2022. gada janvāris – Lapa 2 – KTTT

Izveidots informācijas stends par Baltijas skolotāju semināra ēku

Laika posmā no 1.09.2021. – 31.12.2021. ar Kurzemes plānošanas reģiona atbalstu, īstenots projekts “Baltijas skolotāju semināra kultūrvēsturiskais mantojums cauri laiku lokiem” , līguma nr. Nr. 8-5/KKP/38, kura rezultātā Liepājas ielā 31, Kuldīgā, izveidots informācijas stends par Baltijas skolotāju semināra ēku kā valsts nozīmes vēstures pieminekli. Stendā apkopota informācija par ēkas vēsturi, funkcijām un sabiedrībā atpazīstamiem Vairāk […]

Vairāk…

Mācības un prakse Dānijā

3. kursa tūrisma un viesnīcu pakalpojumu audzēknes no 24. un 25. grupas šobrīd Dānijā, Roskildē, projekta Starptautiska prakse veiksmīgai karjerai, Nr. 2020-1-LV01-KA116-077174, ietvaros, apgūst 5 nedēļu ilgu dāņu viesmīlības programmu. Tai skaitā darbojas arī praktiski. Pirmajās dienās notika praktiskās nodarbības, kurās varēja apgūst ugunsdrošību un pirmo palīdzību.   […]

Vairāk…