāk […]

Vairāk…

3.februārī noslēdzās Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma organizētā, jaunlatvieša Krišjāņa Valdemāra 190. jubilejai veltītā literāro un pētniecisko darbu, pārspriedumu konkursa 1. kārta, kurā tika izvērtēti tehnikuma studentu iesniegtie oriģināldarbi un lemts, kurus darbus iesniegt 2. kārtai – valsts konkursam. Skolas konkursā tika iesniegti vairāk nekā 100 darbi – gan prozas teksti, gan dzejoļi, gan pārspriedumi-, Vairāk […]

Vairāk…

11. februārī tehnikuma 2.kursa 6. grupas studenti (topošie automehāniķi) un skolotāji Zanda Šlegelmilha un Edgars Berkins devās mācību ekskursijā uz Ventspili, lai iepazītos ar darba organizāciju dažādos ar specialitāti saistītos uzņēmumos. Ekskursijas laikā studenti lietpratīgu uzņēmumu speciālistu vadībā viesojās uzņēmumos- SIA “Volvo Truck Latvia” Ventspils filiālē, SIA “Bucher Municipal”, SIA “Ventspils metināšanas rūpnīca”, SIA “Ventspils Vairāk […]

Vairāk…

Tūrisma pakalpojumu nodaļas audzēkņi mācību komandējumā 5.februārī – Baltic Beach SPA viesnīcā   […]

Vairāk…

Mūsu tehnikumā īstenojamo izglītības programmu prezentācija Pāvilostas vidusskolā š. g. 2.februārī. Pateicība tehnikumam par dalību Tukuma, Engures un Jaunpils novada Karjeras dienā “Nāc un uzzini!” š. g. 26.janvārī.     […]

Vairāk…

15.februārī tehnikumā notika matemātikas, informātikas un dabaszinību nedēļas noslēguma pasākums, kurā piedalījās 9 komandas, veicot interesantus matemātikas, fizikas, IT uzdevumus. Sīvā konkurencē 1. vietu izcīnīja 1.grupas komanda, 2.vietu- 19. un 20.grupas apvienotā komanda, 3.vietu- 17.a grupas komanda. Sveicam laureātus! Paldies skolotājiem Gitai Arājumai, Gunai Bergmanei un Ēvaldam Johansonam par ieguldīto darbu pasākuma sagatavošanā! Informāciju sagatavoja Vairāk […]

Vairāk…

8.martā tehnikuma audzēknes Sindija Irbe un Katrīna Spēkaine piedalījās Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centra organizētā Kuldīgas novada skolēnu skatuves runas konkursa 1.kārtā. Konkursa dalībnieki deklamēja dzeju un runāja prozu. Abas audzēknes piedalīsies konkursa 2. kārtā, kura 12.aprīlī norisināsies Jelgavas Amatu vidusskolā. Apsveicam audzēknes un viņu skolotāju Zandu Šlegelmilhu! Katrs konkursa dalībnieks tika vērtēts, ņemot vērā Vairāk […]

Vairāk…

22. un 23. februārī PIKC “Nacionālā Mākslu vidusskola” Jāņa Rozentāla mākslas skolā norisinājās Valsts konkurss “Skice- īstermiņa zīmējums” profesionālās vidējās izglītības iestāžu mākslas un dizaina izglītības programmu audzēkņiem. Konkursā piedalījās 48 audzēkņi no 13 izglītības iestādēm, to skaitā arī 4 audzēkņi no Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma- Juta Beitāne, Kitija Jērāne, Ilze Kociņa un Jānis Vairāk […]

Vairāk…

21. februārī tehnikuma audzēknes Džeina Lauva, Juta Beitāne, Marika Radvinskaite, Rita Hamstere, Kitija Jērāne, Eva Betlere un Marija Rimoviča kopā ar skolotājām Gunitu Meieri un Zandu Šlegelmilhu piedalījās Dzimtās valodas dienai veltītā pasākumā, kas notika Rīgas Latviešu biedrības nama Zelta zālē. Pasākumu organizēja Latviešu valodas aģentūra. Pasākumā apbalvoja ikgadējā skolēnu radošo darbu konkursa uzvarētājus. Šoreiz Vairāk […]

Vairāk…

14. februārī tehnikumā notika Valentīndienai veltīts pasākums “Saimnieks meklē sievu!”, kurā sev otro pusīti izraudzījās 5 braši saimnieki. … […]

Vairāk…

6.februārī noslēdzās Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma organizētā rakstnieka Edvarta Virzas 135. jubilejai veltītā konkursa 1.kārta, kurā tika izvērtēti tehnikuma studentu iesniegtie oriģināldarbi un lemts, kurus darbus iesniegt 2. kārtai – valsts konkursam. Noslēguma pasākumā tika cildināti konkursa laureāti, notika literāro darbu lasījumi. Literāro darbu konkursā vērtēšanai tika iesniegti 25 darbi – gan prozas teksti, Vairāk […]

Vairāk…

Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 pusfinālā viesmīļa profesijā otro vietu izcīnīja tehnikuma audzēkne Ance Mediņa, savukārt starp jaunajiem pavāriem Ilzei Rudzikai- 8.vieta. Abas audzēknes konkursam sagatavoja skolotāja Dace Šēna! Lepojamies ar audzēkņu panākumiem! Konkursu no 25. līdz 26. janvārim organizēja Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Pirmo sešu vietu ieguvēji pusfināla konkursā katrā profesijā Vairāk […]

Vairāk…

18. janvārī Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma direktore Dacei Cinei un direktores vietniece Gunita Urbāne piedalījās svinīgā pasākumā, uz kuru bija uzaicināti uzņēmumu, pašvaldību un izglītības iestāžu pārstāvji, lai pateiktos par viņu atbalstu Zemessardzei. Svinīgā apbalvošanas ceremonijā aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis pasniedza Goda rakstu tehnikumam. “Vislielākais paldies visiem tiem uzņēmējiem un pašvaldībām, kas atbalsta Zemessardzi Vairāk […]

Vairāk…

16.novembrī tehnikuma saime noklausījās Latvijas valsts 99.dzimšanas dienai veltītu svētku koncertu, kurā visus sveica tehnikuma direktore Dace Cine un 4.grupas audzēkne Katrīna Spēkaine, skolēnu radošo darbu konkursa “Mana kā Valsts prezidenta uzruna Latvijas dzimšanas dienā” laureāte. Ar dziesmām priecēja tehnikuma jauktais koris “Liepzieds” L.A. Jāvaldes vadībā, ar dejām- tautas deju kolektīvs “Kastan’s” A.Sprudes vadībā, bet Vairāk […]

Vairāk…

No 13. līdz 18. novembrim Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma audzēkņi Ance Mediņa, Džeina Blumberga un Kristers Ābele un skolotājas Dace Šēna un Vita Strautiņa piedalās ikgadējā, nu jau 30. Eiropas viesmīlības un tūrisma skolu asociācijas (AEHT) konferencē Ostendē, Beļģijā. Konferences ietvaros notiek profesionālie konkursi, kuros piedalās visi trīs tehnikuma audzēkņi. Turam īkšķus! Materiālu sagatavoja Vairāk […]

Vairāk…

14. novembrī Katrīna Spēkaine ir uzaicināta uz svinīgu pieņemšanu pie Valsts prezidenta Rīgas pilī. 4. grupas audzēkne Katrīna Spēkaine skolotājas Gunitas Meieres vadībā piedalījās Valsts prezidenta kancelejas izsludinātajā Latvijas Republikas proklamēšanas 99.gadadienai veltītā skolēnu radošo darbu konkursā ”Mana kā Valsts prezidenta uzruna Latvijas dzimšanas dienā”. Katrīnas Spēkaines darbu ir izvērtējis Valsts prezidents Raimonds Vējonis un Vairāk […]

Vairāk…

13.novembrī 1.kursa 5.grupas  profesijas “Mēbeļu dizaina speciālists” studenti iepazīstināja ar darbiem , kas veidoti praktiskās mācības “Maketēšana”stundu laikā . Maketi veidoti kā mācību materiāls brīvā stilā bērnu istabas, vientuļa vīrieša istabas, koridora, jaunas sievietes istabas, pirts priekštelpas un dzīvojamās mājas iekštelpu iekārtojumam.  […]

Vairāk…

9. novembrī tehnikumā notika seminārs par atbildīgu pārtikas patēriņu un atkritumos nonākušās pārtikas daudzuma samazināšanu. Semināru organizēja biedrība “homo ecos:” Latvijas Vides aizsardzības fonda finansētā projekta “Dalīsim brālīgi?” ietvaros. Par pārtikas ražošanas ietekmi uz vidi un iespējām samazināt atkritumos nonākošās pārtikas daudzumu stāstīja kafejnīcas “Austra” šefpavāre Rūta Rietuma. Kas mainītos ēšanas paradumos, ja skolu pavāri organizētu Vairāk […]

Vairāk…

31.grupas mācību komandējums uz Kandavu kafejnīcu ,,Ieviņa,, un Pūres šokolādes muzeju ar meistarklasi. un tas notika 9. novembrī  […]

Vairāk…

4. novembrī skolotāja Zanda Šlegelmilha piedalījās Latviešu valodas un literatūras skolotāju asociācijas metodiskajā seminārā, kas notika O.Vācieša muzejā. Pirms semināra dalībnieki devās ekskursijā pa J. Akuratera renovēto muzeju. Seminārā tika pārrunātas mācību gada aktualitātes. Latviešu valodas standarta un programmu projekta izstrādes eksperte Ance Jaks iepazīstināja ar latviešu valodas mācību satura konceptuālajām izmaiņām standartā un programmās: Vairāk […]

Vairāk…

3. novembrī skaistumkopšanas nodaļas 25., 26., 29.un 35.grupu studentes piedalījās mācību eksursijā uz “Hotel “Jūrmala SPA”” un uz starptautisko skaistumkopšanas izstādi “Baltic Beauty”  Ķīpsalas izstāžu zālē. Ekskursijas laikā studentes iepazinās ar reālu darba vidi , darba apstākļiem, darba organizāciju “Hotel “Jūrmala SPA” .Savukārt  izstādē “Baltic Beauty”  studentes  apskatīja jaunākās  aparāttehnoloģijas skaistumkopšanas nozarē,  dažādu firmu ražotos ķermeņa Vairāk […]

Vairāk…

VISC projekta Nr.8.5.3.”Pārtikas produktu ražotāju un ēdināšanas nozares pedagogu un prakšu vadītāju  seminārs” 2.- 3. novembrī, 2017′ tehnikumā  Nykobingas(Falsten) profesionālās izglītības centra projektu departamenta direktors Svend Eric Jessen un Claus Brandt Kristensen no Dānijas pirmajā pieredzes apmaiņas vizītē mūsu tehnikumā, piedaloties Pārtikas produktu ražotāju seminārā. Zinātņu profesors J. Zutis vada lekciju “Jaunākais gaļas ieguves un Vairāk […]

Vairāk…

2.novembrī Kuldīgas Mākslas namā 4. un 15.a grupas audzēkņi kopā ar skolotāju Zandu Šlegelmilhu piedalījās sarunās ar Latvijas apceļotāju, rakstnieku un dzejnieku Rimantu Ziedoni. R.Ziedonis pastastīja gan par savām žurnālista gaitām, gan Austrālijas un Latgales apceļošanu, gan sniedza ieskatu dokumentālajā prozā.Materiālu sagatavoja skolotaja Zanda Šlegelmilha. […]

Vairāk…

31.oktobrī agri no rīta tūrisma konsultantu grupu audzēkņi no 13.,16. un 22.grupas devās mācību ekskursijā uz Vidzemi. Pirmais pietur punkts bija Cēsu novada „Rakšos”, kur lauku zoo var redzēt kamieļus, lamas, kaziņas un trušus. Ne tikai paskatīties, bet arī uzzināt par šī tūrisma objekta darbību izdevās atraktīvā gida (oranžā vējjakā, kurš arī automehāniķis) vadībā. Pēc Vairāk […]

Vairāk…

2017. gada 28 oktobrī “Leģendu nakts’’ ietvaros Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma topošie Tūrisma informācijas konsultanti apmeklēja divas muižas. Dzērves muižu, kurā jau 96. gadus saimnieko Dzērves pamatskolas audzēkņi un pedagogi. Mums bija iespēja piedalīties orientēšanās spēlē sveču gaismā, klausīties leģendas un spoku stāstus, dziedāt, rakstīt at tinti un nobaudīt īpašo barona tēju. Pēc tam Vairāk […]

Vairāk…

27. oktobrī tehnikumā notika Kurzemes plānošanas reģiona seminārs „Kā paaugstināt projekta „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” izmantošanas iespējas?” pašvaldību pieaugušo izglītības koordinatoriem. Seminārā Dr.paed. Ingrīda Muraškovska, Kurzemes plānošanas reģiona administrācijas izglītības eksperte, iepazīstināja ar projekta „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” sniegtajām iespējām strādājošajiem. Savukārt tehnikuma direktore Dace Cine stāstīja par tehnikumu. Koordinatore Zanda Šlegelmilha iepazīstināja semināra dalībniekus ar mācību Vairāk […]

Vairāk…

27. oktobrī Kuldīgas Jauniešu mājā norisinājās pasākums “Labāko skolēnu un interešu izglītības skolotāju pieņemšana pie Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centra direktores”, kurā tika teikts paldies skolēniem un viņu skolotājiem par sasniegumiem 2016./2017. mācību gadā. Pasākumā 6 jauniešiem tika pasniegti apliecinājumi par brīvprātīgā darba veikšanu Kuldīgas novadā. Apliecinājumu saņēma arī tehnikuma 16.grupasaudzēkne Dana Korņejeva, kura nostrādājusi vairāk nekā 60 darba stundas. Lepojamies! […]

Vairāk…

Šīs vasaras pašā izskaņā, 29.augustā, tehnikuma skolotājas I.Baumane, Z.Šlegelmilha un E.Gīme piedalījās izbraukuma metodiskajā seminārā Piebalgā profesionālās izglītības iestāžu latviešu valodas un literatūras skolotājiem. […]

Vairāk…