2024. gada janvāris – KTTT

Kuldīgas novada skolēnu līdzpārvalžu tikšanās

31.janvārī pārstāvji Everita Tone, Katrīna Baranova, Uģis Knops, Vanesa Pļavarāja un Nils Ratnieks no Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma pašpārvaldes viesojās Kuldīgas Centra vidusskolā, kur tika rīkots novada skolu līdzpārvalžu satikšanās pasākums. Tehnikuma jaunieši iepazīstināja citu skolu līdzpārvalžu pārstāvjus ar mūsu padarīto darbu, skolas pasākumiem un projektā “kontakts” padarīto, kā arī ar “Tehnikuma Vēstu” darbību. Vairāk […]

Vairāk…

Erasmus+ valorizācijas seminārs

30.janvārī notika Erasmus+ projektu seminārs, kur mūsu audzēkņi, kuri 1.semestrī pabija praksēs Austrijā, Vācijā, Spānijā un Īrijā projektos Nr.2023-1-LV01-KA121-VET-000116802 un Nr.2022-1-LV01-KA121-VET-000063862, dalījās ar savu pieredzi. Paldies viņiem! Noslēgumā ar savu pieredzi ārvalstu projektos dalījās Niks D. Andžāns, starpniekorganizācijas pārstāvis no Portsmutas, UK. […]

Vairāk…

Tukuma novada karjeras diena

26.janvārī, Tukuma novada karjeras dienā ‘Atnāc un uzzini’ Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzijā, godam pārstāvējām mūsu tehnikumu, iepazīstinot jauniešus ar mācību iespējām KTTT. Paldies komandai – audzēkņiem Elīnai Olenderei, Mārtiņam Blūmam, Mariusam Nikam Pigožnim, Esterei Reimartei, Kristeram Jurim Pūkainim, Lindai Siliņai, skolotājām Anetei Puriņai un Aijai Rutulei. […]

Vairāk…

Projekta tikšanās Grieķijā

18.janvārī Kuldīgas tehnikuma metodiķe Katrīna Spuleniece-Aišpure un skolotāja Gita Arājuma Grieķijā Atēnās piedalījās Erasmus+ projekta ALLinErasmus Nr.2022-2ES01-KA210-VET-000093670 sanāksmē, kur kopā ar projekta partneriem no Spānijas un Grieķijas pārrunāja paveikto un plānoja turpmāk veicamos darbus. Kopīgās diskusijās pilnveidoja projekta dokumentus. Projektā pedagogi ir izstrādājuši rokasgrāmatu ar labās prakses piemēriem par sociālā riska grupu jauniešu iesaistīšanu Erasmus Vairāk […]

Vairāk…