2019. gada decembris – Lapa 2 – KTTT

Noslēdzies fotokonkurss “Mana Kuldīga”

Oktobra beigās noslēdzās fotokonkurss “Mana Kuldīga” un tika apbalvoti uzvarētāji. Fotokonkursam savus darbus iesniedza 18 dalībnieki. Par konkursa uzvarētāju kļuva Marika Radvinskaite, 2.vietu ieguva Eva Emija Betlere, bet 3.vietu dalīja – Nora Ziemele un Endijs Mitenbergs. Tika piesķirta balva nominācijā ”Skats no malas” – Marijai Rimovičai. Savukārt, katrs žūrijas loceklis izvirzīja īpašam apbalvojumam vienu konkursa Vairāk […]

Vairāk…

LVLSA metodiskais seminārs

7 .aprīlī tehnikuma skolotāja Zanda Šlegelmilha piedalījās Latviešu valodas un literatūras skolotāju asociācijas pavasara metodiskajā seminārā ”Jaunā mācību satura izveides projekts latviešu valodā un literatūrā: satura aprises, jautājumi un iespējamie risinājumi”, kas notika Āgenskalna Valsts ģimnāzijā. Semināra saturu veidoja ziņojumi un sarunas par šā brīža situāciju pamatskolas latviešu valodas standarta projekta pilnveidē, par ko ar Vairāk […]

Vairāk…

Domnīcas praktikums Zemgalē

25.augustā tehnikuma skolotāja Zanda Šlegelmilha organizēja profesionālās izglītības iestāžu latviešu valodas un literatūras skolotājiem profesionālās kompetences pilnveides kursus un domnīcas praktikumu Zemgalē. Praktikuma ietvaros kursu dalībnieki apmeklēja dzejnieku Edvarta Virzas un Elzas Stērstes memoriālās mājas „Billītes”, tikās ar dzejnieku mazmeitu Annu Žīguri, mazmazmeitu Diānu Janci, klausījās abu interesantajos stāstos par savu dzimtu, kā arī izstaigāja Dzejnieku taku Vairāk […]

Vairāk…

Mācību komandējums 17a. grupa.

Novembra sākumā 17.a grupa devās mācību ekskursijā uz sekojošām iestādēm: 1. SIA “Eko Kurzeme”. 2. Grobiņā – atkritumu noglabāšanas poligonā “Ķīvītes”, nenovērtēto lietu muzejā. 3. Izskan koncerts “Kurzemes gredzens” Liepājas “Dzintara” koncertzālē. 4. SIA “Terrabalt” pārstāvi Ēriku Jākobsonu – prāmju terminālā. Materiālu sagatavoja Marta Redīza   […]

Vairāk…

Dalība konkursā PROFS 2017

1.novembrī no   konkursa  PROFS 2017 Kurzemes pusfināla Liepājas Valsts Tehnikumā ar izciliem panākumiem atgriezās mūsu tehnikuma audzēkņi -Katrīna Spēkaine, Emīls Stebulis, Zane Karlshofa, Edmunds Beks, Ilona Balode, Juta Beitāne, Rita Hamstere, Beate Boguža, Kristiāns Kairovs, Kristers Meikšāns, Maikls Neimans un Sindija Irbe. Jauniešus pavadīja un konkursā līdzi juta skolotāji Astrīda Zeile un Ivars Asnis. Vairāk […]

Vairāk…

Novembra sākumā 17. b grupa devās uz Rīgu: ciemojās Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, iepazinās ar interaktīvo izstādi “Grāmata”, diemžēl izstādē “Reformācija” neizdevās ielūkoties, jo tieši tai laikā tur atradās Valsts prezidents. Pēterbaznīcā tika apbrīnota mākslinieka Jāņa Anmaņa izstāde un skats no torņa. Uzzinājām daudz jauna par Rīgas centra arhitektūru un kultūrvēsturi, pakavējāmies pie Brīvības pieminekļa. Īpašs Vairāk […]

Vairāk…

15b.grupas audzēkņi Zinātnieku naktī

29. septembrī 15b.grupas audzēkņi kopā ar audzinātāju Inesi Kļaviņu piedalījās UNESCO LNK un RTU organizētajos Zinātnieku nakts pasākumos. Audzēkņi apmeklēja Elektrum Energoefektivitātes centru Jūrmalā, kur piedalījās radošajās darbnīcās, uzzināja informāciju par inovatīvajiem risinājumiem energoefektivitātē, īstenojot interesantus fizikas eksperimentus kopā ar FIZMIX, pārbaudīja savas zināšanas energoefektivitātē un elektrodrošībā. Tālāk ceļš veda uz Latvenergo koncerna Enerģētikas muzeju, Vairāk […]

Vairāk…

Pieredzes apmaiņas brauciens skolotājiem

13.oktobrī tehnikuma darbinieki devās ikgadējā pieredzes apmaiņas un kultūrizglītības braucienā pa Zemgali. Kolektīvs apmeklēja dzejnieku Ed.Virzas un E.Stērstes dzimtas mājas “Billītes” Salgales pagastā, Jelgavas Amatu vidusskolu un Baldones observatoriju. ​“Cilvēkam ir divi svarīgi atbalsta punkti – viņš pats pasaulē un pasaule viņā.  Jo vairāk viņš redz, jo vairāk viņš spēj pārdomāt, jo vieglāk viņam ir Vairāk […]

Vairāk…

Satiec savu meistaru tehnikumā!

11. oktobrī tehnikumā UNESCO nedēļas ietvaros notika karjeras izglītības pasākums „Satiec savu meistaru!” bērnudārza „Ābelīte” audzēkņiem. Mazie bērnudārznieki kopā ar tehnikuma audzēkņiem un skolotājiem aktīvi darbojās 2 meistardarbnīcās: “Elektrības pasaulē” skolotāja Jāņa Andersona vadībā; “Ievēro drošības noteikumus!” skolotāja Ivara Asņa vadībā; “Skaistie nadziņi” skolotājas Evas Sorokinas vadībā. Pasākuma dalībnieki iepazinās arī ar tehnikuma darbību un Vairāk […]

Vairāk…

Lauku mācības Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma studentiem

26.septembrī notika Latvijas valsts svētkiem veltītās lauku mācības Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma 1. kursa studentiem, tās tika organizētas sadarbībā ar Zemessardzes 45. nodrošinājuma bataljonu. Mācībās piedalījās arī grupu audzinātājas Gunita Meiere, Vija Zariņa, Inga Berņa – Staša, Gunita Urbāne, Vita Strautiņa un vēstures skolotājs Ojārs Pečulis. Mācību laikā jaunieši iepazinās ar Zemessardzes darbības principiem, Vairāk […]

Vairāk…