UNESCO ASP – KTTT

Simpozijs “Sirdsvārdi Latvijai”

2024. gada 17.maijā Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā (KTTT) viesojās vairāk nekā 70 skolēni un skolotāji no 20 izglītības iestādēm, kuri piedalījās jaunatnes radošajā mākslu simpozijā “Sirdsvārdi Latvijai”. Simpozija dalībniekus sveica KTTT direktora p.i. Iveta Bērziņa, uzsverot, ka tehnikumā turpinās labi iesāktās kultūrizglītības tradīcijas. Savukārt Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inese Astaševska novēlēja konkursantiem turpināt būt Vairāk […]

Vairāk…

Seminārs “Domā, radi, sadarbojies!

8. maijā Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma skolotājas Inese Baumane un Zanda Šlegelmilha piedalījās seminārā pedagogiem “Domā, radi, sadarbojies! Jaunrades un starpdisciplinaritātes nozīme mācību procesā”. Semināru UNESCO Latvijas Nacionālā komisija rīkoja ciešā sadarbībā ar Latvijas Nacionālā mākslas muzeja Izglītības un pieejamības daļu. Seminārs tematiski sasaucās ar 2024. gada februārī visu UNESCO dalībvalstu apstiprināto UNESCO Kultūras Vairāk […]

Vairāk…

Aizvadīta ikgadējā pedagogu konference

14.un 15.martā Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā notika ikgadējā 10. Profesionālās kompetences pilnveides konference “Mācību satura īstenošana latviešu valodas un literatūras, sociālo zinību un vēstures mācību stundās” latviešu valodas un literatūras, sociālo zinību un vēstures skolotājiem, kurā piedalījās 100 pedagogi no 44 Latvijas izglītības iestādēm. Konferences pirmajā dienā dalībniekus sveica tehnikuma direktora p.i. Iveta Bērziņa, Vairāk […]

Vairāk…

Seminārs “Kā runāt par medijpratību un informācijpratību?”

7.decembrī Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma skolotājas I.Kļaviņa, G.Meiere un Z.Šlegelmilha piedalījās seminārā “Kā runāt par medijpratību un informācijpratību ar skolēniem?” un akcijas “Pasaules lielākā mācību stunda” noslēguma pasākumā. Semināru organizēja UNESCO Latvijas Nacionālā komisija sadarbībā ar Latvijas Universitātes UNESCO Medijpratības un informācijpratības katedru un sniedza daudzpusīgu ieskatu šobrīd īpaši aktuālā tēmā. Semināra dalībnieki piedalījās Vairāk […]

Vairāk…

Noslēgusies datpratībai veltītā Pasaules lielākā mācību stunda

7.decembrī Latvijā noslēdzās starptautiskā izglītības akcija “Pasaules lielākā mācību stunda 2023”. Akcija kopumā tika aizvadīta vairāk nekā simts pasaules valstīs. Šogad izglītības iestāžu audzēkņi bija aicināti pievērsties ilgtspējīgas attīstības mērķu izzināšanai un kļūt par faktu meistariem. Šogad sešpadsmit skolās dažādās Latvijas vietās – Kuldīgā, Priekulē, Jūrmalā, Rīgā, Brocēnos, Saldū, Vecumniekos, Limbažos, Cēsīs, Jēkabpilī, Riebiņos, Rēzeknē, Vairāk […]

Vairāk…

Sākas V.Plūdoņa jubilejai veltītais konkurss

2024. gada 9. martā apritēs 150 gadi, kopš dzimis latviešu skolotājs un dzejnieks Vilis Plūdons, par kuru literatūras vēsturnieks, kritiķis Roberts Klaustiņš teicis: “Plūdons ved jaunatni daiļai nākotnei pretim, dveš tai savu sparu, nemieru, liek meklēt ideālo dailes, taisnības un patiesības zemi.” 2024. gadā apritēs arī 145 gadi, kopš uzcelta Baltijas skolotāju semināra ēka Kuldīgā. Vairāk […]

Vairāk…

Aizvadīta “Pasaules lielākā mācību stunda”

Ik gadu Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums piedalās UNESCO starptautiskajā izglītības akcijā “Pasaules lielākā mācību stunda”. Laikā no 6. līdz 14. novembrim 15.a grupas audzēkņi ģeogrāfijas stundās skolotājas Gunitas Meieres vadībā pētīja 17 ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķus. 14. novembra mācību stundas bija veltītas iepriekšminēto mērķu sasniegšanas līmeņa noteikšanai. Audzēkņi prezentēja izveidotās infografikas un sniedza ziņojumus Vairāk […]

Vairāk…

Audzēkņu sanāksmē cildina konkursu laureātus

8.novembrī audzēkņu sanāksmes laikā tika cildināti un apbalvoti glītrakstīšanas konkursa un viktorīnas uzvarētāji. Apsveicam laureātus un lepojamies! Šis mācību gads Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā noritēs Baltijas skolotāju semināra un dzejnieka V.Plūdoņa zīmē, jo Baltijas skolotāju semināra ēkai Kuldīgā būs 145.jubileja, savukārt semināra absolventam V.Plūdonim- 150.jubileja. Tehnikumā notiks vairāki pasākumi, lai godinātu un cildinātu Baltijas Vairāk […]

Vairāk…

Sveicam viktorīnas uzvarētājus!

Visu oktobra mēnesi Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma (KTTT) mājaslapā norisinājās tiešsaistes viktorīna “Baltijas skolotāju seminārs agrāk un šodien”. Viktorīnas dalībniekiem katru dienu bija jāatbild uz 1 jautājumu par Baltijas skolotāju semināra vēsturi, semināristiem, devumu kultūras, politikas, pedagoģijas attīstībā u.tml. Viktorīnā piedalījās 144 dalībnieki, no kuriem 2 dalībnieki- I.I.Gaile un Z.Šlegelmilha-atbildēja uz visiem jautājumiem. Par Vairāk […]

Vairāk…

Noslēdzies glītrakstīšanas konkurss KTTT skolotājiem

Oktobrī, lai atgādinātu par glīta rokraksta lomu un nozīmi mācību procesā, norisinājās glītrakstīšanas konkurss Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma (KTTT) skolotājiem. Konkursā savu darbu – glītā rokrakstā pārrakstītu mīļāko (latviešu autora) dzejoli – iesniedza 19 skolotāji (D.Laterere, S.Ziemele, A.Zeile, I.Roga, Z.Šlegelmilha, R.Sakne, L.Muceniece, D.Šimkevica, D.Šēna, M.Mednieks, K.Spuleniece-Aišpure, A.Rutule, E.Pētersone, I.Kļaviņa, G.Urbāne, A.Puriņa, A.Šefanovskis, I.Trumsiņa, G.Arājuma. Vairāk […]

Vairāk…