UNESCO ASP – KTTT

Jaunatnes radošais mākslu simpozijs „Sirdsvārdi Latvijai”

19. maijā Tehnikumā notika Simpozijs Jaunatnes radošais mākslu simpozijs „Sirdsvārdi Latvijai”, kurā tika cildināti R.Blaumaņa 160. jubilejai veltītā konkursa dalībnieki un viņu skolotāji. Tika atvērta grāmata “Pro Patria- IX”, kurā apkopoti iepriekšējā konkursa, kas bija veltīts jaunlatviešiem J.Alunānam un A.Kronvaldam, darbi. Par muzikālo noformējumu rūpējās tehnikuma ansamblis, Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centra ģitāristu ansambļa Vairāk […]

Vairāk…

Jauniešu kultūras mantojuma simpozijs Grieķijā noslēdzies

4. Pasaules kultūras mantojuma jauniešu simpozija ietvaros šodien, 29.aprīlī, Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma komanda- audzēkņi Estere Reimarte un Artūrs Pelčers un skolotāja Gunita Meiere, Astrīda Zeile, Zanda Šlegelmilha- Internacionālajā Olimpiskajā akadēmijā parakstīja deklarāciju un piedalījās simpozija noslēguma ceremonijā. […]

Vairāk…

Grieķijas pastkartes

4. Pasaules kultūras mantojuma jauniešu simpozija ietvaros Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma komanda, audzēkņi Estere Reimarte un Artūrs Pelčers un skolotājas, Zanda Šlegelmilha, Gunita Meiere un Astrīda Zeile, piedalās nodarbībās, aktivitātēs un izzina Grieķijas kultūras mantojumu, kā piemēram Seno Olimpiju, Olimpisko spēļu vēsturi un Grieķijas arhitektūras pieminekļus.   28.aprīlī, Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma komanda Vairāk […]

Vairāk…

ANO modelēšanas spēle Igaunijā

No 27. līdz 30. aprīlim Kehtnā, Igaunijā notiek ANO modelēšanas spēlē, kurā piedalās skolēni no Igaunijas, Latvijas, Lietuvas, Somijas un Ukrainas. Latvijas delegācijā ir skolēni no UNESCO asociētajām skolām – Ādažu Brīvās Valdorfa skolas, Brocēnu vidusskolas, Jaunsilavas pamatskolas, Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma un Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas. KTTT komandā ir audzēkņi Everita Tone, Vairāk […]

Vairāk…

KTTT aktivitātes 4. Pasaules kultūras mantojuma jauniešu simpozijā Grieķijā

4. Pasaules kultūras mantojuma jauniešu simpozija ietvaros 27.aprīlī, Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma komanda- audzēkņi Estere Reimarte un Artūrs Pelčers, skolotājas Astrīda Zeile, Gunita Meiere un Zanda Šlegelmilha Internacionālajā Olimpiskajā akadēmijā, Grieķijā noklausījas lekciju par UNESCO Asociēto skolu tīkla vēsturi, piedalījās radošajās darbnīcās un citās aktivitātēs.   Bet 28.aprīlī, Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma komanda- Vairāk […]

Vairāk…

KTTT Pasaules kultūras mantojuma simpozijā Grieķijā

No 26.  līdz 30. aprīlim Atēnās, Grieķijā norisinās 4. Pasaules kultūras mantojuma jauniešu simpozijs. Šogad tas ir īpašs notikums, jo tajā tiek atzīmēta UNESCO Asociēto skolu tīkla 70. gadadiena. Latvijas UNESCO asociēto skolu delegācija sastāv no Kuldīgas tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma audzēkņiem – Esteres Reimartes un Artura Pelčera un skolotājām – Zandas Šlegelmilhas, Gunitas Meieres Vairāk […]

Vairāk…

6.grupa piedalās UNESCO konkursā

Tehnikuma 6.grupas audzēkņi L.Siliņa, L.Licenberga, K.J.Pabērzs, P.M.Celms, J.K.Zviedris, A.Tyshchenko skolotājas Elitas Asnes vadībā piedalās starptautiskajā tēlotājmākslas konkursā. Konkursu bērniem un jauniešiem rīko Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija (UNESCO) Truā (Troyes) Francijā. Šogad konkursa tēma bija ”Contes et légendes de mon pays” (“Manas valsts pasakas un leģendas”). 13. janvārī tehnikuma audzēkņu darbi tika nosūtīti Vairāk […]

Vairāk…

UNESCO seminārs

24. novembrī tehnikuma direktore D.Cine un skolotāja Z.Šlegelmilha piedalījās UNESCO asociēto skolu tīkla seminārā “Vide, kas māca, iedvesmo un ceļ!”, kuru organizēja UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK) sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju un izglītības uzņēmumu “Lielvārds”. Semināra dalībniekus uzrunāja UNESCO LNK ģenerālsekretāre B. Moļņika un izglītības uzņēmuma “Lielvārds” valdes priekšsēdētājs A.Gribusts. Semināra dalībnieki noklausījās Vairāk […]

Vairāk…

Sākas rakstnieka R.Blaumaņa 160. jubilejai veltītais literāro darbu un pārspriedumu konkurss

2023. gada 1. janvārī apritēs 160 gadi, kopš dzimis latviešu  prozaiķis, dramaturgs un žurnālists Rūdolfs Blaumanis, par kuru literatūrzinātniece Līvija Volkova teikusi: “Dramaturgs vai, man labāk patīk teikt, dramatiķis, jo viņš pats ir teicis: “Es esmu dzimis dramatiķis.” Mazāk minēts, ka brīnišķīgs dzejnieks, turklāt ar apbrīnojami plašu diapazonu, sākot no mīlas lirikas, beidzot ar humoru, satīru, pat sarkasmu. Literatūras kritiķis, un Vairāk […]

Vairāk…

UNESCO nedēļā iepazīstam Kuldīgu

Tehnikuma 8., 17.a un 17.b grupas audzēkņi kopā ar skolotājām G.Urbāni un Z.Šlegelmilha 11. un 12. oktobrī UNESCO nedēļas “Radošāki, stiprāki, cilvēcīgāki mantojumā”, kura šogad veltīta Konvencijas par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību 50. gadadienai, ietvaros devās mācību pārgājienā pa Kuldīgas vecpilsētu un izspēlēja UNESCO pilsētas spēli “Restaurācija”. Pārgājiena un spēles laikā audzēkņi uzzināja Vairāk […]

Vairāk…