2019. gada oktobris – Lapa 3 – KTTT

Karjeras nedēļas pasākumi tehnikumā

14.oktobris, 10.00 Diskusija „Šodien sākas nākotne” (skat. afišu) 15.oktobris, 12.00 NBS Rekrutēšanas un atlases centrs tehnikumā 16.oktobris, 10.00 KMHZV 2.klases skolēni meistarklasēs tehnikumā 17.oktobris, 10.00 PII „Bitīte” audzēkņi meistarklasēs tehnikumā 18.oktobris, 9.00 V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas 7.klašu skolēni meistarklasēs tehnikumā […]

Vairāk…

“Līdzdalība 2.0.” mācības Ventspilī

17. septembrī skolotājas Vija Zariņa, Gita Arājuma un Zanda Šlegelmilha, kā arī 2.kursa audzēkne Linda Patrīcija Pluce piedalījās pirmajās mācībās no cikla “Līdzdalība 2.0.” Ventspilī. Skolotāji, jaunatnes darbinieki un biedrību pārstāvji no Kurzemes tikās mācībās, lai caur neformālās izglītības metodēm apgūtu teorētiskas un praktiskas zināšanas līdzdalības pieejā, veidos un metodēs un praktiski apgūtu līdzdalības metožu Vairāk […]

Vairāk…

Tikšanās ar absolventu G.Frindi

18.septembrī autotransporta nodaļas audzēkņi tikās ar tehnikuma absolventu Gati Frindi, latviešu motosportista Paula Jonasa komandas mehāniķi. Tikšanās laikā absolvents kavējās atmiņās gan par laiku, kad pats mācījās tehnikumā, gan rosināja audzēkņus labi apgūt profesionālās iemaņas un tās zināšanas, ko sniedz skolotāji, gan mācīties svešvalodas, nodarboties ar sportu. Materiālu sagatavoja skolotāja Zanda Šlegelmilha. Foto: Inese Kļaviņa, Vairāk […]

Vairāk…

Baltijas valstu jauniešu forums

20. un 21.septembrī tehnikuma audzēkņi M.Valkovska, N.Ziemele, I.Grudulis un A.Puriņš kopā ar skolotāju G.Meieri piedalījās Baltijas valstu jauniešu forumā “Ejam tālāk pa Baltijas ceļu” Rīgā. Forumu, novērtējot Baltijas ceļa nozīmi pilsoniski aktīvas sabiedrības veicināšanā, organizēja UNESCO Latvijas Nacionālā komisija sadarbībā ar izglītības un kultūras iestādēm. Forums veicināja izpratni par Baltijas ceļa vēsturiskajiem aspektiem, jaunieši diskutēja Vairāk […]

Vairāk…