Mūžizglītība – KTTT

Mūžizglītība

Mācības pieaugušajiem

PIKC „Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” piedalās 
ESF projektā Nr. 8.4.1.0/16/I/001 
Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”