2019. gada septembris – Lapa 2 – KTTT

Metodiskā diena tehnikuma pedagogiem

26.augustā tehnikuma zālē notika profesionālās kompetences pilnveides seminārs „Ceļā uz kompetenču pieeju mācībām” Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma skolotājiem. Semināra 1.daļā “Sintēzes stundu/ bloka stundu vīziju modelēšana caurviju kompetenču nodrošināšanai” skolotāji strādāja grupās, izstrādājot stundu modeļus, kuros nodrošināta starppriekšmetu saikne starp profesionālajiem un vispārizglītojošajiem mācību priekšmetiem. Semināra turpinājumā vēstures skolotāja Gunita Meiere kopā ar tehnikuma Vairāk […]

Vairāk…